Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Docents

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2013 - pašlaik

Studiju programmas "Fotogrāfija" vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2012 - pašlaik

Studiju programmas "Multimediju komunikācija" vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2015 - pašlaik

Ekspozīciju un izstāžu kurators/ekspozīciju un izstāžu kuratore

Biedrība "Rīgas fotomēnesis"

Izglītība

2004 - 2011

Doktora grāds pedagoģijas zinātņu nozarē

Daugavpils Universitāte

promocijas darba nosaukums " Mediju kompetence ilgtspējīgā skolotāju izglītībā"

2000 - 2003

Maģistra grāds pedagoģijas nozarē

Daugavpils Universitāte

Sasniegumi

Izstrādātās studiju programmas

 

"Fotogrāfija" akadēmiskais bakalaurs sociālajās zinātnēs, pilna un nepilna laika klātiene, Rīgas Stradiņa universitāte

 

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba seminārs

Fotogrāfija

Fotogrāfija kā komunikācija

Ievads studijās un specialitātē

Prakse

Radošā fotogrāfija

Reklāmas fotogrāfija

Bakalaura darbs

Kursa darbs

Noslēguma darbs

Projekti

 

2017.g. - “Media and Information Literacy&Innovative Teaching Methods Laboratory”, No.2017-1-LV01-KA203-035429

 

2017.g. - 2018.g. Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, Nr.PMIF/7/2016/1/03

 

2015.g. ERAF projekts "Kā prognozēt komunikācijas efektus un sociālo mediju lietotāju uzvedību", RSU (Vien. nr: 2015/0007/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/013)

 

2013.g. – 2015.g. VKKF mērķprogramma "Nacionālās identitātes veicināšana" projekts "Nacionālā ainava" (vadītājs). Projekta rezultātus reprezentējošu grāmatu "Latvijas ainava" atbalstīja ABLV programmas "Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm" ietvaros

 

2009. g. – 2010. g. - ESF projektā "Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai" (vien. nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA /VIAA/015)

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2016.g. – Eksperts, Fotofestivāls "Landscronafoto", Landskrona, Zviedrija

2015.g. – Eksperts, Fotofestivāls "Les Rencontres de la Photographie", Arla, Francija

2014.g. – Kurators un valdes loceklis, Rīgas Fotomēnesis, Latvija

2014.g. – Vizuālās mākslas padomes loceklis, Kultūras Ministrija. ​

 

Vadītās studiju programmas

 

Studiju programma "Fotogrāfija", RSU

Studiju programma "Multimediju komunikācija", RSU

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Fotogrāfija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Multimediju komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Fotogrāfija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Multimediju komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Part-time studies, Fotogrāfija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Part-time studies, Multimediju komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Fotogrāfija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bachelor Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Multimediju komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Fotogrāfija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Multimediju komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Fotogrāfija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Multimediju komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Part-time studies, Fotogrāfija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Part-time studies, Multimediju komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Fotogrāfija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Multimediju komunikācija

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Stakle, Alnis. In Theory of R Alnis Stakle takes us on a disjointed jorney through Riga / A.Stakle // British Journal of Photography. - No.5 (2016, May), p.24-27.

Stakle, Alnis. Teritorijas / A.Stakle // Teritorijas, robežas un savienojumi : Rīgas Fotomēnesis, 2016 : izstādes, lekcijas, darbnīcas, filmas, portfolio skate = [Territories, borders and check-points : Riga photomonth, 2016] : exhibitions, talks, workshops, films, portfolio, review. - Rīga : Biedrība "Rīgas Fotomēnesis", 2016. - 20.-24.lpp.

 

Tēzes​​

 

Stakle, Alnis. Visual framing analysis of migration representation in Latvian press photography 2015–2016 / A.Stakle // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.8.

Vadītie studiju kursi

Bakalaura darbs

Digitālā attēlošana

Fotogrāfija

Fotogrāfija kā komunikācija

Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā

Fotogrāfijas vēsture Latvijā

Interneta mediji un komunikācija interneta vidē

Kursa darbs

Lietišķā fotogrāfija

Multimediju satura veidošana un interaktivitāte

Mūzika kā kultūras fenomens

Mūzika reklāmā

Noslēguma darbs

Prakse

Radošā fotogrāfija

Reklāmas fotogrāfija

Statisks attēls

Statisks attēls

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.