Pārlekt uz galveno saturu
Bibliotēka

No 20. līdz 26. aprīlim norit Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) organizētā Latvijas Bibliotēku nedēļa ar saukli “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”, kas atbilst Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ģenerālkonferences un stratēģijas nosaukumam “Inspire, Engage, Enable, Connect”. RSU Bibliotēka piedalās projektā un šīs nedēļas laikā aktīvi stāstīja par Bibliotēkas darbību Facebook lapā.

rsu fb (2).png

RSU Bibliotēka turpina nodrošināt plašu pakalpojumu klāstu valsts ārkārtējās situācijas laikā, lai atbalstītu gan studentus, gan pētniekus, veselības aprūpes speciālistus un ikvienu, kuram nepieciešami bibliotēkas pakalpojumi:

 • Nodrošina krājuma pieejamību lietotājiem izsniegšanai uz mājām katru darba dienu no 8.30–17.00, filiālēs no 9.00–17.00;
 • Grāmatu nodošanai lietotājiem ir pieejama grāmatu nodošanas iekārta pie universitātes ieejas (Dzirciema ielā 16);
 • Dažāda veida konsultācijas lietotājiem par resursiem un pakalpojumiem tiek sniegtas gan telefoniski, gan elektroniski, gan sociālajos tīklos katru darba dienu;
 • Bibliotēkas iekšējo darbu nepārtrauktība tiek nodrošināta gan klātienē nodaļās, gan attālināti (mājās no portatīvā datora pieslēdzoties darba datoram);
 • Informācijpratības nodarbības dažādām lietotāju grupām tiek nodrošinātas tiešsaistē vai kā video lekcijas;
 • Turpina īstenot 4 uzsāktos projektus, lai stiprinātu darbinieku kompetences un attīstītu jaunas iemaņas, kā arī, lai vienotu un stiprinātu nozari. Ir aktuāli divi ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības projekti “Medical Information literacy” un “Brain @ Work – Information Competence as Booster for Prospective Scientists”, kā arī 2 citi projekti: Izglītības un zinātnes ministrijas projekts “Pētījums par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi”, kurā Bibliotēka piedalās LNB un RSU sadarbības līguma ietvaros un PVO Veselības dienai veltīts projekts "Paldies! Tu liki man justies labāk!".

Bibliotēka sniedz nozīmīgu atbalstu pētniecības procesā, nodrošinot pakalpojumus tieši pētniekiem un docētājiem, jo Bibliotēkas tīmekļa vietnē sadaļā “Pakalpojumi” ir pieejams saraksts ar pakalpojumiem docētājiem:

 • Diferencētā informatīvā apkalpošana pēc tematiskajiem pieprasījumiem;
 • Bibliotēkas speciālistu atbalsts sistemātiskā pārskata veidošanā;
 • Top 10 nozares žurnāli, kuros vislabāk publicēties;
 • Zinātniskā žurnāla, kurā publicējies docētājs, nosaukuma pārbaude datubāzēs Web of Science un Scopus;
 • Ikdienas konsultācijas par informācijas meklēšanu;
 • Starpbibliotēku abonements (SBA) un starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA) – iespēja pasūtīt informācijas avotus, kuri nav pieejami RSU bibliotēkas krājumā;
 • Bibliotekāru vadītie kursi par PubMed datubāzi, EndNote rīku u.c. tēmām PIC tālākizglītības kursu ietvaros.

RSU Bibliotēkas direktore Ināra Aploka uzsver: “Ārkārtējās situācijas laikā ikviens saskaras ar jauniem izaicinājumiem, arī Bibliotēkas kolēģes, kuras apgūst gan pakalpojumu sniegšanu attālināti, gan lekciju vadīšanu tiešsaistē, jo RSU studiju process nav apstājies ne uz mirkli. Savā ziņā šī situācija mūs visus “Iedvesmo, iesaista, iespējo, vieno”!”

Bibliotēka aicina izmantot tās sniegtās iespējas un atbalstu, kā arī sekot līdzi aktualitātēm Facebook lapā!