Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
3. cikla (Doktora) studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
zinātnes doktors (Ph. D.) medicīnas un veselības zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 176/264
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Vietu skaits:
3 budžeta
4 maksas

2 maksas*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide

dace_bandere-griezta.jpg

Farmācija jau vairākus gadus ir Latvijas zinātnes prioritārā un perspektīvākā nozare. Mūsu doktora studiju programma piedāvā attīstīt spējas jaunu zāļu izpētē, radīt inovatīvas zāļu formas, rūpēties par zāļu terapijas individualizētu pielāgošanu pacientiem, analizēt zāļu terapijas problēmas, izstrādāt jaunas analītiskās metodes un produktus.
Tā kā doktora studiju programmā Farmācija ir tikai divas budžeta vietas, katram doktorantam tiek dotas ne tikai milzīgas iespējas, bet arī atbildība pret nozari. Mūsu doktorantiem ir iespēja izmantot izveidojušos sadarbību ar citām universitātēm Latvijā un Eiropā, savukārt promocijas darbi tiek izstrādāti ciešā sadarbībā ar labākajiem speciālistiem farmācijā, medicīnā, ķīmijā, bioloģijā un veterinārmedicīnā.
Studijas ir ļoti dinamiskas un interesantas. Programma sniegs jaunas atziņas, prasmes un zināšanas, bet galvenais – lieliskus kolēģus, kontaktus un nākotnes iespējas gan zinātnes, gan akadēmiskajā vidē.
Svarīgi ir nenorobežoties savos pētījumos, meklēt radošas idejas un sadarbības iespējas.
Esiet atsaucīgi, meklējiet iedvesmu pētījumiem un iedvesmojiet ar saviem panākumiem citus!

Prof. Dace Bandere, apakšprogrammas direktore