Pārlekt uz galveno saturu
Videokomentāri

Tuvojoties Lielajai talkai 28. aprīlī, kas šogad ir arī Pasaules darba drošības un aizsardzības diena, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošības un vides veselības institūta direktors asoc. prof. Ivars Vanadziņš atgādina, ka talkojot ir jāparūpējas gan par savu drošību, gan par savākto atkritumu utilizēšanu dabai draudzīgā veidā. Talciniekiem svarīgi ir izvēlēties piemērotu apģērbu, pareizi pārvietot smagumus, kā arī identificēt bīstamos atkritumus un organizēt to savākšanu.

"Rūpējoties par sevi, pirmkārt, jāpadomā par laikapstākļiem piemērotu apģērbu, cimdiem un apaviem, lai tie būtu izturīgi un necaurdurami," uzsver I. Vanadziņš. "Tas ir jāievēro, lai talkojot nesavainotu sevi, piemēram, ar šļircēm, kas var būt potenciāli inficētas. Dažādu bīstamu infekcijas slimību izraisītāji apkārtējā vidē var saglabāties vairākas dienas vai pat nedēļu. Ja šāda saduršanās ir notikusi, tad nekavējoties vajadzētu vērsties tuvākajā medicīnas iestādē, lai dezinficētu brūci un saprastu, kāda tālākā rīcība ir nepieciešama.

Domājot par savu veselību, svarīgi ir talkā savāktos smagos atkritumu maisus pārvietot pareizi – ar taisnu muguru, izlīdzinot svaru uz abām kājām, lai netraumētu muguru," atgādina I. Vanadziņš

"Lielajā talkā mēs no apkārtējās vides vācam dažādas lietas, kam dabā nebūtu jābūt, un to starpā var būt arī bīstamie atkritumi, piemēram, akumulatori, krāsvielas, neizlietotas ķīmiskās vielas vai azbestu saturoši atkritumi. Ja ir saglabājies iepakojums un uz tā ir bīstamo vielu apzīmējumi – oranžas piktogrammas, balti rombi ar sarkanām malām, kuros ir izsaukuma zīmes vai citi bīstamības apzīmējumi, tad šīs vielas ir jāsavāc kā bīstamie atkritumi, ziņojot par to pašvaldībai vai Valsts vides dienestam. Informēšanai par bīstamajiem atkritumiem jau vairākus gadus veiksmīgi tiek izmantota arī talcinieku ērtībām radītā mobilā aplikācija Vides SOS."

"Īpaši gribu pieminēt azbestu saturošos atkritumus, kuri vēl ir sastopami apkārtējā vidē. Visbiežāk tie ir vecie jumta šīferi, kas tiek izmesti kā parastie atkritumi mežā vai pļavā. Azbests ir kancerogēna viela, kas ilgtermiņā var izraisīt plaušu un citu orgānu audzējus. Saskaroties ar šādiem atkritumiem, svarīgi ir ievērot, ka šīferi un citus azbestu saturošos materiālus nedrīkst lauzt vai citādi traumēt, lai neieelpotu azbesta šķiedras," stāsta I. Vanadziņš.

"Lielajā talkā aicinu īpaši neaizrauties ar atkritumu dedzināšanu un ugunskurā, ja nu tāds nepieciešams, likt tikai bioloģiskas izcelsmes atkritumus – zarus un vecās lapas. Noteikti nevajadzētu dedzināt plastmasu, mēbeles, skaidu plātnes, šīferi, jo tas rada dūmus, kas satur kaitīgas ķīmiskās vielas."