Pārlekt uz galveno saturu
Tiesības

Šā gada 17. septembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu, kas paredz, ka tiesībaizsardzības iestādēm – Valsts policijai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei, Valsts ieņēmumu dienestam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības birojam – tiek atļauts slēgt vienošanos ar Rīgas Stradiņa universitāti par sagatavojamo speciālistu skaitu konkrētajā studiju gadā par valsts budžeta līdzekļiem Rīgas Stradiņa universitātē profesionālajā bakalaura studiju programmā Policijas darbs. Paredzēts arī speciāls modulis papildinātajā maģistra programmā Tiesību zinātne, kur vecākie policijas virsnieki varēs iegūt jurista kvalifikāciju.

18. oktobrī notika universitātes vadības, Juridiskās fakultātes un tiesībsargājošo iestāžu (Valsts policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde, Iekšlietu ministrijas Personāla vadības un administratīvā departaments, Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departaments, Finanšu politikas un metodoloģijas nodaļa, Valsts policijas kriminālistikas pārvalde, Valsts policijas koledža) pārstāvju tikšanās. Tajā piedalījās arī RSU struktūrvienību pārstāvj, kas ir augsti kompetenti kriminālistikas, psiholoģijas, psihiatrijas, tiesu medicīnas, farmācijas un ķīmijas jomā. Tikšanās mērķis bija apzināt tiesībaizsardzības iestāžu sagatavojamo speciālistu (reflektantu) skaitu 2020./21. studiju gadā un turpmāk, kā arī studējošo skaitu profesionālajā maģistra studiju programmā Tiesību zinātne.

Tikšanās laikā tika pārrunāti mācību procesa organizatoriskie jautājumi, docējamo studiju kursu satura iespējamā aktualizācija atbilstīgi tiesībsargājošo iestāžu darbības specifiskajiem aspektiem, studiju kursu realizācijas paplašināšanas iespējas, tiesībsargājošo iestāžu nostādnes, veicot sadarbību ar RSU šo iestāžu amatpersonu izglītošanā, studiju virziena Iekšējā drošība un civilā aizsardzība un studiju programmas Policijas darbs attīstības perspektīvas, izmantojot RSU iespējas un aktualizācijas, kas saistīta ar tiesībsargājošo iestāžu kompetenci.