Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Pētniecība

4. februārī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Rolands Ivanovs aizstāvēs promocijas darbu Depresijas un trauksmes saistība ar kardiovaskulārām slimībām un kardiovaskulārās mirstības risku (SCORE) tuvāko 10 gadu laikā primārajā aprūpē Latvijā.

Rolands Ivanovs.jpg

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem, kardiovaskulārās slimības un depresija ir divas galvenās neinfekciju slimību grupas, kas kopā rada vislielāko slogu sabiedrības veselībai, izraisot darba nespēju un mirstību. Latvijā mirstības no kardiovaskulārām slimībām rādītāji ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā. Pēdējos gados depresija un trauksme ir atzīti par neatkarīgiem riska faktoriem, kas veicina kardiovaskulāro slimību rašanos, pasliktina to prognozi un palielina mirstību. Līdz šim plašākajos Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro slimību riska faktoru epidemioloģiskajos pētījumos depresija un trauksme kā riska faktori netika pieminēti.

Darba mērķis bija noskaidrot depresijas un trauksmes saistību ar kardiovaskulārajām slimībām un kardiovaskulārās mirstības risku tuvāko 10 gadu laikā Latvijas iedzīvotājiem. Kopumā tika aptaujāti un izmeklēti 1604 pacienti 24 ģimenes ārstu praksēs visā valsts teritorijā.

Pētījums parādīja, ka depresijas simptomi apskates brīdī un depresija dzīves laikā 1,5–2 reizes palielina risku saslimt ar kādu no kardiovaskulārajām slimībām. Turklāt depresijas simptomi bija saistīti arī ar ļoti augstu kardiovaskulārās mirstības risku. Trauksmei netika konstatēta negatīva ietekme uz kardiovaskulāro slimību risku, un tika atklāta pat tās iespējama aizsargājoša ietekme uz kardiovaskulārās mirstības prognozi.

Pētījuma rezultāti norāda uz nepieciešamību veikt depresijas skrīningu pacientiem ar kardiovaskulārajām slimībām un palielinātu kardiovaskulārās mirstības risku.

Rolanda Ivanova disertāciju atradīsiet šeit.

Promocijas darbs veikts ar Valsts pētījumu programmas Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE) 2014–2017 projekta Nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana apakšprojekta Nr. 5.8.1. finansiālu atbalstu.