Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs ir vērienīgs universitātes projekts, kas tika īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Tas ir modernākais medicīnas izglītības centrs Baltijā.

7776

kopējā platība, m2

>20

dažādu medicīnas simulatoru

247

sēdvietas konferenču zālē

>50

valodās runā RSU gaiteņos

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā studenti, izmantojot mulāžas, mācību lelles un simulatorus, apgūst nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes darbam ar pacientu – sākot no vienkāršām manipulācijām un beidzot ar sarežģītām ķirurģiskām operācijām, arī dzemdību pieņemšanu.

Centrā norit RSU Medicīnas, Rehabilitācijas un Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studentu studiju process un notiek veselības aprūpes speciālistu tālākizglītība.

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs sniedz iespējas gan mediķiem, gan studentiem pilnveidot iemaņas un prasmes, efektīvāk rūpēties par pacientu veselību, tādējādi apliecinot augsto medicīnas izglītības līmeni Latvijā.

Tas ir modernākais medicīnas izglītības centrs Baltijā, kurš piedāvā 24 dažādas auditorijas un konferenču zāli ar 247 sēdvietām.

Ēku komplekss Dzirciema ielā 16 iekļauts datubāzē Mapeirons kā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīga būve. RSU ir saņēmusi Labklājības ministrijas apbalvojumu par ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju veicināšanā, realizējot ERAF projektu Rīgas Stradiņa universitātes infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes un dabas zinātņu studiju programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai – par MITC izveidi, kas atzīts par horizontālās prioritātes Vienlīdzīgas iespējas labās prakses piemēru.

Vīzija

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra vīzija ir kļūt par mūsdienīgu, prestižu, starptautiski atpazīstamu centru, kas nodrošina simulācijās balstītas medicīnas izglītības īstenošanu, lai paaugstinātu medicīnas izglītības kvalitāti, uzlabotu pacientu drošību un klīniskos rezultātus kopumā.

Misija
  • Izveidot inovatīvu un modernu simulētu vidi, integrējot mūsdienu tehnoloģiskos sasniegumus, simulācijās balstītas medicīnas izglītības modeļa īstenošanai.
  • Izstrādāt, ieviest, novērtēt un nodrošināt simulācijās balstītu mācību programmu īstenošanu topošo un jau praktizējošo veselības aprūpes profesionāļu zināšanu, prasmju un kompetences paaugstināšanai.
  • Attīstīt inovatīvu pedagoģisko pieeju, simulācijās balstītas medicīnas izglītības īstenošanai, kas balstīta uz starpdisciplinaritātes principiem, saturiski pamatotu, strukturētu metodoloģiju.
  • Veikt pētījumus simulācijas aktivitāšu ietvaros par medicīnas izglītību saistītiem jautājumiem, pacientu drošību, klīniskajiem rezultātiem, medicīnisko ierīču efektivitāti, izstrādi un aprobāciju, simulētu vidi.
Mērķis

MITC pamatmērķis ir, balstoties uz inovatīvu klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju apguves pieeju, organizēt un īstenot klīniskā simulētā vidē, klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju apguvi sākot ar visvienkāršākajām manipulācijām līdz pat sarežģītām simulāciju programmām, kas izstrādātas sadarbībā ar RSU struktūrvienībām, profesionālajām organizācijām un ekspertiem, lai nodrošinātu veselības aprūpes speciālistu izglītošanu.