Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Assistant Professor

Faculty of Communication, Department of Communication Studies

2013 - Present

Head of the Study Programme "Photography"

Faculty of Communication

2012 - Present

Head of the Study Programme "Multimedia Communication"

Faculty of Communication

2015 - Present

Exhibition curator

Society "Rīgas fotomēnesis"

Education and training

2004 - 2011

Doctor in Art Education

Daugavpils University

2000 - 2003

Master in education

Daugavpils University

Achievements

Field of research

Photography in visual culture

Photography as contemporary art

Photojournalism

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Bachelor, Multimedia Communication

Rīga Stradiņš University, Bachelor, Photography

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, academic Bachelor's study programmes "Photography" & "Multimedia Communication"

Supervised study course

Creative Photography

Photography as a Communication

Placement

Advertisement Photography

Applied Photography

Lectured study course

Creative Photography

Introduction to Studies and Specialty

Photography as a Communication

Placement

Advertisement Photography

Projects

2017.g. - ERASMUS+ “Media and Information Literacy&Innovative Teaching Methods Laboratory”, No.2017-1-LV01-KA203-03542

2017.g. - 2018.g. Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, Nr.PMIF/7/2016/1/03

2015.g. ERAF  "Kā prognozēt komunikācijas efektus un sociālo mediju lietotāju uzvedību", RSU (Vien. nr: 2015/0007/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/013).

2013.g. – 2015.g. VKKF mērķprogramma "Nacionālās identitātes veicināšana" projekts "Nacionālā ainava" (vadītājs). Projekta rezultātus reprezentējošu grāmatu "Latvijas ainava" atbalstīja ABLV programmas "Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm" ietvaros.

2009. g. – 2010. g. - ESF projektā "Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai" (vien. nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA /VIAA/015).

Memberships

2016 – Expert​, Photofestival​ "Landscronafoto", Landscrona, Sweden

2015 – Expert, Photofestival "Les Rencontres de la Photographie", Arles, France

2014 – Curator and member of the board, Riga Photomonth, Latvia

Publications

Research articles​​

Stakle, A. (2015). Latvijas ainava (Red.). Rīga: Mūsdienu Kultūras centrs Kultkom.

Stakle, A. (2012). Lost. In R. Bezjak, (Ed), The Other Side: Photography from Eastern Europe. Berlin: Wüstenrot Stiftung Festeinband.

Stakle, Alnis. "Lost" / A.Stakle // The Other Side: Photography from Eastern Europe / ed. by R.Bezjak. - Heidelberg : Kehrer Verlag, 2011. - P.18-25. - Informācija par izdevumu tiešsaistē http://www.artbooksheidelberg.com/html/en/program/detail.html?ID=547

Stakle, A. (2011).Transformējoša mācīšanās kā pamats ilgtspējīgai skolotāju izglītībai. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās conferences 2010. gada 14. –- 17.aprīlis, rakstu krājums (695-700). – Latvija, Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule".

Belousa, I., & Stakle, A. (2010). Intercultural and media literacy: Global tendencies in metacontent of teacher education in Latvia. Discourse and Communication for Sustainable Education, 1, 109-132.

Stakle, A. (2010). Mediju kompetence izglītībā: Būtība un pieejas. 7. starptautiskā zinātniski metodiskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva: VII zinātnisko rakstu krājums", 26. marts, 2010. gads, rakstu krājums (91-104). Liepāja: LiePa.

Total: 16

Abstracts​​

Stakle, Alnis. Pārveidojoša mācīšanās mediju izglītībā / A.Stakle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 438.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Sergejs Kruks
Director of Study Programme, Academic Staff
Sandra Mihailova
Academic Staff, Director of Study Programme
Dite Liepa
Vice-Dean, Academic Staff
Ivans Jānis Mihailovs
Director of Study Programme, Academic Staff
Ruta Siliņa
Director of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Vita Savicka
Academic Staff
Diāna Kiščenko
Academic Staff, Researcher
Lāsma Šķestere
Researcher, Academic Staff
Ieva Puzo
Dean, Lead Researcher
Jānis Juzefovičs
Lead Researcher
Līga Ozoliņa
Director of Study Programme, Director of study programme (acting), Vice-Dean, Researcher, Academic Staff