Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Sociālais darbs. Izglītība, pētniecība, prakse 2017

Lolita Vilka, Anita Ābele, Laura Arāja, Ārija Baltiņa, Klinta Beļūne, Dace Erkena, Jeļena Hodakovska-Migunova, Maksims Ivanovs, Alise Kalniņa, Marta Kalniņa, Līva Kamarūta, Kristiāna Kaminska, Marika Lotko, Daniels Markovičs, Mārtiņš Moors, Linda Puriņa, Jānis Reirs, Inese Strauta, Ilze Trapenciere, Jānis Vētra
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Darba pieredze

1998 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2009 - pašlaik

priekšsēdētājs

Augstākās izglītības padome

2007 - 2010

loceklis

Latvijas zinātnes padome

1999 - 2007

rektors

Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 1999

deputāts

Latvijas Republikas 7. Saeima

1992 - 1998

rektors

Latvijas Medicīnas akadēmija

1992 - 1992

galvenā ārsta vietnieks

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPI

1987 - 1992

jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, ārsts

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPI

1984 - 1986

vadītājs

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPI Endoprotezēšanas biomehānikas laboratorija

1983 - 1984

jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPI

Izglītība

1993

Dr. habil. med.​ , Habilitēta medicīnas doktora zinātniskais grāds; zinātniskā darba nosaukums "Implantātu bioaktīvie pārklājumi traumatoloģijā un ortopēdijā"

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPI habilitācijas padomē H-O2

1977 - 1983

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

1977

Atestāts par vidējo izglītību

L.Paegles Rīgas 1. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

01/1991 - 06/1991 Profesionālās pilnveides kurss ortopēdiskajā ķirurģijā, Jēla universitāte, ASV

 

Pētniecības darbības virzieni

 

biomateriālu pētniecība

morfoloģija

biomehānika

fiziskā antropoloģija

medicīnas vēsture

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Cilvēka uzbūves un funkcionāšanas biomedicīniskie pamati.

Medicīniskā biomehānika.

 

Docētie studiju kursi

 

Medicīniskā biomehānika.

Cilvēka normālā anatomija.

Fiziskā antropoloģija.

 

 

Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspekti

Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 18

​maģistra darbi: 5​

​kvalifikācijas darbi: 2

recenzētie:

promocijas darbi: 15

​​maģistra darbi: 3

​​kvalifikācijas darbi: 2

 

Projekti

 

Vadošais pētnieks; no 2010.gada Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" projekta Nr.4 „Jauni materiāli un tehnoloģiju bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai) (4.5. apakšprojekta) ietvaros.

Vadošais pētnieks​; no 2014. gada VPP „ Daudzfunkcionāli materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2) 4.projekta „ Nanomateriāli un nanotehnoloģijas Medicīniskajam pielietojumam" apakšprojektā 4.1.2." .

Pētnieks; no 15.11.2014. Valsts pētījumu programmas „Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)" projekta „Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam" apakšprojektā Nr.3.4.2.

Vadošais pētnieks; no 2015.-2016. gadam, VPP " Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika, nanotehnoloģijas, IMIS 2; 4.1.2.apakšprojekts - Nanomateriāli un nanotehnoloģijas Medicīniskajam pielietojumam.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas loceklis;

Latvijas Fizisko antropologu zinātniskās biedrības priekšsēdētājs;

Latvijas Anatomu, histologu un embriologu biedrības biedrs;

Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas biedrs;

Taiho Latvijas fonda Valdes loceklis;

Draudzības biedrības "Skotijas draugs" biedrs;

Biedrības "Priedaines jahtklubs" valdes loceklis;

Latvijas Ordeņu brālības biedrs;

RSU Absolventu asociācijas dibinātājs un biedrs;

Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrības biedrs;

Latvijas Ārstu biedrības biedrs;

Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valdes loceklis.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2010. – „Tempus Hominis" Nr.0003 Latvijas Ārstu biedrības pirmās pakāpes Goda zīme;

2009. - Eiropas zinātņu un mākslu akadēmijas Latvijas balva

(Felix balva);

2009. – Latvijas Ārstu biedrības sudraba nozīme;

2007. – Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks;

2007. – Goda zīme par lielu personīgo ieguldījumu veselības aprūpē, sakarā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 20 gadadienu;

2005. - piemiņas medaļa "Sekmējot Latvijas dalību NATO";

2004. - Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora zinātniskais grāds (Dr. med. h. c.);

2004. - LRVA III pakāpes Atzinības krusts par ieguldījumu Latvijas Rezerves Virsnieku asociācijas izveidošanā un attīstībā;

2003. - Latvijas Farmaceitu biedrības Goda biedrs;

2003. - Latvijas Zinātņu akadēmijas un P.Stradiņa Medicīnas vēstures institūta Profesora P.Stradiņa balva par Rīgas Stradiņa universitātes izveidošanu, tradīciju turpināšanu un pētījumiem medicīnas vēsturē;

2000. - Grindeļa medaļa par ieguldījumu bioimplantu materiālu saderības pētījumos un medicīniski farmaceitiskajā izglītībā Latvijā;

1998. - Starptautiskā universālisma medicīnas institūta un Polijas Medicīnas akadēmijas Alberta Šveicera Zelta medaļa par nopelniem humānismā un medicīnā;

1998. - Polijas Medicīnas akadēmijas Goda loceklis.

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Estimation of body weight and stature in Latvian hospitalized seniors / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, D.Zepa, I.Kalnins, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.2, p.27-36. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Plaukstas muskuļu spēku ietekmējošie faktori Latvijas senioriem / A.Balode, A.Villeruša, R.Erts, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 255.-261.lpp.

Mikroorganismu biofilmas un to ietekme uz implantātu biosaderību / J.Vētra, I.Skadiņš, A.Reinis, J.Kroiča // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 84.-88.lpp.

Statistical analysis of extreme changes in the muscular strength in the extremities [Elektroniskais resurss] / J.Vetra, V.Sklarevich, I.Kalnins, S.Umbrasko ...[et al.] // Chalmers Publication Library [Elektroniskais resurss]. - Gothenburg, 2014. - [P.1-16]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 25.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.math.chalmers.se/Math/Research/Preprints/2014/26…

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 308.-317.lpp.

Vētra, Jānis. Hrestomātiska lappuse augstākajā izglītībā un veselības aprūpē / J.Vētra // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 17.-18.lpp.

Kažoka, Dzintra. Age specific relation in blood pressure with some anthropometrical variables of women in Latvia : a rural - urban comparison / Dz.Kažoka, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2013. - [Vol.] XXII, p.86-95. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Koļesova, Oksana. Predictors of the narrowest pelvic cavity diameter in live females and males O.Kolesova, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2013. - [Vol.] XXII, p.96-103. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Adhesion and colonisation intensity of Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on a composite material surface of hydroxyapatites and titanium dioxide [Elektroniskais resurss] / I.Skadins, A.Reinis, J.Kroica, D.Rostoka, J.Vetra // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, N 12 (2012, Dec.), p.2065-2076. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/december2012.htm

Fitolīdzekļa Fitesten® (priežu skuju biezā ekstrakta) bioloģisko efektu raksturojums / N.Saženova, J.Vētra, J.Rubens, M.Artjuha // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 270.-281.lpp.

Kažoka, Dzintra. Comparative analysis of the central body fat distribution of women in the urban population in Latvia / Dz.Kažoka, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2012. - [Vol.] XXI, p.137-146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Koļesova, Oksana. Female pelvic types and age differences in their distribution / O.Kolesova, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2012. - [Vol.] XXI, p.147-154. - Starptautiski citējamā izdevumā.

An in vitro and in vivo study on the intensity of adhesion and colonization by Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on originally synthesized biomaterials with different chemical composition and modified surfaces and their effect on expression of TNF-α, β-defensin 2 and IL-10 in tissues / A.Reinis, M.Pilmane, J.Vētra, J.Kroiča, D.Rostoka, G.Salms ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.560-565. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Growth factors, their receptors, neuropeptide-containing innervation, and matrix metalloproteinases in the proximal and distal ends of the esophagus in children with esophageal atresia / M.Pilmane, Z.Abola, A.Pētersons, J.Vētra ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 8 (2011), p.453-460. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kažoka, Dzintra. Variations in some anthropometrical parameters of the women with the different iris color in Latvia / Dz.Kažoka, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2011. - [Vol.] XX, p.160-170.

Koļesova, Oksana. Iegurņa pamatizmēru savstarpējo sakarību dzimumatšķirības / O.Koļesova, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 430.-436.lpp.

Koļesova, Oksana. Sexual dimorphism of pelvic morphology variation in live humans / O.Kolesova, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2011. - [Vol.] XX, p.209-217.

Kolorektālā vēža pirmsoperācijas diagnostika / J.Vētra, L.Ivanova, S.Roga, U.Berķis, A.Liepiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 216.-223.lpp.

Vētra, Jānis. Anatolija Bļugera enerģijas nezūdamības likums / J.Vētra // Personība. Atmiņas par akadēmiķi Anatoliju Bļugeru = Личность. Воспоминания об академике А.Ф.Блюгере / atbildīgā red. L.Vīksna. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 346.-348.lpp.

Comparison of craniofacial measurements in various female ethnic groups / Dz.Kažoka, E.Nagle, J.Vētra, U.Teibe // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2010. - [Vol.] XIX, p.169.-179.

In vitro and in vivo examinations for detection of minimal infective dose for biomaterials / A.Reinis, J.Vetra, J.Kroica, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[et al.] // 6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010) (Singapore, Aug.1-6, 2010) : [Proceedings]. - P.1204-1207. - (IFMBE Proceedings ; Vol.31). - (IFMBE Proceedings ; Vol.31). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Morphofunctional peculiarities of congenital adhesions in children / M. Pilmane, Z. Abola, J. Vetra, J. Gardovskis ...[et al.] // Advances in Perinatal Medicine : 22nd European Congress of Perinatal Medicine (Granada, Spain, May 26-29, 2010) : Proceedings / ed. by A.Puertas ...[et al.]. - Bologna, 2010. - P.731-735. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Staphylococcus epidermidis un Pseudomonas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes novērošana uz biomateriāliem ar dažādas kristalizācijas pakāpi un modificētu virsmu in vitro pētījumā / A.Reinis, J.Kroiča, V.Kuzņecova, J.Vētra, D.Rostoka ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 457.-468.lpp.

 

Tēzes​​

 

Rokas muskuļu spēka izmaiņas Text neck jeb “saziņas kakla” sindroma gadījumā / J.Vētra, V.Skļarēvičs, I.Kalniņš, S.Umbraško ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 61.lpp.

Biomechanical factors that contribute to most of the clinical problems in the shoulder joint / V.Sklarevich, J.Vetra, V.Kotov ...[et al.] // International Conference "Pain in the Baltics 2015" (Riga, Latvia, Nov.27-28, 2015) : Programe and Abstracts Book. - Riga, 2015. - P.118-130.

Faktori, kas ietekmē rokas muskuļu spēka izmaiņas, mainot mugurkaula kakla daļas izliekumus no lordozes uz kifozes stāvokli / J.Vētra, I.Kalniņš, V.Skļarevičs, S.Umbraško ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 109.lpp.

Flexio capitis un ekstremitāšu muskuļu spēka izmaiņas / J.Vētra, V.Skļarevičs, I.Kalniņš, S.Umbraško ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 90.lpp.

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Stature and knee height : correlational study in Latvian elderly population / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, J.Vetra // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 33.lpp.

The differences in estimation of body weight between nursing home residents and home living Latvian seniors / A.Balode, A.Stoļarova, A.Villeruša, J.Vētra // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.75.

Vētra, Jānis. Biocompatibility comprehension : semantic and biomedical approach [Elektroniskais resurss] / J.Vetra // European Cells and Materials [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.60. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ecmjournal.org. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antropoloģisko rādītāju salīdzinājums mājās un pansionātos dzīvojošiem senioriem / A.Balode, A.Villeruša, D.Zepa, J.Vētra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 48.lpp.

Biomaterial associated infections – causative agents and mechanisms / A.Reinis, J.Kroica, J.Vetra, I.Skadiņš, N.Bērza, D.Rostoka // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.33. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

Balode, Aija. Ķermeņa masas indekss Rīgas pansionātu senioriem [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Balode, J.Vētra, A.Villeruša // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=63

Body mass index, waist circumference and hand grip force of older women in Rīga nursing homes / A.Balode, J.Vētra, A.Villeruša, U.Kojalo // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.26.

Kažoka, Dzintra. Atsevišķi fiziskās attīstības rādītāji un to izmaiņas Rīgas pilsētas sievietēm dažādās vecuma grupās / Dz.Kažoka, J.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 36.lpp.

Kažoka, Dzintra. Latvijas mazpilsētu un lauku sieviešu antropometriskais portrets [Elektroniskais resurss] : tēzes / Dz.Kažoka, J.Vētra // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=9

Koļesova, Oksana. Age-related trends in the lesser pelvis / O.Koļesova, J.Vētra // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.69.

Koļesova, Oksana. Mazā iegurņa parametru vecuma izmaiņas / O.Koļesova, J.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 64.lpp.

Ticība maģiskajam, paranormālajam un kritiskā domāšana - studentu pasaules uzskata divas atšķirīgās realitātes [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=98

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja RSU medicīnas studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 99.lpp.

Adhesion and colonisation intensity of Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on a composite material surface of hydroxyapatites and titanium dioxide [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skadins, A.Reinis, J.Kroica, D.Rostoka, J.Vetra // 6th International Online Medical Conference (IOMC) (Nov.23-25, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/conference/

Bakteriālās adhēzijas izvērtējums uz oriģināli sintezētu titāna dioksīdu (TiO2) un hidroksilapatītu (HAp) saturošu kompozītmateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 318.lpp.

Bakteriālās adhēzijas un kolonizācijas izvērtējums uz oriģināli sintezētu hidroksilapatītu (HAp) un sudrabu (Ag) saturošu biomateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 319.lpp.

Evaluation of bacterial adhesion and colonisation on originally synthesized composite material containing hydroxylapatite (Hap) and silver (Ag) / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.47. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Evaluation of bacterial adhesion on originally synthesized composite material surfaces containing titan dioxide (TIO2) and hydroxylapatite (Hap) / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.46. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Evaluation of bacterial colonisation of biomaterials and its effect on TNF-a,-b defensin-2 and IL-10 expression in tissues in vivo study, after a 2 and 4 week, and 3 month exposure in rabbit tissues / A.Reinis, M.Pilmane, J.Kroiča, J.Vētra, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // 1st Congress of Baltic Microbiologists (Riga, Latvia, Okt.31-Nov.4, 2012) : Scientific Program & Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.P05.

In vitro and in vivo study of bacterial adhesion and colonisation on different biomaterials : [abstract] / A.Reinis, J.Kroica, J.Vētra, M.Pilmane, I.Skadiņš, D.Rostoka ...[et al.] // Bioceramics and cells for reinforcement of bone (Riga, Latvia, Oct.18-20, 2012) : [symposium] / Riga Stradiņš University, Riga Technical University. - Riga, 2012. - P.22.

Kažoka, Dzintra. Veselības stāvokļa raksturojums Latvijas sievietēm dažādās acu krāsas grupās / Dz.Kažoka, J.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 35.lpp.

Koļesova, Oksana. Iegurņu tipi Latvijas sieviešu izlasē / O.Koļesova, J.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 60.lpp.

Sintētiskā hidroksilapatīta (HAp) biokeramikas materiālu reaktogenitāte pēc subperiostālas un intraosālas implantācijas trušiem / A.Skaģers, I.Šalma, Ģ.Šalms, M.Pilmane, J.Vētra, L.Feldmane ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 314.lpp.

Studentu ticība paranormālajam - Rīgas Stradiņa universitātes (Latvija) un Luiziānas Universitātes (ASV) salīdzinājums / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 452.lpp.

Bakteriālās adhēzijas izvērtējums uz dažāda sastāva oriģināli sintezētu hidroksiapatītu (HAP) un trikalcijfosfātu (TCP) saturošu biomateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 334.lpp.

Bakteriālās adhēzijas izvērtējums uz oriģināli sintezētu titāna dioksīdu (TiO2) saturošu biomateriālu virsmas / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 333.lpp.

Biomateriālu bakteriālās kolonizācijas izvērtējums un tās ietekme uz TNFα, β-defensīna-2 un IL-10 ekspresiju audos in vivo pētījumā pēc 2 un 4 nedēļu ekspozīcijas truša audos / A.Reinis, M.Pilmane, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka, Ģ.Šalms ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 332.lpp.

Evaluation of bacterial colonisation of biomaterials and its effect on TNF-A, -B defensin-2 and IL-10 expression in tissues, in vivo study, after 2- and 4- week exposure in rabbit tissues : [abstract] / A.Reinis, M.Pilmane, J.Kroica, J.Vetra, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[et al.] // 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) & 27th International Congress of Chemotherapy (ICC) (Milan, Italy, May 7-10, 2011). - Milan, 2011. - Abstr. N P1786.

Kažoka, Dzintra. Atsevišķi ķermeņa antropometriskie rādītāji latviešu tautības sievietēm pēc acu krāsas sadalījuma / Dz.Kažoka, J.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 49.lpp.

Kažoka, Dzintra. Comparative analysis of some anthropometrical parameters of women with different iris color in Latvia / Dz.Kažoka, J.Vētra // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.70.

Koļesova, Oksana. Mazā iegurņa proporciju atšķirības divās vecumgrupās / O.Koļesova, J.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 52.lpp.

Koļesova, Oksana. Sexual dimorphism of pelvic morphology variation in live human / O.Kolesova, J.Vētra // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.69.

Morphofunctional comparison of congenital adhesions and adhesions in teenager age / M. Pilmane, Z. Abola, A. Petersons, J. Vetra, J. Gardovskis // Journal of Perinatal Medicine. - Vol.39, Suppl.1 (2011), p.69. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Polivinilspirta (PVS) gēla matricu paraugu un to analogu mikrobioloģiskā testēšana / A.Reinis, J.Kroiča, J.Vētra, V.Kuzņecova, D.Rostoka ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 335.lpp.

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas biežums un izteiktības pakāpe medicīnas studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 101.lpp.

Cederštrēma, Zeltīte. Ķermeņa proporciju pārmaiņas augšanas procesā Rīgas skolas vecuma zēniem / Z.Cederštrēma, J.Vētra, I.Duļevska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 50.lpp.

Comparative characteristics of the female craniofacial dimensions in years 1929-1930 and 2002-2004 / Dz.Kazoka, E.Nagle, J.Vetra, U.Teibe // Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības VIII kongress (Daugavpils, 2010.g. 4.-5.jūn.) : Programma un tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2010. - 20.lpp.

Hidroksiapatīta (HAp) biokeramikas materiāla reaktogenitāte apakšžokļa leņķa rajonā pēc subperiostālas implantācijas eksperimentā / L.Feldmane, M.Pilmane, J.Vētra, Ģ. Šalms, A.Skaģers ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 302.lpp.

In vitro and in vivo examinations for detection of minimal infective dose for biomaterials / A.Reinis, J.Vetra, J.Kroica, V.Kuznecova, D.Rostoka ...[et al.] // 6th World Congress of Biomechanics in conjunction with 14th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME) & 5th Asian Pacific Conference on Biomechanics (APBiomech) (Singapore, Aug.1-6, 2010) : Abstracts. - Singapore, 2010. - P.520.

Inflammation and antimicrobial defence in connective tissue of mesectodermal (facial) and mesodermal (peritoneal) origin : [abstract] / M.Pilmane, Z.Abola, O.Volrats, J.Vetra, I.Akota, B.Krivicka // Malaysian Journal of Oral & Maxillofacial Surgery. - Vol.8, Suppl. (2010), p.104. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jutīga neinvazīva testa izstrāde resnās zarnas ļaundabīgo audzēju diagnosticēšanai / J.Vētra, U.Berķis, L.Ivanova, S.Roga ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 262.lpp.

Kažoka, Dzintra. Bezdarbnieču antropometriskais un sociāli ekonomiskais raksturojums Latvijā / Dz.Kažoka, J.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 41.lpp.

Koļesova, Oksana. Iegurņa morfometrisko parametru dzimumatšķirības / O.Koļesova, J.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 43.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Veselības aprūpe Latvijā, 2013 / [autori: A.Brinkmane, I.Čēma, E.Senakola, M.Taube, A.Vētra, An.Vētra, J.Vētra, L.Vīksna ...[u.c.] ; galvenais redaktors P.Apinis]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 318, [1] lpp. - Grāmata izdota sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību un Slimību profilakses un kontroles centru.

Vētra, Jānis. Medicīniskā izglītība Latvijā. 2013. gads / J.Vētra // Veselības aprūpe Latvijā 2013 / galv. red. P.Apinis. - Rīga, 2013. - 285.-319.lpp.

No universitātes līdz universitātei : Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskās darbības vēsture dokumentos un atmiņās / sastādītājs J. Vētra; Rīgas Stradiņa universitāte; priekšv. aut. J. Gardovskis, J. Stradiņš, J. Vētra. - Rīga: RSU, 2010. - 670 lpp.

Splanhnoloģija : metodiskās rekomendācijas anatomijā Stomatoloģijas fakultātes I kursa studentiem / Rīgas Stradiņa universitāte. Anatomijas un antropoloģijas institūts ; sast. R.Žagare, S.Umbraško ; J.Vētras red.. - Rīga : RSU, 2010. - 59 lpp.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Dabisko laktoferīnu saturoša aktīvā farmaceitiskā ingredienta iegūšanas paņēmiens : LV 14194 B : patents / izgudrotāji: J.Vētra, L.Ivanova, I.Bārene ...[u.c.]. - Pieteikts: 09.02.2009 ; publicēts: 20.12.2010.

Līdzeklis kaulaudu rezorbcijas un atrofijas rašanās novēršanai endoprotezēšanā : LV 14171 B : patents / izgudrotāji: A.Skaģers, L.Bērziņa-Cimdiņa, Ģ.Šalms, J.Vētra. - Pieteikts: 20.06.2010 ; publicēts: 20.09.2010.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Valērija Groma
Docētāja, Vadītāja
Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Anna Junga
Docētāja, Laboratorijas vadītāja
Sandra Skuja
Docētāja, Vadošā pētniece
Silvija Umbraško
Docētāja, Vadītāja
Edgars Edelmers
Vadītājs, Docētājs
Kristīne Bobkova
Biroja administratore