Pārlekt uz galveno saturu

6. starptautiskā zinātniski praktiskā konference
Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja
2020. gada 27.–29. aprīlī *

27. un 28. aprīlī vieslektori aktualizēs mūsdienu pētniecības tēmas psiholoģiskās izvērtēšanas un palīdzības kontekstā, tostarp par SEM modelēšanu, vizuālajiem datiem un to izmantošanu pētniecībā, psihometrikas mūsdienu modeļiem un digitālajām intervencēm.

Pēc sekcijām darbs turpināsies ārzemju vieslektoru vadītās meistarklasēs, kurās būs iespēja padziļinātāk iepazīties ar vieslektoru tēmām.

Vieslektoru ziņojumi
 • Prof. V. Karkou (UK), Arts-Based Research: Uses and Applications in Arts Psychotherapies
 • Prof. E. Kardanova (Russia), The use of Rasch modeling in the research
 • PhD U. Vainik (Estonia), Why SEM? How structural equation modelling can help you make the most of your data
 • Assoc. prof. M. Karekla (Cyprus), Best practices and recommendations for developing digital health interventions
 • PhD E. Neter (Israel), Medication adherence
 • PhD S. Pendzik (Israel), Six-Key Model for Assessment and Intervention in Dramatherapy and Creative Arts Therapies Through the presentation of the model
Vieslektoru meistarklases
 • Prof. V. Karkou (UK), The Arts for the Blues: An interdisciplinary Project for People with Depression
 • PhD U. Vainik (Estonia)Why SEM? How structural equation modelling can help you make the most of your data
 • Assoc. prof. M. Karekla (Cyprus), Third wave Cognitive Behavior Therapies: Introduction to Acceptance and Commitment Therapy
 • PhD E. Neter (Israel), Medication adherence
 • PhD S. Pndzik (Israel), The 6-Key Model – application

28. aprīlī atsevišķs simpozijs būs veltīts valsts pētījuma programmas Interframe-lv rezultātiem.

29. aprīļa darbu atklās paneļdiskusija par vizuālajām metodēm pētniecībā. Turpinājumā – paralēlās sekcijas: izvērtēšana, pacientu grupas un intervences, profesionālā identitāte, kurās būs iespēja klausīties vietējos lektorus.

Papildu pasākumi (pēc sekciju darba)

 • Meistarklase Komunikācija multidisciplinārā rehabilitācijas komandā (asist. A. Vagale)
 • Meistarklase Distance Art Therapy: Maintaining the Therapeutic Relationship from Afar (J. Volonts, ASV)
 • Ekspertu diskusija Supervīzija izglītības vidē. Eksperti: S. Lāce, I. J. Mihailovs, A. Lukins, Z. Kalniņa. Diskusiju vadīs asist. B. Pumpiņa un doc. A. A. Krūmiņa

Konferences darba valodas: latviešu un angļu. 

Konferenci plānots organizēt tiešsaistē. Sakarā ar jauno plānoto konferences norises formu tās programma tiek precizēta. Informācija par reģistrēšanos konferencei tiks sniegta pēc konferences programmas publicēšanas, tuvākajās dienās.
Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.