Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Rezidentūra

15. janvārī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Jēkabs Krastiņš aizstāvēs promocijas darbu Nieru funkcionālā un strukturālā bojājuma marķieru perioperatīvā dinamika bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm pēc to korekcijas mākslīgā asinsritē.

Pētījuma mērķis bija pētīt nieru funkcionālā un strukturālā bojājuma marķieru perioperatīvo dinamiku, lai identificētu bērniem piemērotu, jutīgu marķieri agrīnai nieru disfunkcijas diagnostikai pēc sirdskaites korekcijas mākslīgā asinsritē. Pētījumā tika iekļauti 93 bērni ar dažādām iedzimtām sirdskaitēm vecumā no divām nedēļām līdz 14 gadiem. Pētījuma gaitā tika noteikta nieru disfunkcijas prevalence un smaguma pakāpe, izmantojot KDIGO nieru bojājuma kritērijus; noteikta nieru bojājuma marķieru diagnostiskā precizitāte un izšķirtspēja. Tika pētīts pēcoperācijas šķidruma balanss un tā saistība ar nieru disfunkciju; izvērtēta intraoperatīvās hipotensijas nozīme pēcoperācijas nieru disfunkcijas attīstībā, izvērtēti agrīnie klīniskie iznākumi bērniem ar nieru disfunkciju un izstrādāts algoritms pēcoperācijas nieru disfunkcijas diagnostikai un terapijai, kas balstīts uz pēcoperācijas šķidruma balansu.

Pētījuma datu analīze apstiprināja augsto pēcoperācijas nieru disfunkcijas īpatsvaru (45,2 %) bērniem pēc sirdskaites korekcijas mākslīgā asinsritē Latvijā.

Urīna NGAL ir jutīgs nieru kanālīšu bojājuma marķieris, kas paredz nieru disfunkcijas attīstību 91 % pacientu jau 12 stundas pēc operācijas. Seruma CysC, nieru kamolīšu filtrācijas marķieris, maksimālo izšķirtspēju demostrēja 24 stundas pēc operācijas Agrīnais pēcoperācijas pozitīvais šķidruma balanss paredz ANB attīstību pirmajā pēcoperācijas dienā 80 % pacientiem ar robežvērtību 25 ml/ kg un var tikt izmantots par ANB marķieri. 

Pēcoperācijas nieru disfunkcija būtiski ietekmēja klīniskos iznākumus: uzturēšanās ilgums intensīvajā terapijā pacientiem ar intaktu nieru funkciju no četrām dienām pieauga līdz septiņām dienām pacientiem ar nieru disfunkciju, ārstēšanās ilgums slimnīcā no 12 dienām pacientiem ar intaktu nieru funkciju pieauga līdz 17 dienām pacientiem ar nieru disfunkciju. Mākslīgas ventilācijas laiks pacientiem ar intaktu nieru funkciju no 22 stundām pieauga līdz 50,5 stundām bērniem ar pēcoperācijas nieru disfunkciju.

Jēkaba Krastiņa disertāciju atradīsiet šeit.