Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantu stāsti
Doktorantiem
Pētniecība

RSU doktorante Viktorija Igumnova

Doktora studiju programma: Farmācija

Doktora darba nosaukums: Prettuberkulozes terapijas farmakoģenētiskie aspekti Latvijas populācijā

Darba vadītājas: asoc. prof. Dace Bandere un asoc. prof. Renāte Ranka

Viktorija_Igumnova_doktorantu_stasti_rsu-lead.jpg

KAS pēta?

"Bērnībā tuvplānā redzēju, kā cilvēks cīnās ar slimību. Iespējams, tāpēc mani kopš mazotnes interesē tas, kā zāles ietekmē organismu. Mani fascinē farmācijas kā zinātnes pielietojamība dzīvē. Farmācija sniedz atbildes uz svarīgiem jautājumiem, turklāt, ne tikai atbildes, bet praktiskus risinājumus.

Zinātnes ceļu sākumā sev nebiju paredzējusi. Man patīk lasīt zinātnisko literatūru un strādāt laboratorijā, veikt DNS paraugu iegūšanu, to sekvenēšanu un genotipēšanu – zinātne ir aizraujoša, bet nebūt ne viegla izvēle. Daudz palīdz kolēģi Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Viņi man ir tik zinoši! Mēdzam sapulcēties pie tējas galda – reizēm tā oficiāli, ar prezentāciju, reizēm vienkārši izstāstot, meklējam risinājumus dažādiem zinātniskiem strupceļiem."

KO pēta?

"Latvijā ir viena no augstākajām saslimstībām ar tuberkulozi Eiropas Savienībā. Tā infekcijas slimība ar izteikti ilgu slimības gaitu – prettuberkulozes terapija ir komplicēta, jo sevišķi multirezistences gadījumā, kad slimību izraisījušas baktērijas, kas nereaģē uz standarta tuberkulozes ārstēšanu. Latvijā multirezistento tuberkulozes gadījumu skaits ir ievērojams, rada draudus apkārtējo veselībai, ekonomisko slodzi ārstēšanās izmaksu un slimnieka darbnespējas dēļ. Bieži pacientiem novērojamas arī zāļu blakusparādības, kas paildzina ārstēšanās laiku un rada draudus apkārtējiem. Veicot pacientu DNS genotipēšanu un šo DNS variāciju noteikšanu, es iegūstu datus, kurus var izmantot iespējamo blakusparādību prognozēšanai un terapijas shēmas pielāgošanai katram pacientam individuāli."

"Kad reizēm iestājas pētniecisks strupceļš, paļaujos uz saviem kolēģiem – viņi spēj sniegt tādus padomus, ka atliek vien apbrīnot viņu prāta asumu un vēlmi nekad neapstāties," saka 1. kursa doktorante farmācijā Viktorija Igumnova.

KĀPĒC pēta?

"Šis pētījums sniegs ne vien zinātnisku, bet arī praktisku pienesumu Latvijai – pētījumā iegūtie rezultāti var būt nozīmīgi tuberkulozes pacientu slimības prognozei un racionālas zāļu terapijas izstrādāšanai. Īpaši svarīgi zāļu blakusparādības būtu prognozēt bērniem. Pasaules mērogā šādu pētījumu ir maz."

KĀ pēta?

"Sadarbojoties ar ārstu, iegūstu, piemēram, pacienta siekalu paraugu, no kura izdalu DNS, tad veicu genotipēšanu, kura ļauj man nolikt blakus un salīdzināt dažādus pacientus. Tad sākas grūtākā pētījuma daļa – datu interpretācija un analīze. Vienkāršoti izsakoties, tas man ļauj uzzināt, kāds genotips ir pacientam – lēnais, vidējais vai ātrais metabolizētājs."

KO secina?

"Patlaban ir uzrakstīta publikācija par tēmu un ir iegūti un izanalizēti 15 paraugi, bet skaits, uz ko jātiecas, ir vismaz 200. Par secinājumiem varēs runāt tad, kad būs izdevies palielināt pētāmās grupas apjomu, tomēr to nav tik viegli izdarīt, jo ir nepieciešama ārstējošā ārsta anketēšana par pētījumā iekļauto pacientu veselības stāvokli, lietotajiem medikamentiem, blakusparādībām, kas radušās ārstēšanas gaitā, informāciju par tuberkulozes celmu zāļu rezistences spektru, un tas ir diezgan liels darba apjoms ārstiem. Tieši no tā, cik gluda izvērtīsies sadarbība ar ārstiem, būs atkarīgs, kādi būs pētījuma secinājumi – paliks plauktā vai nonāks līdz pacientiem."