Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Cilvēka kaulu un muskuļu sistēma

Silvija Umbraško, sast., R. Žagare, atb.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2009

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

​2014. septembris Piedalīšanās LR 1 raidījumā „Ģimenes studija"

2014. septembris, oktobris Eksperte žurnālā „Mans mazais"( Nr. 9,10)

2010 – līdz šim brīdim Apsekoti un konsultēti Rīgas pilsētas PII bērnu fiziskā attīstība, stāja un pēdas

2012 oktobris Dalība projektā PVO „Bērnu aptaukošanās uzraudzība"

2012. - 2016. Intervijas masu mēdijos LV radio 1, TV7, LNT, Baltijas 1,TV5​

2012. oktobris DHL Express" organizētā kampaņa skolās „Vislatvijas Mugurčempionāts"

2011. oktobris Piedalīšanās izstādes "Latvijas sabiedrības antropoloģiskais spogulis" ietvaros antropologu organizētajā diskusijā

2011. septembris "Latvijas sabiedrības antropoloģiskais spogulis" – izstādes organizēšana, RSU

2011. aprīlis ERASMUS apmaiņas programmas- anatomijas praktiskās nodarbības docētāja vizīte Lietuvā

„Ēnu" dienas – antropoloģijā katru gadu

2007 - pašlaik

Laboratorijas vadītājs

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Antropoloģijas laboratorija

1980 - 1990

lektore

Rīgas Medicīnas institūts, Anatomijas katedra

1976 - 1980

Jēkabpils rajona galvenais pediatrs, pediatre

Jēkabpils RCS bērnu nodaļa

1970 - 1976

studente

Rīgas medicīnas institūts

Izglītība

2015 - pašlaik

Asociētā profesore

Rīgas Stradiņa universitāte

Aizstāvēts promocijas darbs ,,Skolēnu stājas un pēdas parametru

vērtējums kā fiziskās attīstības rādītājs gadsimtu mijā" darba vadītāji: Dr. habil. med. profesors Jānis Vētra ; Dr.habil.med., prof. Iveta Ozolanta

2006 - 2015

docente RSU AAI Morfoloģijas kat.

Rīgas Stradiņa universitāte

1990 - 1997

LSPA Anatomijas, bioķīmijas fizioloģijas katedra, docente

1970 - 1976

Ārsta, pediatrs

Rīgas Medicīnas institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016. 30.03. - 18.05. RSU PIC kursi ​„Docēšana starpkultūru vidē​" (60 st.)

2016.27.06. - 30.06. starptautiska zinātniski-praktiskā konference Minskā "Mūsdienu problēmas antropoloģijā sociāltehnoloģisko transformāciju apstākļos", Baltkrievijas Nacionālā Zinātņu akadēmija, Vēstures institūts

2016.30.03- 15.04. LU PPMF kursi "Studiju programmu attīstības pedagoģiskie aspekti augstākajā izglītībā" (apliecība Nr. 028779 10 st.)

2015. 12. – 14. novembris Baltic Morphology VIIIth Scientific Conference. Viļņas universitātē, Lietuva

2015. 5.februāris RSU Profesoru padomē ievēlēta par asociēto profesori

2014. septembris 5 th EURIPA Invitational Rural Health Forum „Rural Medicine: today and tomorow"

2000. – 2014. Sertifikāti par piedalīšanos Pasaules un Eiropas starptautiskās zinātniskās konferences

(30 stenda, mutiskie referāti)

2014. aprīlis „RSU Medicīnas nozares Zinātniskā konference"

2013. aprīlis „RSU Medicīnas nozares Zinātniskā konference"

2013. novembris Baltic Morphology VIIth Scientific Conference.

Latvia, Riga

2013. septembris ,,LĀ VII kongress"

2013. jūnijs E- studiju vides lietošana, kursi

2013. marts „RSU Medicīnas nozares Zinātniskā konference"

2012. jūnijs Latvijas Fizioterapeitu asociācijas seminārs

2012. aprīlis „RSU Medicīnas nozares Zinātniskā konference"

2012. februāris LU 70. Medicīnas nozares zinātniskā konference

2011. oktobris „Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress"

2011. augusts IZM VISC rīkotā konference, Rīga, Latvija

2011. aprīlis ERASMUS apmaiņa Viļņas universitātē, Lietuva

2008. augusts 16. Eiropas antropologu kongress, Odensē, Dānijā

2008. aprīlis 2. Starptautiskais kongress „Fiziskā aktivitāte un

sabiedrības veselība", Amsterdama, Nīderlande

2007. novembris Baltic Morphology 4th Scientific Conference.Latvia, Riga

2007. oktobris Prof. Juhan Aul's 110th birth anniversary at the University

of Tartu. Certificat Nr. AN20290

2007. septembris International Congress of Auxology. Tokyo, Japan.

2007. jūnijs "Augstskolas didaktika: mūsdienu teorija un prakse."(160 stundas)

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pedagoģijas

nodaļa. Sertifikāts Nr.1484.

2007 - 2012. Sertifikāti par piedalīšanos RSU Zinātniskā konferencē. Rīga.

2006. septembris Certificate the 15th Congress of the European Anthropological

Association " Man and Environment: Trends and Challenges in

Anthropology", held in Budapest.

2006. marts Aizstāvēts promocijas darbs ,,Skolēnu stājas un pēdas parametru

vērtējums kā fiziskās attīstības rādītājs gadsimtu mijā."

2005. novembris Certificate Sport Medicine International Olympic Committee

"Under the Auspice of the 10C Medical Commision and

Olympic Solidarity", Riga;

2003. decembris Certificate of Attendente Joint meeting of the Finnish Society

for Biological Medicine in Finland and the Institute of Anatomy

& Anthropology at the Riga Stradins University, Riga;

2003. oktobris Certificate of Attendente Institute of Anatomy and Anthropology

RSU The Professor Gaston Backman scientifie conference, Riga;

2002. jūnijs datorkursi (MS Office) RSU Medicīniskās fizikas un informātikas

katedra;

2001. jūlijs Certificate of Attendente 5th Workshop "The restoration and

conservation of wet speciment", Saint Petersburg

2000. aprīlis Sertifikāts par piedalīšanos H.Duane Saunders konferencē

par mugurkaula problēmām;

1993. marts Ārstnieciskā vingrošana slimnieku rehabilitācijā (pamatkurss);

1986. jūnijs Teorētiskā un praktiskā apmācība skaitļošanas tehnikas

lietošanā RMI;

1984. janvāris Kvalifikācijas celšanas kursi pasniedzējiem Ļeņingradas SHMI.

 

Fiziskā antropoloģija

 

Skolas vecuma bērnu un jauniešu fiziskās attīstības mainības rādītāji, balsta un kustību aparāta rādītāji, novirzes un daži fiziskās sagatavotības parametri, jaundzimušo, zīdaiņu un pirmsskolas vecuma bērnu fiziskā un psihosomatiskā attīstība, pieaugušo cilvēku novecošanas procesi

  •  

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ studiju programma "Anatomija" RFF, RFE, RFO.​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte SF, MF, RFF, SV, MF "B" priekšmets antropoloģijā-lekcijas un praktiskās nodarbības

Nolasīta videolekcija anatomijā

 

Vadītie studiju kursi

Anatomija

Docētie studiju kursi

Anatomija

Fiziskā antropoloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

​maģistra darbi: 3, konsultēti:2;

​kvalifikācijas darbi: 1​​;

bakalaura darbi: 16;

 

 

Projekti

 

2011.g. pilotprojekts ar IZM

2007 – 2009.g. sadarbības projekts ar LOK

Skolēnu stājas, pēdas un fiziskā attīstība

Projekts (01.04.2005.-30.04.2006) "Skolas vecuma bērnu

un jauniešu fiziskās attīstības mainības rādītāji, balsta un

kustību aparāta rādītāji, novirzes un daži fiziskās sagatavotības parametri."

Rediģēti 8 RSU projekti

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2008.-2011.g. LZP eksperts Bioloģijas un medicīnas nozarē,

2007.-2010.g. RSU Tālākizglītības fakultātes kursu vadīšana,

Latvijas Internistu biedrības locekle,

Klīniski Integrētās morfoloģijas asociācijas locekle,

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2014.g.-RSU Gada docētājs,

2009.g.-LĀB sudraba nozīme par piedalīšanos Ārstu kongresa organizēšanā

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Dosage of cisplatin and related toxicity of cancer patients based on body fat and muscle mass / A.Gerina-Berzina, G.Purkalne, S.Umbrashko ...[et al.] // European Scientific Journal. - Vol.11, No.6 (2015, Febr.), p.11-22. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pļaviņa, Liāna. Analysis of musculoskeletal symptoms (pain) and characteristics of the anthropometric parameters in the military personnel / L.Pļaviņa, S.Umbraško // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.2, p.86-93. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Onkoloģisko slimnieku antropometriskie mērījumi / A.Geriņa-Bērziņa, S.Umbraško, U.Vikmanis, G.Purkalne // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 248.-255.lpp.

Statistical analysis of extreme changes in the muscular strength in the extremities [Elektroniskais resurss] / J.Vetra, V.Sklarevich, I.Kalnins, S.Umbrasko ...[et al.] // Chalmers Publication Library [Elektroniskais resurss]. - Gothenburg, 2014. - [P.1-16]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 25.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.math.chalmers.se/Math/Research/Preprints/2014/26…

Body composition characteristics and body surface area / A.Geriņa-Bērziņa, U.Vikmanis, G.Purkalne, S.Umbraško // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2013. - [Vol.] XXII, p.34-40. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Specificities of Latvian pre-school children's growth / S.Umbraško, I.Duļevska, A.Oginska, R.Žagare, R.Veidemanis // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2013. - [Vol.] XXII, p.258-263. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Umbraško, Silvija. Mūsdienu Latvijas sabiedrībai aktuālākie pirmsskolas vecuma bērnu antropometriskie pētījumi / S.Umbraško // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2013, okt.), 59.-62.lpp.

Anthropometric measurements of the body composition of cancer patients determine the precise role of the body surface area and the calculation of the dose of chemotherapy / A.Gerina-Berzina, U.Vikmanis, U.Teibe, S.Umbrashko // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2012. - [Vol.] XXI, p.56-71. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Teenagers' physical development and fitness parameters tested by the Eurofit method / S.Umbraško, S.Boka, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2010. - [Vol.] XIX, p.340.-350.

 

Tēzes​​

 

Liquid chromatography-mass spectrometry method for determination of cisplatin in human urine and blood plasma of lung cancer patients / A.Gerina-Berzina, G.Purkalne, S.Umbrashko ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 102.lpp.

Martinsone-Bērzkalne, Liene. Pirmsskolas vecuma bērnu ķermeņa masa un aptaukošanās / L.Martinsone-Bērzkalne, S.Umbraško, I.Duļevska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 32.lpp.

Umbraško, Silvija. Rīgas Stradiņa universitātes studentu stājas un pēdas parametru izpēte / S.Umbraško, I.Duļevska, A.Oginska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 31.lpp.

Bērnu veselība un augšana no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam / S.Umbraško, A.Oginska, O.Koļesova, L.Pļaviņa, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova, I.Kalniņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 25.lpp.

Cēderštrēma, Zeltīte. Antropometrisko parametru ietekme uz plaušu vitālās kapacitātes rādītājiem pirmsskolas vecuma bērniem / Z.Cēderštrēma, R.Veidemanis, S.Umbraško // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 39.lpp.

Duļevska, Ilva. Assessment of parameters of teenage girls' physical development and food ration in different respondent groups / I.Duļevska, S.Umbraško, Z.Cēderštrēma // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.88.

Faktori, kas ietekmē rokas muskuļu spēka izmaiņas, mainot mugurkaula kakla daļas izliekumus no lordozes uz kifozes stāvokli / J.Vētra, I.Kalniņš, V.Skļarevičs, S.Umbraško ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 109.lpp.

Flexio capitis un ekstremitāšu muskuļu spēka izmaiņas / J.Vētra, V.Skļarevičs, I.Kalniņš, S.Umbraško ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 90.lpp.

Koļesova, Oksana. Body mass index and breastfeeding : a longitudinal perspective / O.Koļesova, S.Umbraško, A.Oginska // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.98.

Koļesova, Oksana. Ķermeņa uzbūve bērniem astoņu gadu vecumā un tās saistība ar krūts barošanu / O.Koļesova, A.Oginska, S.Umbraško // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 24.lpp.

Truncus sympathicus anatomiskā atrade un iespējamie traucējumi klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, L.Pļaviņa, Z.Cēderštrēma // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 36.lpp.

Umbraško, Silvija. Study of Rīga Stradins University students' posture and foot parameters / S.Umbraško, I.Duļevska, A.Oginska // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.129.

Duļevska, Ilva. A. vertebralis, tās variācijas anatomiskā un klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, L.Pļaviņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 63.lpp.

Umbraško, Silvija. Auguma garuma un pēdas velvju korelācija ar stājas simetriju un stājas tipu / S.Umbraško, I.Duļevska, A.Oginska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 59.lpp.

12-16-year-old girls' self-esteem today / I.Duļevska, S.Umbraško, R.Veidemanis, L.Ļaksa // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.68.

Bērnu augšana un attīstība no dzimšanas līdz sešu gadu vecumam [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Oginska, S.Umbraško, I.Duļevska, R.Žagare, R.Veidemanis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=70

Correlation of the height with posture symmetry and type / S.Umbraško, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.34.

Determination of cisplatin in human urine and blood plasma using liquid chromatography-mass spectrometry : [abstract] / I.Nakurte, G.Purkalne, S.Umbrashko ...[et al.] // I International conference "Modern aspects and applications of chromatography in education, research and industry" (Daugavpils, Latvia, Oct.16-18, 2013) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - P.7.

Geriņa-Bērziņa, Aija. Determination of obesity for cancer patients and its role in chemotherapy dose calculations / A.Gerina-Berzina, S.Umbrachko, G.Purkalne // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 241.lpp.

Ķermeņa masas un apkārtmēru pieaugums no dzimšanas līdz 6 gadu vecumam / S.Umbraško, A.Oginska, I.Duļevska, R.Žagare, L.Gavričenkova // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 61.lpp.

Latvijas pirmsskolas vecuma bērnu augšanas īpatnības [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Umbraško, I.Duļevska, A.Oginska, R.Žagare, R.Veidemanis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=55

Oginska, Anita. Antropometrisko parametru izmaiņas Rīgas bērniem : longitudināls pētījums / A.Oginska, S.Umbraško // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 60.lpp.

Oginska, Anita. Physical development of Latvian children in the first six years of life according to the results of a longitudinal research study / A.Oginska, I.Kreicberga, S.Umbraško // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.32.

Pusaudžu vecuma meiteņu pašnovērtējums Latvijā un pasaulē [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Duļevska, S.Umbraško, R.Veidemanis, L.Ļaksa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=60

Visa ķermeņa pletizmogrāfija kopējā ķermeņa tilpuma noteikšanai, lai veiktu precīzāku ķīmijterapijas dozēšanu onkoloģiskiem pacientiem [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Umbraško, G.Purkalne, A.Geriņa-Bērziņa ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=68

Antropometrisko mērījumu rezultāti onkoloģiskiem pacientiem ķīmijterapijas devas un toksicitātes izvērtēšanai / A.Geriņa-Bērziņa, U.Vikmanis, G.Purkalne, S.Umbraško // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 64.lpp.

Fiziskā attīstība sešgadīgiem un septiņgadīgiem bērniem Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs / S.Umbraško, I.Duļevska, R.Žagare, A.Oginska, L.Gavričenkova // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 64.lpp.

Geriņa-Bērziņa, Aija. Antropometrisko mērījumu rezultāti onkoloģiskiem pacientiem ķīmijterapijas devas un toksicitātes izvērtēšanai. Antropometriskie mērījumi cilvēka ķermeņa tilpuma noteikšanā / A.Geriņa-Bērziņa, S.Umbraško // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 290.lpp.

Duļevska, Ilva. Rīgas skolas vecuma latviešu meiteņu ķermeņa masas un garuma lineārās regresijas un korelācijas analīze / I.Duļevska, S.Umbraško // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 47.lpp.

Duļevska, Ilva. Rīgas skolēnu ķermeņa proporciju izmaiņas augšanas procesā gadsimtu mijā / I.Duļevska, S.Umbraško, Z.Cēderštrēma // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 27.lpp.

Studentu ķermeņa stājas un pēdas parametru rādītāji / S.Umbraško, I.Duļevska, S.Boka, R.Žagare, L.Gavričenkova // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 48.lpp. - T.p. krāj. "Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā"" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.). -Rīga, 2011. - 103.lpp.

Žagare, Ruta. Posture symmetry and physical development of 4-7 years old children of Riga / R.Žagare, S.Umbraško, M.Pilmane // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.62.

Žagare, Ruta. Rīgas pilsētas četrus līdz septiņus gadus vecu bērnu fiziskās attīstības raksturojums / R.Žagare, S.Umbraško, M.Pilmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 50.lpp.

Atsevišķu fiziskās attīstības un fiziskās sagatavotības rādītāju pārbaude pusaudžiem Rīgas pilsētas un Latvijas novadu skolās / S.Umbraško, I.Duļevska, S.Boka, R.Žagare, L.Gavričenkova, A.Krumeņa // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 40.lpp.

Comparison of sexual maturity standards in Latvian girls and boys / I.Dulevska, S.Umbrasko, S.Boka, Z.Cederstrema, Dz.Kazoka, R.Zagare, L.Gavricenkova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 53.lpp.

Geriņa-Bērziņa, Aija. Anthropometrical method approach to estimate a body volume for chemotherapy doses calculation for oncological patients / A.Gerina-Berzina, Y.Dekhtyar, S.Umbrashko // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.72-73.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Splanhnoloģija : metodiskās rekomendācijas anatomijā Stomatoloģijas fakultātes I kursa studentiem / Rīgas Stradiņa universitāte. Anatomijas un antropoloģijas institūts ; sast. R.Žagare, S.Umbraško ; J.Vētras red.. - Rīga : RSU, 2010. - 59 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Valērija Groma
Docētāja, Vadītāja
Jānis Vētra
Docētājs, Priekšsēdētājs
Sandra Skuja
Docētāja, Vadošā pētniece
Anna Junga
Docētāja, Laboratorijas vadītāja
Edgars Edelmers
Vadītājs, Docētājs
Kristīne Bobkova
Biroja administratore
Dzintars Blūms
Inženieris