Dace Bandere | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra

2012 - pašlaik

Katedras vadītājs

RSU, Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra

2009 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

RSU, Doktorantūras nodaļa

2013 - pašlaik

Eksperts Farmācijā (apakšnozare- Klīniskā farmācija)

Latvijas Zinātnes Padome

2008 - 2016

Docents

RSU Farmācijas ķīmijas katedra

2000 - 2009

Farmaceits

R/P SIA "Klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers" aptieka"

2003 - 2007

Stundu pasniedzējs- Organiskā ķīmijā, Klīniskajā farmācijā

RSU Farmācijas ķīmijas katedra

2003 - 2005

Farmaceits- R/P SIA "Klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers" starptautiskos, multicentu zāļu klīniskos pētījumos

Izglītība

2008

Dr. pharm. LR Farmācijas doktora zinātniskais grāds.

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 2000

Farmaceita grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

Achievements

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016. Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas resertifikācija

2010.-2011. LU tālākizglītības programma "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ izglītības darba vadībā" (160h-4KP)

2010. Apmācības seminārs „Medicīnas doktora studiju programmu harmonizācija Eiropas Savienības valstu telpā"

2010. LĀB izglītības programma "Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai"

2004. Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācija

Pētniecības darbības virzieni

Tuberkulozes farmakoģenētika​​

Zāļu terapijas līdzestības problēmas

Klīniskā farmācija

Farmakokinētika

Antibakteriālā terapija

Humāno zāļu lietošana veterinārmedicīnā.​


Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte doktora studiju programma "Farmācija"​

Izstrādātie studiju kursi

Klīniskā farmācija

Vadītie studiju kursi


Farmācijas ķīmija

Klīniskā farmācija

Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā

Promocijas eksāmens specialitātē

Docētie studiju kursi


Farmācijas ķīmija

Klīniskā farmācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 3

​maģistra darbi: 3​

​kvalifikācijas darbi: 29

recenzētie:

promocijas darbi: 2

​​maģistra darbi: 5

​​kvalifikācijas darbi: 17

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2006.- šobrīd Eiropas Klīniskās Farmācijas biedrības (European Society of Clinical Pharmacy) biedre

2003.- šobrīd Starptautiskās Farmācijas federācijas ( International Pharmaceutical Federation) biedre

2000.-šobrīd Latvijas Farmaceitu biedrības biedre

Publikācijas

Raksti

Genotype and allele frequencies of isoniazid-metabolizing enzymes NAT2 and GSTM1 in Latvian tuberculosis patients / V.Igumnova, D.Bandere, R.Ranka ...[et al.] // Journal of Infection and Chemotherapy. - Vol.22, No.7 (2016, July), p.472-477. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prevalence and phylogenetic analysis of Babesia spp. in Ixodes ricinus and Ixodes persulcatus ticks in Latvia / D.Bandere, R.Ranka, V.Baumanis ...[et al.] // Experimental & Applied Acarology. - Vol.68, No.3 (2016, March), p.325-336. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Comparison of the effects of topical and systemic atropine sulfate on intraocular pressure and pupil diameter in the normal canine eye / L.Kovalcuka, E.Birgele, D.Bandere, D.L.Williams // Veterinary Ophthalmology. - Vol.18, No.1 (2015, Jan.), p.43-49. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Detection of tick-borne encephalitis virus in I. ricinus ticks collected from autumn migratory birds in Latvia / D.Bandere, R.Ranka, A.Kazarina ...[et al.] // Ticks and Tick-borne Diseases. - Vol.6, No.2 (2015, March), p.178-180. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pacientu līdzestības trūkuma cēloņi antihipertensīvās terapijas laikā farmaceita skatījumā / I.Urtāne, S.Bērziņa, D.Bandere ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 352.-357.lpp.

Analysis of seroreactivity to recombinant B. burgdorferi antigens BBA65 and BBA73 / R.Ranka, K.Brangulis, D.Bandere ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.40-46.

The effects of ketamine hydrochloride and diazepam on the intraocular pressure and pupil diameter of the dog's eye / L.Kovalcuka, E.Birgele, D.Bandere, D.L.Williams // Veterinary Ophthalmology. - Vol.16, No.1 (2013, Jan.), p.29-34. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Role of clinical pharmacist in anticoagulation management = Klinikinio vaistininko vaidmuo gydant antikoaguliantais / I.Urtāne, D.Bandere, J.Ansabergs, A.S.Štokmane // Medicinos teorija ir praktika. - T.18, N 2 (2012), p.189.-192.

Analyses of warfarin interaction in cardiology / I.Urtane, A.S.Stokmane, D.Bandere, R.Medne ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.180-184.

Personalizēta antikoagulantu terapija kardioloģijā = Individualized anticoagulation therapy in cardiology / I.Urtāne, A.S.Štokmane, D.Bandere, J.Ansabergs // Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti (Jelgava, 2010.g. 29.okt.) / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. - Jelgava, 2010. - 136.-141.lpp.

Tēzes

Characterisation of physical-chemical and self-assembling properties of pyridinium moieties containing 1,4-dihydropyridine and pyridine derivatives as NADH/NAD analogues for development of gene delivery systems / M.Plotniece, D.Bandere, K.Pajuste ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 126.lpp.

Effects of chlorophyllin and resveratrol on the sodium hypochlorite induced endothelial dysfunction / D.Bandere, M.Dambrova, R.Vilskersts ...[et al.] ; scientific research supervisor: R.Vilskersts // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16, 2016) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.34.

Hlorofilīna un resveratrola vazoprotektīvie efekti hipohlorīta izraisītajā endotēlija disfunkcijas modelī in vitro / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 90.lpp.

Izoniazīda metabolizējošo enzīmu gēnu analīze Latvijas tuberkulozes slimniekiem / V.Igumnova, I.Ozere, D.Bandere, R.Ranka ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 49.lpp.

Līdzestības vērtējums atkarībā no izrakstīto un izsniegto zāļu daudzuma farmaceita skatījumā / I.Urtāne, K.Puķe, K.Spalva, D.Bandere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 71.lpp.

Prevalence and phylogenetic analysis of Borrelia miyamotoi relapsing-fever group spirochete in Ixodes ricinus and Ixodes persulcatus ticks in Latvia / V.Capligina, D.Bandere, R.Ranka ...[et al.] // 3rd Conference on Neglected Vectors and Vector-Borne Diseases (EurNegVec) (Zaragoza, Spain, May 24-26, 2016) : Abstract Book. - Zaragoza, 2016. - P.84-85.

Searching for novel serodiagnostic markers of Lyme borreliosis in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Igumnova, D.Bandere, R.Ranka ...[et al.] // The FEBS Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.283, Issue Suppl.S1 (2016, Sept.), p.147-148. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.13808/epdf

Structure-activity relationships of a series of self-assembling compounds on 1,4-dihydropyridine core as delivery agents [Elektroniskais resurss] / A.Plotniece, M.Plotniece, D.Bandere ...[et al.] // 30th Conference of the European Colloid and Interface Society (Rome, Italy, Sept.4-9, 2016) [Elektroniskais resurss] : Book of Abstracts. - Rome, 2016. - P.527. - Resurss aprakstīts 2017.g.2.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://ecis2016.org/sites/default/files/ECIS-2016-Poster-B…

Trimetilamīna N-oksīda ietekme uz sirds mitohondriālo enerģijas metabolismu / K.Voļska, R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 69.lpp.

Urtāne, Inga. Personal changes in drug regimen - dangerous for health system? / I.Urtane, R.Pastars, D.Bandere // 45th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy (Oslo, Norway, Oct.5-7, 2016) : Programme and Abstract Book. - Oslo, 2016. - P.94.

Bandere, Dace. Recepšu aprite aptiekā - terapijas līdzestības pierādījums / D.Bandere, L.Medjānova, I.Urtāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 108.lpp.

Effects of chlorophyllin and resveratrol on the sodium hypochlorite induced endothelial dysfunction / D.Bandere, M.Dambrova, R.Vilskersts ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.94.

Igumnova, Viktorija. Prettuberkulozes līdzekļu blakusparādību ietekmējošo faktoru izpēte / V.Igumnova, D.Bandere, R.Ranka // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 118.lpp.

In vitro modelis mitohondriju funkcionalitātes novērtēšanai kardiovaskulāro un neirodeģeneratīvo slimību patoģenēzes pētījumiem un zāļu vielu skrīningam / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 63.lpp.

Prescription circulation in pharmacies - proof of adherence to therapy / L.Medjānova, D.Bandere, S.Bērziņa, I.Urtāne // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.121.

Šukele, Renāte. Biežākās kļūdas receptēs un farmaceita loma to novēršanā / R.Šukele, D.Sirovatska, D.Bandere // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 390.lpp.

The causes of low adherence in patients with antihypertensive therapy / I.Urtane, S.Berzina, D.Bandere ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.146.

The causes of the lack of patient compliance during antihypertensive therapy from pharmacist's perspective / I.Urtane, S.Berzina, D.Bandere ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, No.1 (2015, Febr.), p.210. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Compliance-related problems of medicines in the pharmaceutical practise / I.Urtane, K.Pukite, S.Berzina, A.S.Stokmane, D.Bandere // Atherosclerosis. - Vol.235, Issue 2 (2014, Aug.), p.e292. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gamma-butirobetaīna vazoprotektīvie efekti eksperimentālajos in vitro modeļos / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 79.lpp.

Impact of students' research projects on quality of pharmacy studies in Riga Stradins University / B.Maurina, I.Barene, D.Bandere, I.Gutmane // 20th Annual EAFP Conference "Science-based pharmacy education: towards better medicines and patient care" (Ljubljana, Slovenia, May 22-24, 2014) : Abstracts for posters and short oral presentations. - Ljubljana, 2014. - P.19.

Pacientu līdzestības trūkuma cēloņi antihipertensīvās terapijas laikā farmaceita skatījumā / I.Urtāne, S.Bērziņa, D.Bandere ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 147.lpp.

Stirilpiridīnija grupu saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību izpēte / M.Plotniece, D.Bandere, K.Pajuste ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 81.lpp.

Synthesis of self-assembling cationic 1,4-dihydropyridines as delivery agents for studies of structure-activity relationships / M.Plotniece, D.Bandere, A.Plotniece ...[et al.] // 8th Biennial International Conference on Organic Synthesis (BOS 2014) (Vilnius, Lithuania, July 6-9, 2014) : Abstracts Book. - Vilnius, 2014. - P.118.

The causes of low adherence in patients with antihypertensive therapy / I.Urtane, S.Berzina, D.Bandere ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.71.

Stirilpiridīnu saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un antiradikālās aktivitātes izvērtēšana / K.Pajuste, K.Pajuste, D.Bandere ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 161.lpp.

Establishing continuing education and professional development for pharmacists and pharmacist assistants in Latvia / B.Maurina, K.Blumfelde, I.Barene, R.Medne, D.Bandere // Abstracts of the 18th Annual EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Conference "Tradition and innovation in pharmacy education: from content to process" (Utreht, The Netherlands, May 24-26, 2012). - Utreht, 2012. - Abstr. P26.

Strategies of warfarin therapy in the elderly patients : [abstract] / I.Urtane, J.Ansabergs, A.S.Stokmane, D.Bandere // XVI International Symposium on Atherosclerosis (ISA) (Sydney, Australia, Mar.25-29, 2012). - Sydney, 2012. - Abstr. N 165.

B. burgdorferi ārējās virsmas proteīna BbA69 klonēšana, ekspresija, attīrīšana un kristalizācija / R.Medne, D.Bandere, K.Brangulis ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 145.lpp.

Role of clinical pharmacist in anticoagulation management / I.Urtane, D.Bandere, J.Ansabergs, A.Stokmane // 16th Congress of European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) "Hospital pharmacists in a changing world - opportunities and challenges" (Vienna, Austria, March 30-Apr.1, 2011) : Abstract Book. - Vienna, 2011. - P.148.

Analysis of warfarin interaction in cardiology / I.Urtane, A.S.Stokmane, D.Bandere, R.Medne ...[et al.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 102.lpp.

Lipīdu līmeni ietekmējošo līdzekļu izmantošanas analīze II tipa cukura diabēta slimniekiem ambulatoros apstākļos / I.Ivanova, A.Skutelis, D.Bandere, A.S.Štokmane // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 118.lpp.

The effects of ketamine hydrochloride and diazepam on the intraocular pressure and pupil diameter of the dog's eye / D.Bandere, L.Kovalčuka, E.Birgele ...[et al.] // Veterinary Ophthalmology. - Vol.13, N 5 (2010, Sept.), p.350. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The effects of topical and systemic atropine sulfate on the functional state of the dog's eye / L.Kovalcuka, E.Birgele, D.Bandere, D.L.Williams // 35th Annual World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Congress (Geneva, Switzerland, June 2-5, 2010) : Abstract Book. - Geneva, 2010. - P.26.

Kontakti

Saistītās ziņas