Pārlekt uz galveno saturu
Par mums medijos
Viedoklis
Sabiedrības veselība

Žurnāla Ārsts.lv aprīļa izdevumā publicēts RSU Sabiedrības veselības institūta vadošās pētnieces Andas Ķīvītes-Urtānes raksts par nepieciešamību izglītot Latvijā dzīvojošos jauniešus seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.

Rakstā Jauniešu izglītošana par seksuālo un reproduktīvo veselību Latvijā – vai ir vajadzīga? tiek aplūkoti vairāki būtiski jautājumi par to, kādas ir Latvijas jauniešu zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību. Joprojām aktuāls ir jautājums, kurš ir atbildīgs par informācijas sniegšanu bērniem un jauniešiem – tie ir vecāki, skolotāji, ārsti vai kādas konkrētas valstiskas un nevalstiskas organizācijas.

Pētījumu rezultāti liecina, ka galvenie jauniešu informācijas avoti konkrētajā jomā ir skola, ģimene, vienaudži un internets. 

Rakstā Dr. med. Anda Ķīvīte-Urtāne plašāk aplūko šā brīža situāciju Latvijā, pievēršoties vairākiem nozīmīgiem jautājumiem, piemēram,

  • seksuālās un reproduktīvās veselības apguve skolā,
  • vecāku zināšanas seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumos un vēlme pārrunāt konkrēto tematu ar bērniem,
  • bērnu un jauniešu zināšanas un prasmes par savu veselību.

Uzmanība tiek vērsta arī uz to, kā pornogrāfiska rakstura materiāli ietekmē bērnu un jauniešu priekšstatus, ekspektāciju un attieksmi pret seksuālajām attiecībām, un kādas ir pazīmes, pēc kurām var nojaust, ka bērns vai jaunietis internetā ir redzējis šāda satura materiālus.

Noslēgumā RSU vadošā pētniece min vairākus rakstā konstatēto problēmu risinājumus, ko var realizēt kā ģimenes, tā valstiskā līmenī, uzsverot, ka, nodrošinot bērnus un jauniešus ar adekvātas informācijas pieejamību par seksuālo un reproduktīvo veselību, rezultāts neizpaliks.