Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība
Tiesības

Mūsdienās sportu var raksturot kā augsti komercializētu sociālu parādību ar lielu daudzumu dažādu savstarpējo attiecību, piemēram, sportists un treneris, sportists un aģents, federācija un atbalstītāji, klubs vai komanda un atbalstītāji utt. Šādā attiecību dažādībā vērojama liela nesaskaņu un strīdu varbūtība, tādēļ sporta attiecību regulēšanai ir izveidots gan starptautiskais, gan nacionālais regulējums, nosakot valsts, dažādu organizāciju, sportistu u. c. subjektu tiesības un pienākumus šajā jomā.

Neatkarīgi no tā, vai strīds ir saistīts ar spēlētāja līgumiem, sponsorēšanas jautājumiem, būvniecību, TV translācijām, stadiona izmantošanu pēc olimpiskajām spēlēm u. tml., jebkurā sporta strīdā var tikt aizskarts plašs interešu loks.

Arī sporta nozares komercializācija nozīme ievērojamus ieguldījumus un pieaugošu publikas interesi. Strauji attīstās arī sporta zinātne un sporta medicīna, kas uzlabo sportistu fiziskās spējas, padarot tos par mūsdienu supercilvēkiem, bet sporta pasākumus – par iespaidīgu izklaidi. Šo divu apstākļu kopuma augsto likmju dēļ strauji ir pieaudzis arī strīdu skaits un to atspoguļojums medijos.

"Pieaugošais konfliktu skaits ir izgaismojis acīm redzamus trūkumus, tostarp tiesisko līdzekļu nepilnības to izšķiršanas procesā," skaidro promocijas darba autore Marina Kameņecka-Usova.

Promocijas darbs Alternatīva strīdu izšķiršana sporta tiesībās ir zinātnisks pētījums, kurā analizētas sporta strīdu izšķiršanas iespējas, izmantojot ADR metodes, tās aktualitāte un problēmas, kā arī noskaidrota citu valstu un starptautisko organizāciju prakse šajā jautājumā un sniegti ieteikumi Latvijas sporta regulējuma pilnveidei, lai tas atbilstu sporta strīdu izšķiršanas starptautiskajām tendencēm.

RSU promocijas darbu katalogs