Pārlekt uz galveno saturu

Latvijā AAI ietvaros antropoloģisko pētījumu ideju domās un darbos izauklēja profesors J. Vētra, kura vadībā tika izveidota AAI Antropoloģisko studiju nodaļa. Pats profesors sāka arī vadīt pirmos promocijas darbus antropoloģijā pēc ļoti ilga pārtraukuma. 2005. gadā studiju nodaļa tika likvidēta un izveidota Antropoloģijas laboratoriju, par kuras vadītāju kļuva asociētā profesore Silvija Umbraško.

Kopumā laboratorijā laika posmā no 2002. līdz 2016. gadam tika izstrādāti un aizstāvēti septiņi promocijas darbi, tostarp pašas S. Umbraško darbs. No kolēģiem, kuri aizstāvējās, I. Duļevska, Dz. Kažoka, S. Umbraško, A. Oginska, Z. Cēderštrēma turpināja darbu vai kļuva par AAI darbiniekiem. Savukārt O. Koļesova un V. Skļarēvičs kļuva par RSU darbiniekiem. O. Koļesovas AAI izstrādātais darbs ir pamatā viņas uzrakstītajai nodaļai D. Rezebergas redakcijā izdotajai grāmatai Dzemdniecība, 2016. gadā, bet S. Umbraško un I. Duļevskas kopīgi veidotā grāmata Antropoloģija jau iesniegta izdošanai RSU izdevniecībā.

Antropoloģijas laboratorijas tematika aptver sekojošus izpētes virzienus: fiziskā attīstība jaundzimušajiem, zīdaiņiem, pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem; meiteņu un zēnu dzimumpazīmju attīstība; skolēnu stājas un pēdas parametri; sievietes bioloģiskais vecums; Latvijas karavīru fiziskā attīstība, antropometrisko parametru analīze un salīdzināšana ar līdzvērtīgiem pētījumiem gadsimta sākumā; Latvijas bērnu un jauniešu fiziskās attīstības normatīvu izstrāde.

Par laboratorijas produktivitāti iespējams spriest pēc veiktajiem antropometriskajiem mērījumiem, ko topošajiem doktora grāda pretendentiem palīdzējis veikt laboratorijas kolektīvs: I. Duļevskas darba ietvaros izmērītas 1335 meitenes, V. Skļarēviča darbam – izmeklēts 741 bērns, S. Umbraško darbam – 1700 (888 meitenes un 812 zēni), Dz. Kažokas darbam – tika apsekotas 873 sievietes vecumā no 18 līdz 74 gadiem, A. Oginskas darbam – apsekoti 503 jaundzimušie, Z. Cēderštrēmas darbam – tika apsekoti 1359 zēni vecumā no 7 līdz 18 gadiem, O. Koļesovas darbam – apsekoti 427 cilvēki (230 sievietes un 197 vīrieši) vecumā no 18 līdz 84 gadiem. Pa vecuma grupām aplūkojot, kopumā laboratorija palīdzēja veikt 6572 cilvēku mērījumus: promocijas darbu iestrāžu un izstrāžu ietvaros laboranti antropometriski nomērīja: 2117 pirmsskolas vecuma bērnus (ārstiem V. Skļarevičam, R. Žagarei, A. Greitānei, G. Skruzei un A. Jašinskai); 2521 skolas vecuma bērnus un jauniešus (ārstiem S. Umbraško, Z. Cēderštrēmai); 1934 sievietes un vīriešus (ārstiem Dz. Kažokai, A. Balodei, A. Geriņai-Bērziņai, J. Stankevičai).

Laboratorijā turpinās Dr. med. A. Oginskas longitudinālais bērnu mērījumu projekts, kura ietvaros laboranti antropometriski nomērīja 503 jaundzimušos, atkārtoti apsekojot tos līdz viena gada vecumam (1940). No A. Oginskas pētījuma turpina mērījumus vienu reizi gadā sekojošs bērnu skaits: 292 divgadīgi, 279 trīsgadīgi, 264 četrgadīgi, 246 piecgadīgi, 228 sešgadīgi, 222 septiņgadīgi, 216 astoņgadīgi, 203 deviņgadīgi un 197 desmitgadīgi bērni. Pētījums tiks turpināts, līdz bērni sasniegs 18 gadu vecumu, un šāds pētījums būs vienīgais tik unikāls, jo tas parādīs bērnu antropometrisko rādījumu maiņu no dzimšanas līdz fiziskā brieduma sasniegšanai.

Laboratorija piedalījusies sešos sadarbības projektos (nomērīti 3123 interesenti, apmācīti 92) un divos līgumdarbos (nomērīti 4502 bērni un pusaudži).

Maģistra darbiem kopā nomērīti 1394 respondenti. Bakalaura darbiem, kopā nomērīti 1857 respondenti. Studentu zinātniskajiem darbiem antropoloģijas laboranti apmācīja un veica antropometriskos mērījumus kopā ar studentiem 396 respondientiem.

Uz laboratorijas bāzes izstrādāta un darbojas B priekšmeta studiju programma Antropoloģija MF II studiju gada studentiem, tostarp arī ĀSN studentiem (antropoloģisko mērījumu veikšanai apmācīti 827 studenti). Tiek piedāvātas divas programmas Tālākizglītības fakultātē ārstiem, rehabilitologiem, ārstu palīgiem un medicīnas māsām par fizisko attīstību, augšanu, dzimumattīstību un ķermeņa stāju (antropoloģisko mērījumu veikšanai apmācīti 43 interesenti).

Antropoloģijas laboratorija veic fiziskās attīstības parametru, ķermeņa stājas (muguras veselības) un pēdu pārbaudi, kā arī sniedz nepieciešamo konsultāciju bez ģimenes ārsta norīkojuma.
Pirmā konsultācija – līdz 10 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 67320049 vai 26444364.
Laboratorijas darba laiks: darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.

Saistītās ziņas