Pārlekt uz galveno saturu
RSU studējošie var piekļūt bibliotēkas abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Studējošā portāla MyRSU, kur sadaļā "E-datubāzes un rīki" pieejamas datubāzes.
RSU docētāji var piekļūt bibliotēkas abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Akadēmiskā portāla, kur sadaļā "Bibliotēkas resursi" ir Bibliotēkas tiešsaistes datubāzes.
Encyclopedia Britannica Academic Edition

Piekļuve no RSU

Piekļuve ārpus RSU

Encyclopedia Britannica Academic Edition datubāze ir analogs drukātajam pilnajam enciklopēdijas Britannica izdevumam, kurā iespējams meklēt visos šķirkļos vienlaicīgi, kā arī pārlūkot informāciju pēc tēmas vai alfabētiski. Šķirkļi papildināti ar ilustratīvo materiālu. Datubāze sniedz informāciju par nozīmīgiem notikumiem, sasniegumiem dažādās nozarēs, ievērojamām personām un notikumiem pasaulē. Datubāzē ietvertas visdažādākā satura un rakstura publikācijas, attēli un multimediji, periodisko izdevumu publikācijas u.c.

Britannica academic logo.jpg

Letonika.lv

Piekļuve no RSU

Piekļuve ārpus RSU

 

Letonika ir informācijas kopums internetā, kurā apvienoti enciklopēdisku uzziņu, tulkošanas un interneta pārlūkošanas resursi.

tilde-letonika-2016.jpg

  • Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca – raksti sakārtoti pa nozarēm, kas atvieglo šķirkļu meklēšanu un dod ieskatu vārdnīcas tematiskajā uzbūvē. Patlaban ir publiskoti ap 32 000 šķirkļu un 3500 attēlu
  • Datorenciklopēdija Latvijas vēsture – informācija apkopota 688 šķirkļos, kas papildināti ar 860 gleznām, kartēm, fotogrāfijām un diagrammām, kā arī audio un videoierakstiem. 700 šķirkļu, 880 izvēršamas gleznas, kartes, fotogrāfijas, zīmējumi un diagrammas, informācijas meklēšanas iespējas pēc tematikas un datējuma
  • Latviešu-angļu-latviešu vārdnīca
  • Latviešu-krievu-latviešu vārdnīca
  • Latviešu-vācu-latviešu vārdnīca
  • Latviešu-lietuviešu-latviešu vārdnīca
  • Latviešu-latīņu-latviešu vārdnīca
  • Latviešu-igauņu-latviešu vārdnīca
  • Citvalodu personvārdu atveides vārdnīca u. c.
Regulatīvās informācijas medicīniskā vārdnīca MedDRA

Piekļuve no RSU

Piekļuve ārpus RSU

Regulatīvās informācijas medicīniskā vārdnīca MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) abonēta un pieejama RSU studējošajiem un docētājiem.

MedDRA medicīniskā terminoloģija ir pieejama vairākās valodās, t. sk. latviešu un angļu valodā.

MedDRA ir terminu apkopojums par veselības stāvokļiem, izmeklējumiem, procedūrām, sociāliem apstākļiem u.c., bet tā nesatur, piemēram, izmeklējumu skaitliskās vērtības un vielu nosaukumus. MedDRA daudz tiek izmantota zāļu aprakstos, farmakovigilancē un tā var būt noderīgs resurss studentiem un veselības aprūpes speciālistiem, jo tajā atrodami daudzi līdz šim latviešu valodā netulkoti termini.

MedDRA termini ir saskaņoti ar jau apstiprināto medicīnisko terminoloģiju.

Sekojot izveidotajai instrukcijai, savu piekļuvi MedDRA var izveidot visi RSU studējošie un docētāji, izmantojot savu RSU e-pasta adresi.

meddra-logo.png