Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri

27. un 28. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība. Integrācija. Izglītība, kurā, pateicoties RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētāju aktīvai līdzdalībai, pirmo reizi tika rīkota Psiholoģijas sekcijas sēde un konferences rakstu krājumā iekļauti divdesmit trīs raksti psiholoģijas nozarē.

Konference Latvijā notiek jau desmito reizi, un tā ir kļuvusi par nozīmīgu tikšanās vietu Latvijas zinātniekiem no vairākām jomām (augstākā izglītība, skolu un pirmsskolas, sociālā un speciālā pedagoģija, mūžizglītība, psiholoģija, veselība un sports, māksla un dizains, ekonomika un valsts pārvalde u. c.). Īpaši jāizceļ tas, ka šīs konferences krājumā ievietotie darbi tiek recenzēti un, izpildot virkni nosacījumu, iekļauti datubāzēs Thomas Reuters Web of Science un OpenAIRE WordCat.

RSU psiholoģijas virziena pārstāvji jau vairāk nekā piecus gadus iesaistās konferences darbā. Nozīmīga attīstība līdzšinējā sadarbībā notika pagājušajā gadā, kad konferences organizācijas komitejas priekšsēdētāja, vadošā pētniece Svetlana Ušča vienojās ar RSU asociēto profesori Kristīni Mārtinsoni, ka konferencē būtu jāizdala arī psiholoģijas sekcija. RSU tika uzaicināta par vienu no plašās konferences organizatoriem.

Uzrunājot kolēģus no Latvijas augstskolām, kurās sagatavo psihologus, atsaucība bija liela. Docente Jeļena Ļevina, cieši sadarbojoties ar kolēģiem, pārraudzīja un organizēja Psiholoģijas sekcijas sagatavošanu un konferencē sekciju viņa vadīja kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docentu Ēriku Kalvānu.

Psiholoģijas sekcijā tika nolasīti deviņi ziņojumi par dažādām ar psiholoģiju saistītām tēmām, savukārt konferences materiālu krājumā tika publicēti divdesmit trīs raksti, tai skaitā – sešas RSU psiholoģijas virziena docētāju publikācijas (par Baltijas valstu iedzīvotāju individuālās anomijas un vērtību saistību, par Latvijas Klīniskā personības testa izstrādi, par ceļotāju vajadzību aptauju, par nabadzību un pārticību Vidzemes pedagogu skatījumā, par depresiju mātei un neverbālo piesaisti plašāk šeit.

Nozīmīgi arī, ka vairāki RSU docētāji šogad tika iekļauti konferences zinātniskās komitejas sastāvā un aktīvi iesaistījās arī rakstu recenzēšanā – asoc. prof. Kristīne Mārtinsone, asoc. prof. Sandra Mihailova, doc. Jeļena Ļevina, doc. Jeļena Koļesņikova, doc. Viktorija Perepjolkina, lekt. Kristīne Vende-Kotova, lekt. Ervīns Čukurs, lekt. Jeļena Harlamova un lekt. Jeļena Ļubenko.