Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Attīstība
Darbiniekiem

Ceturtdien, 26. maijā, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Anatomijas muzejā notika pirmā RSU Padomes sēde klātienē, kurā tā sāka RSU stratēģijas izvērtēšanu. Par universitātes stratēģiju ziņoja rektors prof. Aigars Pētersons, kā arī studiju prorektore prof. Tatjana Koķe un veselības studiju prorektors prof. Guntis Bahs.

Padome uzklausīja un diskutēja par rektora un prorektoru ziņojumiem, kas attiecas uz stratēģijas studiju sadaļu. Turpmākajās sēdēs Padome izvērtēs zinātņu prorektores, kā arī administrācijas un attīstības prorektora ziņojumus par RSU stratēģiju.

Savos ziņojumos Padomei RSU vadība informēja par iepriekšējā stratēģijas periodā (2017.–2021.) sasniegto, kā arī iecerēm nākamajam piecu gadu posmam. Diskusijās, kas sekoja ziņojumiem, rektors un prorektori atbildēja uz Padomes locekļu jautājumiem, kā arī tika apspriesti iespējamie RSU attīstības virzieni.

Pirms sēdes RSU Anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībiete padomes locekļiem izrādīja muzeju, kas kļuvis par RSU vizītkarti. Padomes locekļi ļoti augstu novērtēja muzeja vēsturisko kolekciju un mūsdienīgo pieeju. Dienas otrajā daļā vairāki padomes locekļi viesojās RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur direktore Ieva Šlēziņa iepazīstināja ar centra darbību, paveikto un nākotnes iecerēm.

Līdz šim RSU Padome ir sanākusi uz četrām sēdēm. Pirmajās sēdēs tā ievēlēja Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kā arī izskatīja vairākus dokumentus saskaņā ar Augstskolu likumu – izvērtēja RSU Satversmes projektu un Satversmes sapulces vēlēšanu nolikumu, kā arī universitātes 2021. gada finanšu rezultātus un gada pārskatu.