Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Gatavojoties jauno ārvalstu studentu uzņemšanai augustā, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Starptautisko sakaru departaments (SSD) 13.jūnijā organizēja pirmo mentoru semināru. Mentoru programmas mērķis ir sniegt atbalstu ārvalstu studentiem, uzsākot studijas RSU, sekmēt viņu integrāciju studiju vidē un sabiedrībā. Programma arī veicina ārvalstu un vietējo studentu kopienu integrāciju. 

Katru studiju semestri RSU vecāko kursu studenti pievienojas mentoru programmai un, lai atvieglotu viņu mentoru darbu,  SSD organizē vairākus seminārus ar mērķi sniegt zināšanas un praktiskus ieteikumus par mentora darba uzdevumiem un nepieciešamajām prasmēm.


Studenti, kas pievienojās pirmajam mentoru semināram, izrādīja lielu vēlmi dalīties savās zināšanās un palīdzēt ārvalstu studentiem integrēties RSU akadēmiskajā, sociālajā un kultūras vidē. Studenti novērtē viņiem doto iespēju apgūt jaunas kultūras, paplašināt savu redzesloku, attīstīt starpkultūru komunikācijas prasmes un citas aktīvam un mērķtiecīgam  jaunietim noderīgas sociālās iemaņas. 

mentoring_workshop_jun2019.jpg

Ja tu esi RSU students un apsver iespēju pievienoties mentoru programmai.

Aizpildi pieteikumu ejuz.lv/mentors
Nākamais jauno mentoru seminārs: 27. jūnijā plkst. 15:30, Senāta zālē, RSU galvenajā ēkā

RSU Starptautisko sakaru departaments aicina mentorus pievienoties komandai un kopā līdzdarboties Orientācijas nedēļas pasākumu organizēšanā no 27.-31.augustam.