Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība

27.–29. aprīlī RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra (VPUPK) rīko starptautisko zinātniski praktisko konferenci Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja.

Konference tiks organizēta jau sesto reizi, bet šogad tiešsaistē, kas būs jauna pieredze gan konferences oratoriem, gan klausītājiem. Šis solis apliecina RSU augsto intelektuālo un tehnisko kapacitāti rīkot plaša mēroga starptautisku konferenci attālināti.

VES-PSIH-KONF-LOGO.jpg

Konferences mērķis ir iepazīstināt tās dalībniekus ar jaunākajiem pētījumiem un praktiskā darba pieredzi psiholoģiskajā izpētē, izvērtēšanā un palīdzībā, kā arī aktualizēt profesionālās identitātes jautājumus un sekmēt pētniecības integrāciju studiju procesā. Konferences programma liecina gan par saliedētu komandas darbu, gan arī par sešos gados uzkrāto pētniecības, starptautiskās sadarbības un akadēmiskā darba pieredzi.

Konferences trīs dienu programma ar ārvalstu vieslektoru, Latvijas mācībspēku, doktorantu, profesionāļu un studējošo ziņojumiem, lekcijām un meistarklasēm piedāvā iespēju noklausīties vairāk nekā 40 ziņojumu, tai skaitā četru vieslektoru sniegtus ziņojumus, kā arī iespēju piedalīties septiņas meistarklasēs, no kurām piecas vadīs ārvalstu kolēģi.

Konferences pirmajā dienā tiks uzrunāts ne vien daudzveidīgs psiholoģiskās palīdzības jautājumu loks, ietverot arī tēmu par digitālajām intervencēm, bet arī aktualizētas jaunas pieejas pētniecībā, proti, vizuālās metodes pielietojuma iespējas un mūsdienu psihometrikas jautājumi.

Otrajā dienā notiks simpozijs, kas ir veltīts Valsts pētījumu programmas Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai projektam Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV). Tā būtība ir ciešāka zinātnes un prakses kopdarbības attīstība.

INTERFRAME-LV_logo.gif

Noslēdzošā konferences diena tiks atklāta ar paneļdiskusiju par vizuālo metožu pielietojumu pētniecībā. Turpinājumā darbs noritēs trijās sekcijās un būs iespēja noklausīties 30 RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes, Komunikācijas fakultātes un Medicīnas fakultātes, kā arī doktorantu ziņojumus par studiju procesā izstrādātajiem pētniecības darbiem, kā arī promocijas darbu tēmām. Šo konferences dienu noslēgs meistarklase – atvērtā lekcija par klīnisko interviju un diskusija par supervīziju izglītības vidē. Būs arī iespēja piedalīties meistarklasē, kuru vadīs kolēģe no ASV, kura visu šo gadu strādā VPUPK kā Fulbraita stipendiāte.

Dalība konferencē sekmēs studējošo, pētnieku un praktiķu zināšanu padziļināšanu par to, kā dažādu palīdzošo profesiju pārstāvji var sniegt savu ieguldījumu veselības saglabāšanā un slimību ārstēšanā starpdisciplinārā kontekstā.

Konference notiks tiešsaistē. Par dalību katrā konference dienā tiks piešķirti līdz 12 tālākizglītības punktiem. Dalība konferencē – bez maksas.