Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Ir zināms, ka sirds labā kambara disfunkcija miokarda infarkta gadījumā ir dažādu komplikāciju (ritma traucējumu, kardiogēna šoka u. c.) iemesls. Tā ir mirstības un sirds mazspējas attīstības neatkarīgs prognostisks rādītājs. Tomēr klīniskajā praksē labā kambara funkcijas izvērtēšanai joprojām tiek pievērsts pārāk maz uzmanības, lai gan, izmantojot jaunās ehokardiogrāfijas metodes, jau ir iespējams pietiekami precīzi to noteikt.

Žannas Pičkures disertācijas mērķis bija izvērtēt labā kambara funkcijas izmaiņas pacientiem ar pierādītu akūtu miokarda infarktu, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfijas un miokarda deformācijas metodes, kā arī atlasīt visinformatīvākos ehokardiogrāfiskos labā kambara izmēru un funkcijas parametrus un izveidot labā kambara izvērtēšanas algoritmu pacientiem ar akūtu ST elevācijas miokarda infarktu.

Apkopojot pētījuma rezultātus, tika pierādīts, ka trīsdimensiju ehokardiogrāfija un miokarda deformācijas izvērtēšana ir relatīvi vienkāršas, pietiekami jutīgas un specifiskas metodes labā kambara funkcijas traucējumu noteikšanai. Metodes ir ieviešamas ikdienas klīniskajā praksē kopā ar tiem standarta ehokardiogrāfijas rādītājiem, kas arī izmainās miokarda infarkta gadījumā. Jaunie parametri, kas būtu jānosaka, ir labā kambara izsviedes frakcija un labā kambara brīvās sienas kopējā longitudinālā deformācija. Izvērtējot labo kambari, nepieciešams atcerēties, ka tā funkcijas pasliktināšanās var tikt novērota jebkuras lokalizācijas miokarda infarkta gadījumā.

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, ir piedāvāti labā kambara disfunkcijas noteikšanas algoritmi skrīninga un izvērstas ehokardiogrāfijas laikā

Darba zinātniskie vadītāji: RSU doc. Artems Kaļiņins (Artem Kalinin) un RSU prof. Aivars Lejnieks.

Žannas Pičkures promocijas darba Labā kambara funkcijas izvērtēšana pacientiem pēc akūta miokarda infarkta, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfiju un miokarda deformācijas analīzi aizstāvēšana notiks 7. maijā. Plašāka informācija.