Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Konferences, semināri
Studentiem

Ceturtdien, 3. decembrī, tika ielikts pamatakmens Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes Pedagoģijas nodaļas doktorantu sadarbībai. Pedagoģiskās izaugsmes centrs sadarbībā ar Doktorantūras nodaļu organizēja doktorantu pieredzes apmaiņas semināru, vienkopus pulcējot 20 RSU un LU doktorantu.

Visas pēcpusdienas garumā semināra dalībnieki diskutēja un sprieda par vienotām aktualitātēm doktorantūras studijās, apmainoties idejām, smēlās iedvesmu cits no cita. Vienbalsīgi izskanēja apliecinājums gan starpaugstskolu pieredzes apmaiņas nepieciešamībai, gan kopīgu darbības virzienu meklēšanai.

Semināru ievadīja mācību prorektores prof. Tatjanas Koķes uzruna, kurai sekoja prof. Jāņa Vētras ievadlekcija. Doktorantūras studiju organizāciju RSU klātesošajiem atspoguļoja Doktorantūras nodaļas vadītājs prof. Aigars Pētersons, savukārt LU Pedagoģijas doktora studiju programmu prezentēja tās direktore prof. Zanda Rubene. Vēstījumu caurvija vienoti motīvi: sadarbības vajadzība doktorantūras studijās, iespējamās īstenošanas formas un starpdisciplināras pieejas izmantošanas izaicinājumi pētniecībā.

RSU doktorantūru pārstāvēja seši dažādu studiju programmu doktoranti – Justīne Vīķe (Socioloģija), Elīna Vrobļevska (Politikas zinātne), Aldis Liepiņš (Juridiskās zinātnes), Inga Ziemele, Zanda Pučuka un Aija Balode (Medicīna). Doktorantu uzdevums nebija viegls – dažu minūšu laikā citu nozaru pārstāvjiem izklāstīt sava promocijas pētījuma ideju, dizainu un saturu.

Diskusijā gan abu augstskolu doktoranti, gan akadēmiskais personāls atzina to, ka promocijas darbos būtisks ir arī pedagoģiskais aspekts. Savukārt pedagoģiskās prasmes ir nozīmīgas arī topošo doktoru profesionālajās gaitās augstskolās. Medicīnas studiju doktoranti atzina, ka bez zināšanām pedagoģijā neiztikt arī palātā pie pacienta, un sociālo zinātņu doktoranti līdztekus uzsvēra medicīnas nozares pētījumu nozīmi savu promocijas darbu izstrādē. Rezultātā viens no abu universitāšu sadarbības potenciālajiem virzieniem tika saskatīts tieši starpdisciplinārā bērnības pētniecībā.

Diskusijas izskaņā dalībnieki vienojās par turpmākajām sadarbības aktivitātēm starp abām universitātēm – jau pavasarī doktorantūras studiju ietvaros RSU tiek plānots lekciju cikls par zinātnes komunikāciju un kopīgi metodoloģiskie semināri, kuros dažādu nozaru pārstāvji viens otram palīdzēs identificēt starpdisciplināros akcentus.

Semināra nobeigumā RSU iepazīstināja LU kolēģus ar Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā pieejamajām klīnisko prasmju apguves iespējām simulētā vidē.