Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselības problēmu izpēte, uz tās balstītu pētniecības projektu izstrāde un rezultātu izmantošana sabiedrības veselības uzlabošanā, veselības politikas veidošanā ir pirms pus gada izveidotā RSU Sabiedrības veselības institūta (SVI)  uzdevums, uzsver direktore profesore Gunta Lazdāne. Secinot, kura sabiedrības veselības joma ir aktuāla un  problemātiska, RSU pētnieki piesaka un īsteno projektus gan starptautiskā, gan Latvijas mērogā.

Ar RSU Senāta lēmumu institūts tika izveidots aizvadītā gada nogalē, un janvārī notika pirmā Konsultatīvās padomes sēde. Arī pirms SVI izveidošanas Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieki bija vadošie eksperti un īstenoja dažādus sabiedrībai nozīmīgus projektus.  Pēc institūta izveidošanas liela  projektu daļa ir apkopota SVI ietvaros, kas atvieglo to sistematizāciju, plānošanu un vadību. 2018. jūnijā notika otrā Konsultatīvās padomes sēde, kurā tās dalībnieki,  RSU docētāji,  pētnieki un valsts institūciju pārstāvji, izvērtēja institūta darbību, esošos un plānotos projektus.

Viens no tiem ir starptautiskais pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā (SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).  27 Eiropas valstīs un Izraēlā regulāri tiek aptaujāti 120 000 cilvēki, kuri ir vecāki par 50 gadiem, lai noskaidrotu, ar kādām ekonomiskajām, sociālajām un veselības aprūpes problēmām iedzīvotāji šajā vecumā saskaras un kā tās mainās novecojot, piemēram, kā izmainās labklājība, komunikācija ģimenes locekļu vidū un psihiskais stāvoklis. Pētījums atklāj, ka bīstama problēma vecāka gadu gājuma cilvēku vidū ir depresija, kurai ir dažādi sociāli ekonomiskie iemesli.

5. un 6. septembrī Rīgā konferencē tiksies SHARE projekta kopējā koordinācijas padome, kurā ir visu iesaistīto valstu dalībnieki. SVI vadošais pētnieks Andrejs Ivanovs, kurš ir Latvijas pārstāvis, uzsver, ka šobrīd turpinās SHARE datu apkopošanas darbietilpīgais process, un  turpmākie  rezultāti būs pieejami nākamā gada martā.

 

SVI pārraudzībā ir arī docentes Andas Ķīvītes vadītais projekts par matemātiskās modelēšanas pielietošanu HIV inficēšanās gadījumu ierobežošanā. Šis projekts ir Latvijai īpaši svarīgs, jo mūsu valsts ir vienā no pirmajām vietām HIV saslimšanas gadījumu melnās statistikas reitingā Eiropā. Projekts, kas uzsākts 2015. gadā, noslēgsies šā gada rudenī, savukārt tā atklājumi un secinājumi būs nozīmīgi, lai  izstrādātu atbilstošu veselības politiku un mazinātu HIV saslimšanas gadījumu skaitu Latvijā.

Nesen ir pabeigts RSU īstenotais klīnisko procesu un kvalitātes sistēmu audits Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī un Talsos, un tas ir labs universitātes un Latvijas slimnīcu sadarbības piemērs. SVI institūta direktora vietniece, RSU Medicīnas fakultātes prodekāne Daiga Behmane uzskata, ka metodiku varētu izmantot ne tikai pašas auditētās slimnīcas, bet arī citas Latvijas klīnikas, kā arī valsts vai pašvaldību institūcijas, kas rūpējas par sabiedrības veselību.

SVI direktorei profesorei G. Lazdānei ir piecpadsmit gadu pieredze darbā Pasaules veselības organizācijā. Gadu gaitā ir nodibināti kontakti ar vadošiem Eiropas un citu valstu ekspertiem, kuri apmeklējot Latviju, dalās ar savām unikālajām zināšanām un prasmēm. Profesore uzskata, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem Latvijā veselības aprūpes jomā ir uzlabot iedzīvotāju kopējās zināšanas par veselību, kas būtu jāsāk jau no skolas sola. Piemēram, Somijā skolēni veselības zināšanu priekšmetā kārto eksāmenu. Arī Igaunijā šai jomai ir pievērsta lielāka nozīme nekā mūsu skolu izglītības programmās, kur veselības mācība mēdz būt izvēles priekšmets, tomēr ar to nepietiek. SVI vadītāju īpaši satrauc jauniešu un sabiedrības kopumā ierobežotās zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību. Valstiski lēmumi šajā jomā būtu jāpieņem, balstoties uz  pētījumiem, kuru izstrādē cer iesaistīties arī RSU.

SVI direktora vietniece D. Behmane pārstāv Latviju jaunizveidotā ES valstu pētniecības iniciatīvā TO-REACH, kas veido starptautisku pētniecības platformu tieši veselības sistēmu jomā ar mērķi piedāvāt sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem uz pierādījumiem balstītus risinājumus veselības politikas veidošanā.

SVI ir sācis un turpinās identificēt aktuālas sabiedrības veselības problēmas, veikt pētījumus un sekmēt to rezultātu izmantošanu lēmumu pieņemšanas procesā un veselības aprūpes organizēšanā. Patlaban ir pieteikti vairāk nekā desmit pētniecības projektu; no tiem trīs ir starptautiski.