Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem

Izvēloties profesionālo dzīves ceļu un augstskolu, viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko topošie studenti uzdod, ir šāds: vai pēc studijām es atradīšu darbu savā specialitātē un vai varēšu strādāt savā sapņu darba vietā? Dažādu starptautisku reitingu un aptauju dati rāda, ka Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) piedāvāto ap 70 studiju programmu absolventi ir pieprasīti speciālisti savās nozarēs. Darba devēji augstu vērtē ne tikai studijās iegūtās teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas, kuru apgūšanai RSU tiek veltīta arvien lielāka uzmanība.

Starptautiskos un vietējos reitingos novērtēta izglītība

Viens no pasaulē pazīstamākajiem augstākās izglītības sektora pakalpojumu, analīzes un apskatu sniedzējiem QS jau ceturto gadu pēc kārtas ierindojis RSU pasaules vadošo universitāšu vidū starptautiski atzītajā reitingā QS World University Rankings. QS dati rāda, ka šogad RSU darba devēju aptaujā ir novērtēta ievērojami augstāk nekā pērn. Tas apliecina, ka darba devēji atzinīgi vērtē universitātes sagatavoto absolventu zināšanas, prasmes un kompetenci.

Savukārt šāgada pavasarī kompānijas Kantar veiktajā ikgadējā reputācijas pētījumā RSU jau piekto gadu pēc kārtas atzīta par augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā. Par RSU stiprajām pusēm respondenti uzskata iegūtā diploma augsto novērtējumu darba tirgū, izglītības kvalitāti un studiju procesā iegūtās praktiskās zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas darbam specialitātē.

To apstiprina arī Izglītības un zinātnes ministrijas veiktais augstskolu absolventu monitorings.

Kā liecina šogad publiskotie dati, kamēr Latvijas augstskolu absolventu vidējā nodarbinātība ir 80 %, darba tirgū veiksmīgi iekļaujas 92 % RSU absolventu.

Simulācijas tehnoloģijas, pētniecība un prakse studiju procesā

Liela nozīme jauno speciālistu sagatavošanā darba tirgum ir tam, ka RSU balsta studijas simulācijas tehnoloģijās, kas treniņprocesā ļauj droši pilnveidot prasmes ne vien topošajiem ārstiem un veselības aprūpes speciālistiem, bet arī nākotnes komunikācijas ekspertiem, juristiem, politologiem un uzņēmējiem.

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kas ir lielākais šāda veida centrs Baltijā, topošie veselības aprūpes speciālisti trenējas uz mulāžām, manekeniem un simulāciju ierīcēm, identificējot kļūdas un iztrūkumu teorētiskajās zināšanās. Topošie psihologi profesionālās iemaņas pilnveido Psiholoģijas laboratorijā, žurnālisti – RSU multimediju studijā, juristi – tiesu izspēļu zālē un kriminālistikas laboratorijā, uzņēmēji – biznesa inkubatorā B-Space.

Lai radītu vienotu izpratni starp augstskolu, darba devēju un iespējamo darba ņēmēju par to, kādas prasmes darba tirgus pieprasa, kopš 2018. gada nogales augstskola īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Prasmju monitoringa sistēma, ko līdz 2023. gadam sadarbībā ar Somijas, Vācijas un Turcijas universitātēm plāno aprobēt starptautiskā līmenī. Sākotnēji ir aktualizētas topošo ārstu, bet pēc tam arī medicīnas māsu, vecmāšu, funkcionālo speciālistu, psihologu un juristu prasmes. Lai identificētu prasmes, kuras studentiem jāapgūst primāri, 55 RSU docētāji no 17 struktūrvienībām ir izveidojuši prasmju katalogu, kas vēl tiek papildināts. Prasmju monitoringa sistēmas jaunpienesums ir tas, ka pēc vienotiem standartiem noritēs arī prasmju apguves novērtēšana un līmeņa noteikšana. Teju kā tāds CV pielikums tiks radīts prasmju portfolio, kas būs vērtīgs izziņas avots nākamajam darba devējam.

Kvalitatīvas studijas nav iedomājamas bez prakses, kurai studiju procesā tiek piešķirta arvien nozīmīgāka loma. Topošajiem ārstiem klīniskās prakses apjoms ir palielināts līdz 20 nedēļām, kurās praktiskās iemaņas var apgūt ārvalstu klīnikās, universitāšu slimnīcās, reģionālajās un privātajās ārstniecības iestādēs. RSU studenti var gūt profesionālo pieredzi arī citos veidos, piemēram, darbojoties Studējošo pašpārvaldē, multimediju studijas, biznesa inkubatora projektos, vai arī veidojot žurnālu Inquisitio – vienīgo pētnieciskajai žurnālistikai veltīto izdevumu Latvijā.

“Uzskatu, ka RSU absolventi izceļas ar spēju adaptēties apstākļiem, kritiski domāt, disciplinēt sevi mērķtiecīgam darbam. Šīs īpašības noder kā profesionālajā karjerā, tā arī jebkurā dzīves situācijā,” stāsta bakalaura studiju programmas Politika un politiskā komunikācija un maģistra studiju programmas Reģionālā politika un valsts pārvaldība absolvente, ziņu aģentūras LETA žurnāliste Silvija Reinberga.

silvija_reinberga.png

Atskatoties uz studiju laiku, novērtēju katru semināru un prakses dienu, kas salika pa plauktiņiem teorētiskās zināšanas, sasaistīja tās ar reālo dzīvi. Prakses laikā strādājām Labklājības ministrijā un Saeimā, kur sapratu, kā tiek pieņemti lēmumi, kas ir ierēdniecība un birokrātija.

Silvija Reinberga, RSU absolvente

Komunikāciju, kritisko domāšanu un iemaņas apstrādāt lielu informācijas apjomu kā studijās iegūtās noderīgākās prasmes min arī RSU bakalaura studiju programmas Politika un politiskā komunikācija absolvents un maģistra studiju programmas Reģionālā politika un valsts pārvaldība students Romāns Gagunovs, kurš jau gandrīz divus gadus strādā par Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sekretāru.

romans_gagunovs.png

Uzstāšanās semināros un studentu konferencēs bija labs treniņš, lai iemācītos skaidri izteikt savu viedokli, komunicēt un pārliecināt. Arī slavenie kopsavilkumi, kas jāraksta visiem RSU sociālo zinātņu studentiem, deva iemaņas ātri izvilkt no teksta būtisko – tas man tagad ļoti noder darbā.

Romāns Gagunovs, RSU absolvents

Līdztekus simulācijas tehnoloģijām un praksei studiju procesā būtiska nozīme ir pētniecībai. “Īstenojam vertikāli integrēto projektu pieeju, kur studenti strādā vienā komandā ar pieredzējušiem pētniekiem," RSU psiholoģijas maģistrantu iespējas piedalīties pētniecībā akcentē studiju programmas Veselības psiholoģija vadītāja Jeļena Koļesņikova. “Intensīvs zinātniski pētnieciskais darbs studiju procesā nenoliedzami nes savus augļus – mūsu studenti ir pieprasīti darba tirgū. Viņiem ir lielākas iespējas veidot karjeru gan pētniecībā, gan psihologa profesijā.”

RSU jau vairāk nekā 70 gadus ir lielākais veselības aprūpes un medicīnas darbinieku alma mater. Nav tādas veselības aprūpes nozares vai ārstniecības iestādes, kurā nedarbotos kāds no vairāk nekā 30 veselības virziena studiju programmu absolventiem: gan sākot no valsts pārvaldes, gan vissarežģītākās klīniskās darbības krustpunktos – ārstniecības iestādēs, gan cīņā ar vispasaules pandēmiju kā pasaules līmeņa eksperti un konsultanti, gan daudzviet citur.

Veselības virziena absolventu programmu iespējas nemitīgi pilnveidojas: būtiski palielinās prakses iespējas Latvijas un ārvalstu klīnikās, kuras desmit, bet turpmākajos gados pat 18 nedēļu laikā absolventiem ļaus nospodrināt studiju laikā gūtās zināšanas un iemaņas, izprast un iesakņoties darba tirgū, atrast stiprus pieredzējušo kolēģu atbalstu plecus sava mediķu karjeras iesākumam.

Mūsu 6. gada studējošos pazīst gan universitātes slimnīcās Rīgā un reģionālajās slimnīcās Latvijas novados gan pasaules līmeņa slimnīcas Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Itālijā, Portugālē, Polijā, ASV, Apvienotajā Karalistē un vairākos desmitos citu pasaules valstu. Mūsu topošie absolventi demonstrē teicamas zināšanas un kaldina RSU kā izcilu zināšanu gūšanas vietu Eiropas un pat pasaules mērogā. Saprotams, ka mūsu mērķis ir ne tikai internacionāla vide un atvērtība pasaules progresīvākajām zinātniskajām idejām medicīnā. Mūsu absolventi – mediķi rūpējas vispirms par Latvijas sabiedrības veselību, gatavojoties strādāt gan valsts un pašvaldību, gan privātās ārstniecības iestādēs. Laiks diktē pakāpenisku paaudžu maiņu mūsu valsts veselības aprūpes sistēmā: mūsu visizcilākiem mediķiem talkā katru gadu nāk daudz teicami sagatavotu un praksē pārbaudītu jauno mediķu, kas ar laiku rūpēsies par mūsu valsts veselības labklājības pamatiem un sasniegumiem.

Ceļamaize visai dzīvei: kvalitatīvas studijas, starptautiskums, augstas raudzes mācībspēki

dins_smits03.png

Mums ir svarīgi, lai absolvents, izejot pa augstskolas durvīm, būtu pilnībā gatavs darba tirgum. Iestājoties RSU, students var rēķināties, ka studijās būs jāiegulda liels darbs, bet rezultāts neizpaliks. Simulācijas tehnoloģijas, prakse, nozaru eksperti kā mācībspēki, pētniecības projekti, studiju pētniecības un inovāciju granti – šie ir instrumenti, ar kuriem sagatavojam studentus darba dzīvei. Studiju laikā jaunie speciālisti apgūst ne tikai profesijai nepieciešamās zināšanas un prasmes, bet arī kompetences un īpašības, kas jebkurā profesijā būs vērtība – radošumu, spēju strādāt komandā, produktīvi komunicēt, kritiski domāt, tehnoloģiju un informācijas pratību. Šāda daudzpusība, spēja pielāgoties darba tirgum, būt inovatīviem arī raksturo mūsu absolventus.

Doc. Dins Šmits, RSU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs