Pārlekt uz galveno saturu
Sabiedrības veselība

Lai uzlabotu ārstniecības pakalpojumu efektivitāti, raitāk ieviestu inovatīvas ārstēšanas metodes, precīzāk kontrolētu izmaksas un maksimāli taisnīgi sadalītu ierobežotos resursus starp pacientu grupām, Latvijā nepieciešams noteikt stratēģisku virzību uz vērtībās balstītu veselības aprūpi. Pirmais solis šai virzienā ir attiecīgas darba grupas izveide Saeimā, norāda Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docētāja, maģistra programmas Veselības vadība direktore un RSU Sabiedrības veselības institūta padomes locekle un vadošā pētniece Daiga Behmane. Jaunievēlētās Saeimas deputāti nupat šādu iniciatīvu atbalstījuši, Sociālo un darba lietu komisijā radot Vērtībās balstītas veselības aprūpes iniciatīvas darba grupu, kuru vadīs deputāts Lauris Lizbovskis (Apvienotais saraksts).

Darba grupas izveide iezīmē nopietnu virzību uz vērtībās balstītu veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas modeli. Tas ļautu uzlabot katra pacienta veselības rezultātus, kā arī samaksu par kvantitāti papildināt ar samaksu par kvalitāti un rezultātu. Veselības aprūpes jomā Latvijā patlaban ir virkne problēmu, tostarp pakalpojumu nepieejamība, diskutabli ārstēšanas rezultāti, lēna inovāciju ieviešana, atšķirības pakalpojumu kvalitātē, kā arī nepilnīga diagnostika un ārstēšana. Eiropas Savienības valstu vidū Latvijā ir otra augstākā mirstība no profilaktiski un medicīniski novēršamiem cēloņiem (ap 5000 novēršamu nāves gadījumu gadā). Par problemātisku uzskatāms arī fakts, ka salīdzinoši maza veselības aprūpes izmaksu daļa tiek finansēta no valsts līdzekļiem (87 % stacionārā aprūpe, 57 % ambulatorā aprūpe, 47 % medikamenti un 18 % zobārstniecība). Tāpat Latvijā netiek mērīta pakalpojumu kvalitāte vai ārstēšanas rezultāti. Kopumā nozares veiktspēja atpaliek no sabiedrības un pacientu arvien pieaugošajām gaidām, turklāt paralēli gan Latvijā, gan pasaulē redzams, ka veselības aprūpes jomas izmaksas pieaug straujāk nekā valstu iekšzemes kopprodukts.

Kā norāda idejas virzītāja D. Behmane, kura līdztekus akadēmiskajam darbam ir arī Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā izveidota darba grupa ir daudzsološs pavērsiens, kas varētu rezultēties vairākos atbalstītos pilotprojektos (piemēram, jaunas elektronisko veselības datu platformas izveidē). RSU Sabiedrības veselības institūts un citas struktūrvienības gatavas sadarboties gan ar Nacionālo veselības dienestu, gan citām valsts un nevalstiskā sektora organizācijām, lai palīdzētu iedzīvināt dažāda veida pilotprojektus vērtībās balstītas veselības aprūpes modeļa ieviešanai Latvijā.

Citu valstu piemēri jau ilustrē ieguvums kā valsts, tā pacienta līmenī, ieviešot vērtībās balstītas iniciatīvas veselības aprūpē. Piemēram, Lielbritānijas Nacionālajam veselības dienestam ieviešot kardioloģijas pacientiem tēmēto programmu Pareiza aprūpe (Right Care), vairāk nekā 38 tūkstoši iedzīvotāju uzlaboja asinsspiediena kontroli, mazinājās pieprasījums pēc stacionārajiem pakalpojumiem, saruka insulta izraisīti nāves gadījumi un par 24 % samazinājās pieprasījums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības, kopumā valstij ļaujot ietaupīt sešus miljonus mārciņu.

Ieviešot vērtībās balstītu veselības aprūpes modeli, nepieciešams izvēlēties jomu vai konkrētu slimību, izveidot pacientu klīniskos ceļus un sasniedzamos rādītājus, nokomplektēt speciālistu  komandu, radīt infrastruktūras un datu uzkrāšanas sistēmu, uzkrāt digitālus pacienta veselības un izmaksu datus, izveidot datu analītikas un mērījumu pieeju, kā arī izstrādāt maksājumu sistēmu, uzsver D. Behmane.

daiga_behmane_sq.jpg

Šādu iniciatīvu veiksmīgai ieviešanai vispirms nepieciešams politiskais atbalsts, kas nu ir apliecināts līdz ar Saeimas deputātu darba grupas izveidi. Tagad būtu nepieciešams sākt strādāt ar pilotprojektiem gan kardioloģijā, gan citās prioritārajās jomās.

Daiga Behmane, RSU Sabiedrības veselības institūta padomes locekle

Vienlaikus valsts līmenī nepieciešama veselības sektora digitālās transformācijas stratēģija un atbalsts akadēmisko resursu izmantošanai uz zinātniskiem pierādījumiem balstītas veselības aprūpes politikas īstenošanai.

RSU ir ievērojamas priekšrocības jaunā veselības aprūpes modeļa ieviešanas izpētē un uzraudzībā, ņemot vērā multiprofesionālu komandu izveides iespējas. Sabiedrības veselības institūts plāno virzīt jaunā modeļa ieviešanas pilotprojektus iesaistot ieinteresēto klīnisko jomu pārstāvjus, sabiedrības veselības, veselības vadības, ekonomikas un citu jomu speciālistus.