Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

17. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notika pasākums No maģistra par doktorantu. Tā bija atklāta saruna par karjeru sociālo zinātņu pētniecībā, kurā ikviens interesents varēja uzzināt plašāku informāciju par doktorantūras studijām socioloģijā, komunikācijā, politoloģijā, jurisprudencē, vadībzinātnēs un psiholoģijā.

Tiešraides ieraksts

Pasākumu moderēja RSU Eiropas studiju fakultātes asoc. prof. Edijs Bošs.

Lai topošajiem doktorantiem palīdzētu pieņemt izsvērtu lēmumu, par studijām doktorantūrā, ieskicējot programmu saturu un atbildot uz jautājumiem, stāstīja programmu vadītāji: prof. Anda Laķe, prof. Sergejs Kruks, doc. Māris Andžāns, prof. Sandra Kaija, prof. Tatjana Muravska un prof. Kristīne Mārtinsone.

Katru no studiju programmām pārstāvēja arī viens students, daloties pieredzē par to, kāda ir doktoranta ikdiena un kā viss paveicamais savienojams ar darbu un ģimeni. Kā secināja programmas Komunikācijas kultūra un multimediji doktorante Baiba Baikovska, svarīgākais un grūtākais ir izvēlēties pētniecības tēmu: "Ja tev deg acis par to, ko pēti, ja esi gatavs par šo tēmu plaši runāt visdažādākajos formātos, tad varēsi tikt pāri visiem izaicinājumiem, kas nāk līdzi studijām doktorantūrā."

Savukārt vadībzinātnes doktorants Vladimirs Rojenko doktora studijās meklē atbildes, kas viņam nepieciešamas darba dzīvē, un to uzskata par vislielāko motivatoru. Būdams uzņēmējs, viņš sastapies ar darbadienu atstrādājošiem komandas biedriem. Meklēdams veidus, kā ieslēgt darbiniekos radošumu un efektīvi to pārvaldīt, Vladimirs sapratis, ka par to zina maz un arī šajā jomā zinošus speciālistus nemaz nav tik viegli atrast, tālab atbildes viņš izlēmis rast pats, iestājoties doktorantūrā.

Pasākumā ar savu pieredzi dalījās arī socioloģijas doktorante Ginta Elksne, politoloģijas doktorants Valērijs Bodnieks, jurisprudences doktorants Mārcis Grinciuns un psiholoģijas doktorante Kristīne Šneidere.

Par iestājpārbaudījumiem un datumiem, ko nepalaist garām, stāstīja RSU Doktorantūras nodaļas pārstāvji.