Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Docents

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2013 - pašlaik

Studiju programmas "Fotogrāfija" vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2012 - pašlaik

Studiju programmas "Multimediju komunikācija" vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2015 - pašlaik

Ekspozīciju un izstāžu kurators/ekspozīciju un izstāžu kuratore

Biedrība "Rīgas fotomēnesis"

Izglītība

2004 - 2011

Doktora grāds pedagoģijas zinātņu nozarē

Daugavpils Universitāte

promocijas darba nosaukums " Mediju kompetence ilgtspējīgā skolotāju izglītībā"

2000 - 2003

Maģistra grāds pedagoģijas nozarē

Daugavpils Universitāte

Sasniegumi

Izstrādātās studiju programmas

 

"Fotogrāfija" akadēmiskais bakalaurs sociālajās zinātnēs, pilna un nepilna laika klātiene, Rīgas Stradiņa universitāte

 

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba seminārs

Fotogrāfija

Fotogrāfija kā komunikācija

Ievads studijās un specialitātē

Prakse

Radošā fotogrāfija

Reklāmas fotogrāfija

Projekti

 

2017.g. - “Media and Information Literacy&Innovative Teaching Methods Laboratory”, No.2017-1-LV01-KA203-035429

 

2017.g. - 2018.g. Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, Patvēruma, migrācijas un integrācijas  fonds, Nr.PMIF/7/2016/1/03

 

2015.g. ERAF projekts "Kā prognozēt komunikācijas efektus un sociālo mediju lietotāju uzvedību", RSU (Vien. nr: 2015/0007/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/013)

 

2013.g. – 2015.g. VKKF mērķprogramma "Nacionālās identitātes veicināšana" projekts "Nacionālā ainava" (vadītājs). Projekta rezultātus reprezentējošu grāmatu "Latvijas ainava" atbalstīja ABLV programmas "Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm" ietvaros

 

2009. g. – 2010. g. - ESF projektā "Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai" (vien. nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA /VIAA/015)

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2016.g. – Eksperts, Fotofestivāls "Landscronafoto", Landskrona, Zviedrija

2015.g. – Eksperts, Fotofestivāls "Les Rencontres de la Photographie", Arla, Francija

2014.g. – Kurators un valdes loceklis, Rīgas Fotomēnesis, Latvija

2014.g. – Vizuālās mākslas padomes loceklis, Kultūras Ministrija. ​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Stakle, A. (2015). Latvijas ainava (Red.). Rīga: Mūsdienu Kultūras centrs Kultkom.

Stakle, A. (2012). Lost. In R. Bezjak, (Ed), The Other Side: Photography from Eastern Europe. Berlin: Wüstenrot Stiftung Festeinband.

Stakle, Alnis. "Lost" / A.Stakle // The Other Side: Photography from Eastern Europe / ed. by R.Bezjak. - Heidelberg : Kehrer Verlag, 2011. - P.18-25. - Informācija par izdevumu tiešsaistē http://www.artbooksheidelberg.com/html/en/program/detail.html?ID=547

Stakle, A. (2011).Transformējoša mācīšanās kā pamats ilgtspējīgai skolotāju izglītībai. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās conferences 2010. gada 14. –- 17.aprīlis, rakstu krājums (695-700). – Latvija, Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule".

Belousa, I., & Stakle, A. (2010). Intercultural and media literacy: Global tendencies in metacontent of teacher education in Latvia. Discourse and Communication for Sustainable Education, 1, 109-132.

Stakle, A. (2010). Mediju kompetence izglītībā: Būtība un pieejas. 7. starptautiskā zinātniski metodiskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva: VII zinātnisko rakstu krājums", 26. marts, 2010. gads, rakstu krājums (91-104). Liepāja: LiePa.

Kopējais zinātnisko publikāciju skaits: 16

 

 

Tēzes​​

 

Stakle, Alnis. Pārveidojoša mācīšanās mediju izglītībā / A.Stakle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 438.lpp.

Vadītās studiju programmas

 

Studiju programma "Fotogrāfija", RSU

Studiju programma "Multimediju komunikācija", RSU

 

Kontakti

Kolēģi

Anda Rožukalne
Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Mihailova
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Laķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Ieva Puzo
Vecākā pētniece