Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Atzinība

Latvijas Studentu apvienības (LSA) Gada balvas pasniegšanas ceremonija šogad notika attālināti sestdien, 6. februārī. Balva tika pasniegta 18 nominācijās, un visvairāk balvu saņēma Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), RSU Studējošo pašpārvalde un RSU studenti.

Tā kā RSU bija pirmā augstskola, kas pieņēma lēmumu pārtraukt studijas klātienē, vēl pirms to bija noteikusi Latvijas valdība, tādējādi rādot priekšzīmi citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, RSU ir apbalvota par Gada ieguldījumu akadēmiskās dzīves veicināšanā. Lai nodrošinātu attālinātu, pilnvērtīgu un drošu studiju procesu, visa 2020. gada garumā RSU ieguldīja papildu līdzekļus studiju pārejai attālinātajā režīmā. RSU docētāju savlaicīgi izstrādātie kvalitatīvie mācību materiāli nodrošināja studiju turpināšanos ne tikai RSU, bet arī Tartu Universitātē.

RSU Studējošo pašpārvalde ieguva balvu nominācijā Gada studējošo pašpārvalde, jo šogad aktīvi piedalījusies un paudusi viedokli LSA domes sēdēs, darba grupās un kongresā, turklāt sniegusi tehnisko atbalstu domes sēžu norisē. RSU Studējošo pašpārvalde ir iesaistījusies augstākās izglītības reformas pārmaiņu procesā, lai tiktu saglabātas studējošo tiesības arī turpmāk, rīkoja pasākumus, uzlaboja jau esošo sadarbību ar citu augstskolu pašpārvaldēm, kā arī turpināja darbu pētniecībā, katru gadu attīstot un papildinot savu gada plānu.

Balvu nominācijā Gada students saņēmusi RSU Medicīnas fakultātes studente Marija Luīze Kalniņa, kura aktīvi iesaistās gan ar Covid-19 saslimušo, gan citu pacientu ārstēšanā, vada Neiroloģijas un neiroķirurģijas studentu zinātnisko pulciņu un aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā, izstrādājot vairākus pētījumus un gūstot godalgotas vietas starptautiska mēroga konferencēs. Paralēli zinātniskajai darbībai Marija Luīze aktīvi pārstāv studējošo viedokli.

Balva nominācijās Gada izaugsme un Gada aktīvists piešķirta RSU Studējošo pašpārvaldes vadītājai Paulai Feldmanei.

Lasiet RSU mājaslapas interviju ar Paulu Feldmani Ar milzīgu vēlmi darīt vislabāko ikvienam RSU studentam!

2020. gads bija dažādu izmaiņu un jaunievedumu gads, kad tika veicināta dažādu digitālo pasākumu un projektu attīstību, tāpēc šogad bija jauna balvas nominācija Gada digitālais notikums. Uzvaras laurus tajā plūca RSU starptautiskā studentu konference Health and Social sciences 2020, kura iegāja universitātes vēsturē kā pirmā tiešsaistes konference.

 • Balvu Studentu lieta pasniedz notikumam, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, kas ir mainījis vai ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību, un šogad to ieguva LSA rīkotā akcija #GribuStudēt.
 • Gada inovācija ir ideja, kas pozitīvi ietekmējusi studējošos un ir veicinājusi akadēmisko, sociālo vai kultūras jautājumu attīstību. To ieguva CrisisLab, sadarbojoties vairākām augstākās izglītības iestādēm. Iesaistot studentus, tā palīdzēja uzņēmumiem, pašvaldībām un valsts iestādēm cīnīties ar Covid-19 radītajām sekām.
 • Gada ieguldījuma sociālās dzīves veicināšanas balvu saņēma valsts budžeta stipendijas apmēra dubultošana Covid-19 krīzē cietušajiem. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas aktīvai un operatīvai rīcībai, kā arī LSA rīkotajai akcijai #GribuStudēt, izdevās palielināt valsts budžeta stipendiju apmēru 2020./2021. akad. studiju gadā no 99,60 uz 200 eiro.
 • Gada jaunais zinātnieks – Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes doktorantūras students Jānis Braunfelds.
 • Gada domnieks – Banku augstskolas students Kristafers Zeiļuks.
 • Gada vecbiedrs – Asnate Kažoka.
 • Gada AII darbinieks – Latvijas Lauksaimniecības studiju prorektors Aigars Laizāns.
 • Gada studentu atbalstītājs – SIA Cannelle Bakery.
 • Gada projekts – Studentu līderu forums 2020.
 • Šogad pirmo reizi apbalvots Gada students eksperts – Santa Katrīna Meikališa.
 • Gada vizuālais materiāls – KUBS 14 vizuālā identitāte.
 • Balvu nominācijā Gada ķeza ieguva izskatīšanas procesā esošā Izglītības un zinātnes ministrijas virzītā augstskolu pārvaldības reformas norise.

LSA Gada balvas pasniegšana ir viens no gaidītākajiem LSA notikumiem, kuras laikā tiek nosaukti un apbalvoti aizvadītā gada spilgtākie studējošie, interešu pārstāvji, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, katra Latvijas studējošā dzīvi, studējošo pašpārvalžu ikdienu, projektiem, kas tiek veikti, un ķibelēm, kas gadās ceļā. Plašāka informācija.

lsa_gada_balva_2020.jpg