Pārlekt uz galveno saturu
Jaunais pētnieks

Marina Sokola ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Komunikācijas fakultātes bakalaura studiju programmas Psiholoģija ceturtā kursa studente. Viņa ir izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu Studentu vērtības 2010. un 2015. gadā: salīdzinošais pētījums.

Darba vadītāja: Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asociētā profesore Kristīne Mārtinsone.

Marina savu pētījumu prezentēja RSU studentu zinātniskajā konferencē 16. martā un starptautiskās žūrijas vērtējumā ieguva otro vietu. Darbs tika izstrādāts 2015. gadā un bija 3. kursa noslēguma darbs.

Marina Sokola par darba tēmas izvēli

"Pēdējo piecpadsmit gadu laikā vērtības ir kļuvušas par aktuālu pētījumu objektu. Plaši tiek pētīta saistība starp vērtībām un dažādiem faktoriem, kā kulturālie, ekonomiskie, sociālie un citi (Ļevina, Mārtinsone, Mihailova & Gintere, 2015). Vērtības ir mūsu pārliecība, kas būtiski ietekmē dažādas dzīves sfēras (Rokeach, 1968), un pastāv uzskats, ka tās ietekmē sociāli ekonomiskā situācija. Savukārt studenti ir nākotnes profesionāļi, tādēļ ir svarīgi izprast, ko viņi ņem vērā, plānojot savu nākotni. Pastāv iespēja, ka, apzinot vērtības, var saņemt atbildi uz šo jautājumu."

Marina Sokola (pirmā no kreisās) RSU studentu zinātniskās konferences noslēgumā. 2016. gada 16. martā.

2015. gada pētījuma dalībnieki ir demogrāfiskās krīzes laikā dzimušie bērni (1996.–1997.). Viņi ir piedzīvojuši valdības maiņu, finansiālo krīzi un ekonomisko izaugsmi.

Darba mērķis bija veikt salīdzinošo pētījumu par studentu vērtībām 2010. un 2015. gadā, uzzinot, kādas ir studentu vērtības 2015. gadā un kā tās atšķiras no studentu vērtībām 2010. gadā.

Pētījums balstīts uz 2010. gadā veikto pētījumu ar pirmā kursa palīdzošo profesiju studentiem vairākās studiju programmās, ko veica RSU asoc. prof. Sandra Mihailova. Pēc pieciem gadiem (2015. gadā) tika aptaujāti to pašu studiju programmu pirmā kursa studenti, lai iegūtu maksimāli ticamu rezultātu.

Pētījuma rezultāti liecina, ka starp studentu 2010. un 2015. gada vērtībām nav būtisku atšķirību un svarīgākās abos gados ir "fiziskā un psihiskā veselība", "laimīga ģimenes dzīve" un "labi un uzticami draugi". Vismazāk nozīmīgas vērtības ir "dabas un mākslas skaistums un tā piedzīvošana", "citu laime" un "jaunrade".

Kopumā pētījuma rezultāti saskan ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem par studentiem un jauniešiem. Iegūtie rezultāti var būt nozīmīgi, vērtējot studentu nākotnes izvēli un izvērtējot ieinteresētību profesionālajā izaugsmē.