Pārlekt uz galveno saturu

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) – ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) infrastruktūra, kas nodrošina informāciju par veselību, novecošanos un pensionēšanos Eiropā.

share_lv_logo_jaunais_pielagotais_igh.png

Par SHARE

SHARE (Aptauja par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā) ir starptautisks pētījums, kura ietvaros, intervējot iedzīvotājus vecumā virs 50 gadiem, tiek iegūta informācija par veselības, sociālo, ekonomisko, demogrāfisko un politisko faktoru ietekmi uz iedzīvotāju novecošanu.

Pirmo reizi pētījums tika veikts 2004. gadā 11 valstīs. Patlaban iedzīvotāju aptauja tiek īstenota 28 Eiropas Savienības valstīs un Izraēlā.

Latvija SHARE pētījumā iesaistījās 2017. gadā. Pētījuma lauka darba veikšanu 7. un 8. posmā (2017.–2021.g.) finansēja Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts (The Commission's Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion). Kopš 2021. gada pētījuma lauka darba veikšana tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmā. Eiropas mērogā projekta īstenošanu uzrauga un koordinē Minhenes Ekonomikas un novecošanās centrs (Munich Center for the Economics of Aging).

SHARE dati ir pieejami pētniekiem bez maksas. Aicinām iepazīties ar SHARE datu lietošanas nosacījumiem.
Aktualitātes

Datu izmantošana

Datus no SHARE pētījumiem patlaban izmanto vairāk nekā 13 600 pētnieku visā pasaulē, turklāt katrs nākamais pētījuma posms sniedz arvien jaunus ieskatus, jo novecošanās ir jāpēta ilgākā laika periodā. SHARE pētījumā iegūtie dati pētniekiem, kas reģistrējušies, ir pieejami bez maksas. Dati zinātniskiem mērķiem var tikt izmantoti bez jebkādiem ierobežojumiem.
Sīkāka informācija

Starptautiskā līmenī projektā SHARE iegūtos datus izmanto Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Pasaules Veselības organizācija un Pasaules Banka. Piemēram, Pasaules Banka iegūtos datus ir izmantojusi, lai noteiktu migrācijas plūsmas. Eiropas Savienības līmenī vairākas komisijas izmanto SHARE aptaujās iegūtos datus savos pētījumos, piemēram:

 • Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pētnieki datus izmanto papildus informācijai par pensiju un veselības aprūpes ilgtermiņa izdevumiem.
 • Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta pētnieki veselības indikatoru noteikšanā izmanto datus par demogrāfisko un sociālekonomisko situāciju, veselības stāvokli un to saistītajiem faktoriem.
 • Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta pētnieki datus izmanto ziņojumos par nodarbinātību un sociālo izaugsmi Eiropā.

Publikācijas

Kopš pirmā posma dati kļuva publiski pieejami 2006. gadā, uzrakstīts vairāk nekā 3400 publikāciju, un, pieaugot datu apjomam, pieaug arī publikāciju skaits, kurās izmantoti SHARE pētījuma rezultāti. Lielākā daļa no publikācijām ir raksti zinātniskos žurnālos, grāmatas, grāmatu nodaļas, kā arī projekta SHARE rezultāti tiek plaši izmantoti akadēmiskajā darbā un politikas pētījumos. Lai gan Latvija ir salīdzinoši jauna SHARE dalībniece un pirmreizējā datu vākšana Latvijā tika sākta 2017. gadā, arī Latvijas pētnieki izmanto SHARE datus un publicē pētījumu rezultātus.

 1. Rajevska, O., Reine, A., Baltmane, D., Gehtmane-Hofmane, I. (2022). Older workers in the Baltic states over the pandemic year: SHARE Corona Survey results. 23nd International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development 2022": Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 339-348). (ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT ; No. 56). DOI - 10.22616/ESRD.2022.56.033, https://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2022…
 2. Rajevska, O., Reine, A., & Baltmane, D. (2022). Impact of the first wave of COVID-19 on the employment of older people in Latvia, the Baltic States and Europe. SHS Web of Conferences, 131, [1005]. https://doi.org/10.1051/shsconf/202213101005
 3. Miķelsone, M., Reine, I., Baltmane, D., Ivanovs, A., & Tomsone, S. (2022). Comparison of intrinsic capacity factors in older individuals before and during COVID-19 in the context of healthy ageing in Baltic Countries. SHS Web of Conferences, 131, [1004]. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/0…
 4. Reine, I., Miķelsone, M., Ivanovs, A., & Tomsone, S. (2022). Access to healthcare during COVID-19 among ageing population in Latvia. SHS Web of Conferences, 131, [1008]. https://doi.org/10.1051/shsconf/202213101008
 5. Reine, I., Reine, A., Aleksandrovs, A., Ivanovs, A., Baltmane, D., Balodis, G., Gehtmane-Hofmane, I., Koroļeva, I., Mieriņa, I., Miķelsone, M., Rajevska, O., & Sniķere, S. (2021). Sabiedrības veselības politikas rekomendācijas gados vecāku cilvēku populācijai Latvijā: COVID -19 seku mazināšana. VPP-COVID-2020: pētījuma pārskats
 6. Zamalijeva, O., Kairys, A., Miķelsone, M., & Reine, I. (2021). Current Individual and Retrospective Factors Associated with Lifelong Learning among 50-64 Year Olds in the Baltic States. Pedagogika, 144(4), 69-87. https://doi.org/10.15823/p.2021.144.4, https://ejournals.vdu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/…
 7. Rajevska, O., Reine, A., & Baltmane, D. (2021). Employment in the Age Group 50+ in the Baltic States and its Changes in Response to COVID-19. In A. Auzina (Ed.), 22nd International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development 2021": Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 594-603). (ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT ; No. 55). Latvia University of Life Sciences and Technologies. https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.061
 8. Reine, I., Ivanovs, A., Mieriņa, I., Gehtmane-Hofmane, I., & Koroļeva, I. (2021). Overcoming Social Isolation with Digital Technologies Among Ageing Populations During Covid-19. Society. Integration. Education=Sabiedrība. Integrācija. Izglītība, 4, 171-178. https://doi.org/10.17770/sie2021vol4.6356
 9. Mieriņa, I., & Reine, I. (2021). Why did they need to come now? COVID-19 Crisis Strains Relationships with Returning and Visiting Compatriots. Society. Integration. Education=Sabiedrība. Integrācija. Izglītība, 6, 160-171. https://doi.org/10.17770/sie2021vol6.6266
 10. Miķelsone, M., Baltmane, D., Reine, I., Sniķere, S., Ivanovs, A., & Tomsone, S. (2021). Exploration of healthy ageing determinants in the Baltic States. Society. Integration. Education=Sabiedrība. Integrācija. Izglītība, 4, 414 -427. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/6431/5146
 11. Koroļeva, I., Sniķere, S., Aleksandrovs, A., Reine, I., Trapencieris, M., & Ivanovs, A. (2021). Effects of social isolation on mental health during Covid-19 in the context of ageing. Society. Integration. Education=Sabiedrība. Integrācija. Izglītība, 6, 104-117. https://doi.org/10.17770/sie2021vol6.6421
 12. Reine, I., & Čama, E. (2020). Personality traits and engagement in activities - predictors of life satisfaction for ageing persons. European Journal of Public Health, 30(Supplement 5), [ckaa166.309]. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.309
 13. Reine, I., Miķelsone, M., & Ivanovs, A. (2021). Use of digital health-care services during the first wave of COVID-19 pandemics among ageing population in Latvia. 70. Abstract  from RSU Research week 2021: Society. Health. Welfare, Rīga, Latvia.
 14. Koroleva, I., Sniķere, S., Aleksandrovs, A., Reine, I., Ivanovs, A., & Gehtmane-Hofmane, I. (2021). The mental health of the elderly population throughout the COVID-19 pandemic in Latvia: the role of social and support networks. 178. Abstract  from RSU Research week 2021: Society. Health. Welfare, Rīga, Latvia.
Pētījuma metodoloģija Latvijā

8. posma metodoloģijas Latvijā apraksts

SHARE Latvija pētnieki