Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Dekāns

Rīgas Stradiņa universitāte, Farmācijas fakultāte

2016 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra

2012 - 2019

Katedras vadītājs

RSU, Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra

2018 - pašlaik

Farmācijas Promocijas padomes priekšsēdētāja

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

RSU, Doktorantūras nodaļa, doktora studiju programma "Farmācija"

2018 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

RSU, Doktorantūras nodaļa, doktora studiju programma "Medicīna"

2013 - pašlaik

Eksperts Farmācijā (apakšnozare- Klīniskā farmācija)

Latvijas Zinātnes Padome

2008 - 2016

Docents

RSU Farmācijas ķīmijas katedra

2003 - 2007

Stundu pasniedzējs- Organiskā ķīmijā, Klīniskajā farmācijā

RSU Farmācijas ķīmijas katedra

2003 - 2005

Farmaceits- R/P SIA "Klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers" starptautiskos, multicentu zāļu klīniskos pētījumos

2000 - 2009

Farmaceits

R/P SIA "Klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers" aptieka"

Izglītība

2008

Dr. pharm. LR Farmācijas doktora zinātniskais grāds.

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 2000

Farmaceita grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016. Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas resertifikācija

2015. MIC kursi "Laba klīniskā prakse"

2010.-2011. LU tālākizglītības programma "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ izglītības darba vadībā" (160h-4KP)

2010. Apmācības seminārs „Medicīnas doktora studiju programmu harmonizācija Eiropas Savienības valstu telpā"

2010. LĀB izglītības programma "Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai"

2004. Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācija

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Tuberkulozes farmakoģenētika​​

Zāļu terapijas līdzestības problēmas

Klīniskā farmācija

Farmakokinētika

Antibakteriālā terapija

Humāno zāļu lietošana veterinārmedicīnā

Farmakokinētika

Ārstniecības augu pretparazitārā darbība

 

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, doktora studiju programma "Farmācija"​

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte, doktora studiju programma "Medicīna"

 

Vadītie studiju kursi

 

 

 

Farmācijas ķīmija

Klīniskā farmācija

Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā

Promocijas eksāmens specialitātē

Zinātniski pētnieciskais darbs

Docētie studiju kursi

 

 

 

Farmācijas ķīmija

Klīniskā farmācija

Pētnieciskais projekts

Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā

Promocijas eksāmens specialitātē

Valsts prakse klīniskajā farmācijā

Zinātniski pētnieciskais darbs

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 4

​maģistra darbi: 4

​kvalifikācijas darbi: 37

recenzētie:

promocijas darbi: 3

​​maģistra darbi: 6

​​kvalifikācijas darbi: 26

 

Memberships

 

2006.- šobrīd Eiropas Klīniskās Farmācijas biedrības (European Society of Clinical Pharmacy) biedre

2003.- šobrīd Starptautiskās Farmācijas federācijas ( International Pharmaceutical Federation) biedre

2000.-šobrīd Latvijas Farmaceitu biedrības biedre

Scopus Author ID: 55554551300

https://orcid.org/0000-0001-9144-8799

 

Projects

Acting Researcher, Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra, Projekts “Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fito līdzekļa izstrāde”

Lectured study course

Clinical Pharmacy

Compulsory part of the research

Doctoral Examination in the speciality

National Degree Examination

Participation in teaching work

Pharmaceutical Chemistry

Research Project

Scientific research

Supervised study course

Clinical Pharmacy

Doctoral Examination in the speciality

Participation in teaching work

Pharmaceutical Chemistry

Scientific research

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Pharmacy

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine (with the specialisation in Family Medicine)

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Pharmacy

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine (with the specialisation in Family Medicine)

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Pharmacy

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine (with the specialisation in Family Medicine)

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Pharmacy

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine (with the specialisation in Family Medicine)

Publications

 

Research articles​​

 

Knowledge about disease, medication therapy, and related medication adherence levels among patients with hypertension / A.Gavrilova, D.Bandere, I.Rutkovska, D.Šmits, B.Mauriņa, E.Poplavska, I.Urtāne // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.11 (2019, Oct.), article No.715, p.1-11. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3390/medicina55110715

Changes in intraocular pressure and horizontal pupil diameter during use of topical mydriatics in the canine eye [Elektroniskais resurss] / L.Kovalcuka, A.Ilgazs, D.Bandere, D.L.Williams // Open Veterinary Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, No.1 (2017), p.16-22. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5301057/

Resveratrol attenuates the development of sodium hypochlorite-induced endothelial dysfunction / R.Vilskersts, D.Bandere, M.Dambrova ...[et al.] // The Natural Products Journal. - Vol.7, No.4 (2017, Nov.), p.276-280. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trimethylamine N-oxide impairs pyruvate and fatty acid oxidation in cardiac mitochondria / R.Vilskersts, D.Bandere, M.Dambrova ...[et al.] // Toxicology Letters. - Vol.267 (2017, Febr.), p.32-38. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Genotype and allele frequencies of isoniazid-metabolizing enzymes NAT2 and GSTM1 in Latvian tuberculosis patients / V.Igumnova, D.Bandere, R.Ranka ...[et al.] // Journal of Infection and Chemotherapy. - Vol.22, No.7 (2016, July), p.472-477. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prevalence and phylogenetic analysis of Babesia spp. in Ixodes ricinus and Ixodes persulcatus ticks in Latvia / D.Bandere, R.Ranka, V.Baumanis ...[et al.] // Experimental & Applied Acarology. - Vol.68, No.3 (2016, March), p.325-336. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Comparison of the effects of topical and systemic atropine sulfate on intraocular pressure and pupil diameter in the normal canine eye / L.Kovalcuka, E.Birgele, D.Bandere, D.L.Williams // Veterinary Ophthalmology. - Vol.18, No.1 (2015, Jan.), p.43-49. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Detection of tick-borne encephalitis virus in I. ricinus ticks collected from autumn migratory birds in Latvia / D.Bandere, R.Ranka, A.Kazarina ...[et al.] // Ticks and Tick-borne Diseases. - Vol.6, No.2 (2015, March), p.178-180. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pacientu līdzestības trūkuma cēloņi antihipertensīvās terapijas laikā farmaceita skatījumā / I.Urtāne, S.Bērziņa, D.Bandere ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 352.-357.lpp.

Analysis of seroreactivity to recombinant B. burgdorferi antigens BBA65 and BBA73 / R.Ranka, K.Brangulis, D.Bandere ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.40-46.

The effects of ketamine hydrochloride and diazepam on the intraocular pressure and pupil diameter of the dog's eye / L.Kovalcuka, E.Birgele, D.Bandere, D.L.Williams // Veterinary Ophthalmology. - Vol.16, No.1 (2013, Jan.), p.29-34. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Abstracts​​

 

Screening of mitochondrial DNA mutations associated with antibiotic-induced and non-syndromic deafness in ethnic Latvian Population / V.Igumnova, L.Veidemane, A.Viksna, D.Bandere, R.Ranka // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.410.

Allele genotyping of arylamine N-acetyltransferase 2 gene in Latvian population : comparison of two methods / V.Igumnova, A.Vīksna, D.Bandere, R.Ranka ...[et al.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 10.lpp.

Development of HPLC method for determination of colistimethate sodium / D.Kustovs, D.Bandere, S.Purviņa, P.Sudmalis // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 198.lpp.

Livšina, Jekaterina. Parenterāli un perorāli ordinēto antimikrobiālo medikamentu izmantošana sadzīvē iegūtas pneimonijas hospitālajā terapijā / J.Livšina, D.Bandere, B.Rozentāle // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 14.lpp.

Metodes izstrāde kolistīna A un kolistīna B noteikšanai farmaceitiskās zāļu formās, izmantojot AEŠH/MS = Development of HPLC/MS method for determination of colistin A and colistin B in pharmaceutical forms [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / D.Kustovs, P.Sudmalis, D.Bandere, A.Šitovs, S.Purviņa // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : medicīnas un veselības zinātnes sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.7, [1 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 26.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Simultaneous determination of colistin A and colistin B in plasma by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry / D.Kustovs, V.Valkovska, A.Šitovs, D.Bandere, S.Purviņa // 9th International Pharmaceutical Conference "Science and practice" 2018 dedicated to the 100th anniversary of independent Lithuania's pharmacy (Kaunas, Lithuania, Nov.9, 2018) : Book of Abstracts. - Kaunas, 2018. - P.112.

Bifunctional lipid-like 4-(N-alkylpyridinium)-1.4-dihydropyridines : contribution of molecular structure to physico-chemical properties and cytotoxicity / P.Dimitrijevs, M.Plotniece, D.Bandere, A.Plotniece ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 236.lpp.

Cytotoxicity, self-assembling and physico-chemical properties of bifunctional lipid-like 4-(N-alkylpyridinium)-1,4-dihydropyridines as putative delivery systems [Elektroniskais resurss] / P.Dimitrijevs, M.Plotniece, D.Bandere, A.Plotniece ...[et al.] // Intrinsic Activity [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, Suppl.2 (2017, Oct.), abstract No.A2.4, DOI:10.25006/IA.5.S2-A2.4 - 2nd International Conference in Pharmacology: from Cellular Processes to Drug Targets (Riga, Latvia, Oct.19-20, 2017) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.intrinsicactivity.org/2017/5/S2/A2.4/IA201705S2-…

Determination of colistin in human plasma using advanced analytical techniques / D.Kustovs, P.Sudmalis, S.Purvina, D.Bandere // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 11.lpp.

Prettuberkulozes līdzekļu blakusparādības ietekmējošo ģenētisko faktoru izpēte bērnu tuberkulozes gadījumā / V.Igumnova, I.Ozere, D.Bandere, R.Ranka ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 10.lpp.

Screening for mitochondrial DNA mutations associated with both antibiotic-induced and non-syndromic deafness in the ethnic Latvian population [Elektroniskais resurss] / V.Igumnova, D.Bandere, R.Ranka ...[et al.] // Intrinsic Activity [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, Suppl.2 (2017, Oct.), abstract No.A2.26, DOI:10.25006/IA.5.S2-A2.11 - 2nd International Conference in Pharmacology: from Cellular Processes to Drug Targets (Riga, Latvia, Oct.19-20, 2017) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.intrinsicactivity.org/2017/5/S2/IA201705S2full.p…

Urtāne, Inga. Personal changes in drug regimen : dangerous for health system? / I.Urtane, R.Pastars, D.Bandere // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.39, Issue 1 (2017, Febr.), p.249. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Characterisation of physical-chemical and self-assembling properties of pyridinium moieties containing 1,4-dihydropyridine and pyridine derivatives as NADH/NAD analogues for development of gene delivery systems / M.Plotniece, D.Bandere, K.Pajuste ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 126.lpp.

Effects of chlorophyllin and resveratrol on the sodium hypochlorite induced endothelial dysfunction / D.Bandere, M.Dambrova, R.Vilskersts ...[et al.] ; scientific research supervisor: R.Vilskersts // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16, 2016) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.34.

Hlorofilīna un resveratrola vazoprotektīvie efekti hipohlorīta izraisītajā endotēlija disfunkcijas modelī in vitro / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 90.lpp.

Izoniazīda metabolizējošo enzīmu gēnu analīze Latvijas tuberkulozes slimniekiem / V.Igumnova, I.Ozere, D.Bandere, R.Ranka ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 49.lpp.

Līdzestības vērtējums atkarībā no izrakstīto un izsniegto zāļu daudzuma farmaceita skatījumā / I.Urtāne, K.Puķe, K.Spalva, D.Bandere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 71.lpp.

Prevalence and phylogenetic analysis of Borrelia miyamotoi relapsing-fever group spirochete in Ixodes ricinus and Ixodes persulcatus ticks in Latvia / V.Capligina, D.Bandere, R.Ranka ...[et al.] // 3rd Conference on Neglected Vectors and Vector-Borne Diseases (EurNegVec) (Zaragoza, Spain, May 24-26, 2016) : Abstract Book. - Zaragoza, 2016. - P.84-85.

Searching for novel serodiagnostic markers of Lyme borreliosis in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Igumnova, D.Bandere, R.Ranka ...[et al.] // The FEBS Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.283, Issue Suppl.S1 (2016, Sept.), p.147-148. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.13808/epdf

Structure-activity relationships of a series of self-assembling compounds on 1,4-dihydropyridine core as delivery agents [Elektroniskais resurss] / A.Plotniece, M.Plotniece, D.Bandere ...[et al.] // 30th Conference of the European Colloid and Interface Society (Rome, Italy, Sept.4-9, 2016) [Elektroniskais resurss] : Book of Abstracts. - Rome, 2016. - P.527. - Resurss aprakstīts 2017.g.2.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://ecis2016.org/sites/default/files/ECIS-2016-Poster-B…

Trimetilamīna N-oksīda ietekme uz sirds mitohondriālo enerģijas metabolismu / K.Voļska, R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 69.lpp.

Urtāne, Inga. Personal changes in drug regimen - dangerous for health system? / I.Urtane, R.Pastars, D.Bandere // 45th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy (Oslo, Norway, Oct.5-7, 2016) : Programme and Abstract Book. - Oslo, 2016. - P.94.

Bandere, Dace. Recepšu aprite aptiekā - terapijas līdzestības pierādījums / D.Bandere, L.Medjānova, I.Urtāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 108.lpp.

Effects of chlorophyllin and resveratrol on the sodium hypochlorite induced endothelial dysfunction / D.Bandere, M.Dambrova, R.Vilskersts ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.94.

Igumnova, Viktorija. Prettuberkulozes līdzekļu blakusparādību ietekmējošo faktoru izpēte / V.Igumnova, D.Bandere, R.Ranka // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 118.lpp.

In vitro modelis mitohondriju funkcionalitātes novērtēšanai kardiovaskulāro un neirodeģeneratīvo slimību patoģenēzes pētījumiem un zāļu vielu skrīningam / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 63.lpp.

Prescription circulation in pharmacies - proof of adherence to therapy / L.Medjānova, D.Bandere, S.Bērziņa, I.Urtāne // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.121.

Šukele, Renāte. Biežākās kļūdas receptēs un farmaceita loma to novēršanā / R.Šukele, D.Sirovatska, D.Bandere // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 390.lpp.

The causes of low adherence in patients with antihypertensive therapy / I.Urtane, S.Berzina, D.Bandere ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.146.

The causes of the lack of patient compliance during antihypertensive therapy from pharmacist's perspective / I.Urtane, S.Berzina, D.Bandere ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, No.1 (2015, Febr.), p.210. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Compliance-related problems of medicines in the pharmaceutical practise / I.Urtane, K.Pukite, S.Berzina, A.S.Stokmane, D.Bandere // Atherosclerosis. - Vol.235, Issue 2 (2014, Aug.), p.e292. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gamma-butirobetaīna vazoprotektīvie efekti eksperimentālajos in vitro modeļos / R.Vilšķērsts, D.Bandere, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 79.lpp.

Impact of students' research projects on quality of pharmacy studies in Riga Stradins University / B.Maurina, I.Barene, D.Bandere, I.Gutmane // 20th Annual EAFP Conference "Science-based pharmacy education: towards better medicines and patient care" (Ljubljana, Slovenia, May 22-24, 2014) : Abstracts for posters and short oral presentations. - Ljubljana, 2014. - P.19.

Pacientu līdzestības trūkuma cēloņi antihipertensīvās terapijas laikā farmaceita skatījumā / I.Urtāne, S.Bērziņa, D.Bandere ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 147.lpp.

Stirilpiridīnija grupu saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību izpēte / M.Plotniece, D.Bandere, K.Pajuste ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 81.lpp.

Synthesis of self-assembling cationic 1,4-dihydropyridines as delivery agents for studies of structure-activity relationships / M.Plotniece, D.Bandere, A.Plotniece ...[et al.] // 8th Biennial International Conference on Organic Synthesis (BOS 2014) (Vilnius, Lithuania, July 6-9, 2014) : Abstracts Book. - Vilnius, 2014. - P.118.

The causes of low adherence in patients with antihypertensive therapy / I.Urtane, S.Berzina, D.Bandere ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.71.

Stirilpiridīnu saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un antiradikālās aktivitātes izvērtēšana / K.Pajuste, K.Pajuste, D.Bandere ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 161.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece