Skip to main content

Work experience

2018 - Present

Head of the Study Programme

Rīga Stradiņš University, Department of Doctoral Studies

2016 - Present

Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology (Department of Infectology and Dermatology till 2019)

2019 - 2020

Specific Aid Objective 8.2.1.0/18/A/014 Study Course Developer

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Statistical Unit

2011 - 2016

Associate Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology and Dermatology

2006 - 2011

Professors assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology and Dermatology

2004 - 2007

Vicedean

Rīga Stradiņš University, Postgraduate Department

2000 - 2006

Assistant

Rīga Stradiņš University, Traditional Infectology, Tuberculosis and AIDS chair

Education and training

2004 - 2006

Academic master's study programme “Pedagogic sciences”

University of Latvia

2001 - 2006

Medical Doctor (PhD)

Rīga Stradiņš University

1996 - 1999

Infectologist

Rīga Stradiņš University, Postgraduate education faculty

1990 - 1996

Medical Doctor’s Diploma

Academia Medicine Latviensis, Faculty of Medicine

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

RSU english courses (Alius Lingua), December 2, 2015 - May 18, 2016.

RSU continuing education courses, programme "Funkcionālās gremošanas trakta slimības un hepetoloģijas aktualitātes", May 5 – 6, 2016 (12 academic hours).

RSU continuing education courses, programme "Vakcinācija un imunizācija bērniem, pieaugušajiem un visu vecumu riska grupu pacientiem – literatūrā un uz pierādījumiem balstītas aktualitātes un praktiski ieteikumi", December 3-11, 2015 (24 academic hours).

RSU PIC courses "Docēšana starpkultūru vidē", October 8-29, 2015 (10 academic hours) No. 2015/105.

RSU PIC lecture „Learning Expertise in Practice". Lecturer: Prof. P.Jarvis (Surrey University, UK), April 20, 2015 No. 2015/11.

RSU PIC courses "Formatīvās vērtēšanas vērtības", April 2-16, 2015 (6 academic hours) No. 2015/10.

RSU continuing education courses, programme "Pacientu drošība un risku vadība ārstniecības procesā", December 5-13, 2014 (24 KP).

RSU continuing education courses "Medicīnas pedagoģija" with The Open Medical Institute and American Austrian Foundation, October 20-21, 2014 (16 KP).

RSU lecture and practical class "Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā". Lecturer: Assoc. prof. Andis Klegeris (British Columbia University of Canada), June 4, 2014.

RSU continuing education courses, programme "Hepatoloģijas aktuālie jautājumi", Prof. L.Vīksna, May 14-16, 2014 (24 hours).

Courses of "LĀB" and "Nacionālā sabiedrības veselības institūts", "Nefroloģijas un hepatoloģijas skola ģimenes ārstiem un ambulatorajiem speciālistiem", October 11, 2013 (8 TIP).

RSU continuing education courses, programme "Infektoloģijas aktuālie jautājumi". Prof. L.Vīksna, March 13-15, 2013 (24 hours).

RSU courses "Mākslas un kultūras modulis", October 11, 2012- April 25, 2013 (76 hours).

RSU TIF programme "Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos", December 17, 2012 Certificate (5 hours).

RSU and SIA ''KMS BUSINESS PARTNERS" courses "RSU struktūrvienību vadītāju apmācības darba aizsardzības jautājumos instruktāžu veikšanai struktūrvienībā nodarbinātajiem", December 12, 2012.

ESF and LĀB courses "Pierādījumos balstīta zāļu izvēle ārstu praksē", September 29 - October 10, 2012 (25 KP).

RSU continuing education courses "Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā", March 8-21, 2012 (15 hours).

"Latvijas BMC" and "Latvijas cilvēka ģenētikas asociācija" courses „Ģenētikas pamati" February 23-25, 2012 (14 KP).

November, 2011 recertification - infectologist.

RSU Lifelong Learning Programme „The intensive English course", October 4 - December 8, 2011 (40 academic hours).

"Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes" continuing education programme „Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas Augstākās izglītības telpā", September 13 - December 20, 2010 (160 hours (4 KP)), certificate No. 013529.

September, 2010 recertification - hepatologist.

Courses "PVO pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu asociācijas un VM padziļināts mācību kurss reproduktīvās veselības aprūpes speciālistiem "Vardarbība ģimenē pret sievieti", February 18-19, 2010.

RSU continuing education courses "Inovācijas augstākās izglītības sistēmā", June, 2009.

RSU continuing education courses "Infekciju slimību aktuālie jautājumi", 2006.

University of Latvia, Academic master's study programme “Pedagogic sciences” diploma No. 1315, May, 2006.

RSU continuing education courses "Infekciju slimību epidemioloģijas aktuālie jautājumi" (certificate), 2005.

Courses "Inovācijas augstākās izglītības sistēmā", Daugavpils University, 2004.

Courses "Pedagoģijas pamati", University of Latvia. 2002-2003.

Field of research

  • Tick-borne encephalitis and Lyme disease patient's epidemiological research in Latvia 2006 – 2011- clinical features and prognosis
  • Lyme disease patients and T lymphocyte subpopulation investigations in Latvia
  • Parasitosis in Latvia population – epidemiological and biological research
  • Multiple sclerosis patients immunogenetic research in Latvia

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine

Supervised study course

Infectious Diseases and Patient Care

Biochemistry and laboratory diagnostics

Internal and Infectious Diseases

Introduction to Medicine

Human Anatomy and Physiology

Head of study course

Infectious Diseases and Patient Care​​

Lectured study course

Infectious Diseases

Infectious diseases and epidemiology

Infectious diseases and tuberculosis

Infectious Diseases I

Infectology and Dermatology

Clinical infectious diseases with the Social Work patients, clients with special medical problems

Development of Methodological Materials and Classes in the Practice of Psychology

Infectology

Doctoral Examination in the speciality

State Examination

Compulsory part of the research

Infectious Diseases II

Research Paper

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 6

Master's theses: 1

qualification papers: 5

Reviewed:

doctoral theses: 3

Master's theses: 2

qualification papers: 5

Projects

Working Group Leader, A. Kirhenšteins Institute of Microbiology and Virology, Project "Unlocking Infectious Diseases Research Potential at RSU" (BALTINFECT) No. 316275, 2013-2017.

National research Programme BIOMEDICINE, Sub-project 5.7.1. "Host organism's determinants, predisposition and susceptibility to infections caused by RNA viruses (HIV, HCV, Tick-borne encephalitis), assessment of modulations of these determinants during the course of disease". 2014-2016.

Rīga Stradiņš University scientific Project No. 2-3/165 „Association of fibromyalgia and myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome with beta-herpesviruses (HHV-6A, HHV-6B, HHV-7) and parvovirus B19 infection." ​2013-2016.

Rīga Stradiņš University scientific Project No. 2-3/151 „Oxydative stress and diskoagulation factors and their role in development of acute respiratory distress patients." 2013-2016.

European AIDS Treatment Group Programme „Continuous Patient Education Project" 2014.

ESF Programme „Cilvēkresursi un nodarbinātība'' papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai". No. 01-17.12/73 ''Par atkārtotu mācību procesa realizāciju māsu pamatspecialitātēs'' lecturer (European Social Foundation) 2013-2014.

European AIDS Treatment Group Programme „Continuous Patient Education Project" 4/6 – 357. 2012.

Research Project, funded by Latvian Council of Science No. 09.1604 „Clinical, biochemical and molecularly-genetically characterization of diseases caused by particular microorganisms, influencing substantially the quality of life in Latvia – Borrelia burgdorferi sensu lato complex bacteria, RSV and hMPV; personalized approach for diagnostics and cure,forecasting of disease progression". Project coordinator 2011-2012.

Research Project, funded by Latvian Council of Science No. 09. 1394 "Chronic fatique Syndrome, postinfection and unknown etiology encephalopathy – etiopathogenesis and diagnostically criteria" 2009-2012.

State Research Programme „Research of the main pathologies, affecting the Latvian population life span and quality of life, with assistance of multidisciplinary research con sortium", Sub- programme „Blood – borne transmissive diseases, affecting the human life span: the persistence of viruses in human body, paradigms of diagnostics and treatment" 2006-2009.

Research Project, funded by Latvian Council of Science „The role of infectious agents in Latvia topical infections" origin and course from modern point of view". 2007-2008.

Memberships

  • ​​Latvian Assotiation of Infectology and Hepatology, Board member (since 2016)
  • Latvian Medical Association, Board member and Head of the Education Commitee
  • Expert of Latvian Counsil of Sciences in Medicine

Awards and recognitions

  • Morrison Rogosa Award (USA) 2010
  • ​HHV- 6 Foundation Award (USA) 2008
  • European Academy of Dermatovenereology Award 2008

Publications

Research articles​​

Acinetobacter baumannii - izaicinājums veselības aprūpes sistēmai / M.Liepiņš, A.Dergunova, A.Krūmiņa, D.Kosjkina, I.Mauliņa, I.Žiravecka, I.Zeltiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2019, marts), 52.-56.lpp.

Association of human parvovirus B19 infection with development and clinical course of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome / S.Rasa-Dzelzkalēja, S.Čapenko, A.Krūmiņa, Y.C.Lin, M.Murovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.5 (2019, Nov.), p.411-418. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0065

Association of non-invasive markers of liver fibrosis with HCV coinfection and antiretroviral therapy in patients with HIV / O.Kolesova, J.Eglite, A.Kolesovs, A.Krumina, I.Eksteina, M.Madelane, L.Viksna // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.400-402. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0062

Citomegalovīrusa infekcijas aktualitātes ārstu speciālistu skatījumā / N.Vedmedovska, A.Krūmiņa, I.Zeltiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2019, febr.), 35.-39.lpp.

Colistin use in patients with extreme renal function : from dialysis to augmented clearance / A.Aitullina, A.Krumina, S.Svirskis, S.Purvina // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.2 (2019, Febr.), article No.33, p.1-9. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3390/medicina55020033

Co-occurrence of free-living amoeba and legionella in drinking water supply systems / O.Valcina, D.Pule, A.Krumina ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.8 (2019, Aug.), article No.492, p.1-10. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI:10.3390/medicina55080492

Correction to: The role of HHV-6 and HHV-7 infections in the development of fibromyalgia / A.Krumina, S.Chapenko, V.Kenina, M.Mihailova, I.Logina, S.Rasa, S.Gintere, L.Viksna, S.Svirskis, M.Murovska // Journal of Neurovirology. - Vol.25, Issue 4 (2019, Aug.), p.617. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1007/s13365-019-00725-2

Derovs, Aleksejs. Targeting microbiota : what do we know about it at present? / A.Derovs, S.Laivacuma, A.Krumina // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.8 (2019, Aug.), article No.459, p.1-15. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3390/medicina55080459

Difference in markers of microbial translocation and cell apoptosis in HIV monoinfected and HIV/HCV coinfected patients / M.Madelane, A.Krumina, R.Simanis, G.Skenders, A.Ivanovs, G.Sture, L.Viksna // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.304-311. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0048

HLA class II-DRB,-DQA and –DQB genotypes in peripheral blood shows shifts during the course of sepsis / L.Bara, J.Eglite, P.Oss, V.Cauce, V.Lietuvietis, L.Viksna, E.Hagina, A.Krumina // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.1 (2019, March), p.10-16. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0002

Karls, Raimonds. Niezes izcelsme un ārstēšana : 3 speciālistu skatījumā / R.Karls, M.Taube, A.Krūmiņa // Doctus. - Nr.2 (2019, febr.), 27.-30., 32.lpp.

Markers of liver fibrosis and apoptosis in patients with HIV mono-infection and HIV/HCV co-infection / L.Viksna, I.Eksteina, M.Madelane, I.Zeltina, A.Krumina, A.Kolesovs, R.Simanis // HIV & AIDS Review. - Vol.18, No.1 (2019, March), p.33-39. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.5114/hivar.2019.84198

Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) : investigating care practices pointed out to disparities in diagnosis and treatment across European Union / E.B.Strand, L.Nacul, A.Krumina ...[et al.] // PloS One. - Vol.14, No.12 (2019, Nov.), article No.e0225995. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1371/journal.pone.0225995

Prevalence, discontinuation rate, and risk factors for severe local site reactions with topical field treatment options for actinic keratosis of the face and scalp / A.Balcere, M.Rone-Kupfere, I.Cema, A.Krumina // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.4 (2019, Apr.), article No.92, p.1-8. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3390/medicina55040092

Retrospective serological evidence of high exposure of globally relevant zoonotic parasite Toxoplasma gondii in the Latvian population / G.Deksne, V.Veisa, D.Rezeberga, L.Viksna, A.Krumina // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.2 (2019, May), p.146-151. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI:10.2478/prolas-2019-0023

Risk factors for human cystic echinococcosis in Latvia / S.Laivacuma, A.Ivanovs, L.Zaharova, L.Vīksna, A.Krūmiņa ...[et al.] // Vector Borne and Zoonotic Diseases. - Vol.19, No.6 (2019, June), p.430-433. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.1089/vbz.2018.2354

The role of HHV-6 and HHV-7 infections in the development of fibromyalgia / A.Krumina, S.Chapenko, V.Kenina, M.Mihailova, I.Logina, S.Rasa, S.Gintere, L.Viksna, S.Svirskis, M.Murovska // Journal of Neurovirology. - Vol.25, Issue 2 (2019, Apr.), p.194-207. - Web of Science un/vai Scopus. - 10.1007/s13365-018-0703-8

Treatment of actinic keratoses facilitates dermatoscopic diagnosis of early basal cell carcinoma : a case report and review / A.Balcere, R.Karls, I.Čēma, M.Rone-Kupfere, L.Vīksna, A.Krūmiņa // Case Reports in Dermatology. - Vol.11, No.1 (2019), p.16-22. - Web of Science un/vai Scopus.

Ultrasound-assisted lumbar interlaminar epidural dye injection and evaluation of its distribution by anatomical dissection / I.Evansa, A.Krumina, A.Hadunkina, E.Strike, L.Viksna, I.Vanags ...[et al.] // Frontiers in Medicine. - Vol.6 (2019), p.1-6. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3389/fmed.2019.00049

Vaccination against influenza : attitude of health care personnel in a multidisciplinary hospital in Latvia / L.Vīksna, I.Zeltiņa, A.Leidere-Reine, A.Krūmiņa, O.Koļesova, A.Koļesovs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.403-406. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI:10.2478/prolas-2019-0063

Vai antibiotikas ir veiksmes stāsts mūsdienu medicīnā / A.Krūmiņa, S.Laivacuma, I.Zeltiņa, M.Liepiņš ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5/6 (2019, maijs/jūn.), 69.-75.lpp.

Colistin use patterns and toxicity in critically Ill patients in Pauls Stradiņš Clinical University Hospital / A.Aitullina, A.Krūmiņa, V.Cauce, S.Purviņa // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.4 (2018, Aug.), p.201-206. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ektoparazīti un ādas bojājumi / A.Krūmiņa, I.Zeltiņa, S.Gintere, J.Ķīsis ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2018, maijs), 43.-47.lpp.

Fibrinolytic system changes in liver surgery : a pilot observational study [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, A.Ozolins, I.Vanags, J.Gardovskis, L.Viksna, A.Krumina ...[et al.] // Frontiers in Medicine (Lausanne) [Elektroniskais resurss]. - Vol.5 (2018, Sept.11), article No.253. - Resurss aprakstīts 2018.g. 24.okt. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6141717/

Gut colonization with extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae may increase disease activity in biologic-naive outpatients with ulcerative colitis : an interim analysis / V.Skuja, A.Derovs, I.Kempa, Z.Straume, J.Eglite, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Gastroenterology and Hepatology. - Vol.30, No.1 (2018, Jan.), p.92-100. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kardiovaskulārās slimības un infekcijas - teorētiskie un praktiskie apsvērumi : [par sirds infekcijas slimībām, diagnostiku un terapiju] / I.Zeltiņa, A.Krūmiņa, S.Gintere ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2018, nov.), 24.-29.lpp.

Netuberkulozo mikobaktēriju ierosinātas plaušu slimības / G.Balode, L.Kukša, A.Nodieva, S.Gintere, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2018, janv.), 20.-24.lpp.

Persistentas vīrusinfekcijas un mialģiskais encefalomielīts/hroniskā noguruma sindroms / S.Rasa, A.Krūmiņa, M.Murovska, S.Čapenko // Doctus. - Nr.5 (2018, maijs), 31.-34.lpp.

Riska faktori gastrointestinālā trakta kolonizācijai ar paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošām enterobaktērijām ambulatoriem pacientiem ar čūlaino kolītu / K.Pekarska, A.Krūmiņa, Z.Straume, A.Lejnieks, A.Derovs, V.Skuja ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 27.-38.lpp.

Tick-borne encephalitis : a 43-year summary of epidemiological and clinical data from Latvia (1973 to 2016) [Elektroniskais resurss] / D.Zavadska, G.Karelis, L.Bridina, A.Krumina, J.Storozenko ...[et al.] // PLoS One [Elektroniskais resurss]. - Vol.13, No.11:e0204844 (2018, Nov.). - Resurss aprakstīts 2018.g. 21.nov. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journa…

Valciņa, Olga. Leģionella : novēršamas slimības ierosinātāja izplatība un daudzveidība Latvijā / O.Valciņa, A.Krūmiņa, D.Pūle // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2018, aug.), 47.-50.lpp.

Antibakteriālas terapijas spektrs pacientiem ar čūlaino kolītu un Krona slimību : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze / V.Skuja, A.Derovs, A.Krūmiņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 49.-54.lpp.

Brīdiņa, Linda. Laboratory parameters and treatment applied to septic patients / L.Bridina, S.Gintere, A.Krumina // Collection of Scientific Papers 2016 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2017. - P.5-10.

Čūlainā kolīta klīniskās aktivitātes smaguma saistība ar multirezistento paplašināta spektra beta laktamāzi producējošo Enterobacteriaceae dzimtas baktēriju kolonizāciju zarnu traktā : provizoriskie pētījuma dati / V.Skuja, A.Krūmiņa, L.Piekuse, I.Kempa, A.Derovs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 82.-93.lpp.

Current use of antibacterial agents may act as a risk factor for gut colonization with ESBL producing enterobacteriaceae in ulcerative colitis patients / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 520.-531.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Ērču pārnestās slimības cilvēkiem Latvijā / L.Brīdiņa, S.Gintere, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Doctus. - Nr.5 (2017, maijs), 43.-47.lpp.

Krūmiņa, Angelika. Latvijas Ārstu biedrības Izglītības komisija - darbība un nākotnes vīzija / A.Krūmiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.5/6 (2017, maijs/jūn.), 8.-9.lpp.

Laivacuma, Sniedze. Hepatorenāls sindroms / S.Laivacuma, A.Krūmiņa, I.Zeltiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2017, nov.), 38.-41.lpp.

Sarkocistoze un tās ierosinātāji Latvijā / M.Kirjušina, O.Valciņa, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2017, sept.), 38.-42.lpp.

A cross sectional study of factors associated with patient access to primary care in Latvia / G.Ticmane, S.Gintere, L.Kozlovska, L.Viksna, A.Krumina ...[et al.] // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. - T.20, Nr.1 (2016, m.sausis), p.16-20.

Brīvi dzīvojošo vienšūņu loma infekcijas slimību ierosinātāju izplatībā / A.Krūmiņa, O.Valciņa, I.Rubeniņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2016, febr.), 26.-30.lpp.

Digestive system diseases as the most common disease group among patients with extended-spectrum beta-lactamase producing bacterial infection / L.Viksna, A.Derovs, L.Piekuse, I.Kempa, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.5-16.

Dirofilarioze un tās aktualitāte Latvijā / A.Krūmiņa, M.Sperga, I.Akota ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2016, apr.), 50.-53.lpp.

Higher CTX-M, TEM, and SHV extended-spectrum beta-lactamase plasmid gene combination frequency in ESBL producing Klebsiella pneumoniae compared with ESBL producing Escherichia coli [Elektroniskais resurss] / V.Skuja, A.Derovs, L.Vīksna, L.Piekuse, I.Kempa, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education (Prague, Czech Republik, March 23-25, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Central Bohemia University. - Prague, 2016. - Vol.4 (2016), p.732-739. - Resurss aprakstīts 2017.g. 22.febr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/841/pdf…

Immunogenetic manifestations of Lyme borreliosis / J.Eglīte, M.Zālīte, L.Vīksna, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.215-219. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Immunogenetic markers definition in Latvian patients with Lyme borreliosis and Lyme neuroborreliosis [Elektroniskais resurss] / J.Eglite, S.Gintere, L.Viksna, A.Krumina ...[et al.] // International Journal of Environmental Research and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.13, No.12 (2016, Dec.), article No.1194, p.1-11. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.febr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.mdpi.com/1660-4601/13/12

Influence of sampling season and sampling protocol on detection of legionella pneumophila contamination in hot water / D.Pūle, L.Vīksna, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.227-231. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krūmiņa, Angelika. Hroniska C vīrushepatīta ārpusaknu izpausmes / A.Krūmiņa, L.Vīksna, S.Laivacuma // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2016, febr.), 30.-34.lpp.

Legionella pneumophila seropositivity-associated factors in Latvian blood donors [Elektroniskais resurss] / O.Valciņa, D.Pūle, A.Krūmiņa ...[et al.] // International Journal of Environmental Research and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.13, No.1 (2016, Jan.), p.1-8. - Resurss aprakstīts 2016.g. 12.okt. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.mdpi.com/1660-4601/13/1

Microbiological quality of ready-to-eat products and potential risks for consumers in Latvia / E.Ciekure, L.Vīksna, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.245-251. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Murovska, Modra. Baltinfect - ieguldījums nākotnei / M.Murovska, A.Krūmiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2016, aug.), 71.-73.lpp.

Neskaidras etioloģijas drudzis gados veciem pacientiem / L.Brīdiņa, A.Krūmiņa, G.Tīcmane, S.Gintere // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2016, okt.), 35.-38.lpp.

Possible relation of roseolovirus infection with fibromyalgia / S.Čapenko, M.Mihailova, S.Rasa, A.Krūmiņa, Z.Zazerska, I.Logina, M.Murovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.205-210. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Risk factors that determine less favourable hospitalisation course and outcome in patients with ESBL producing Enterobacteriaceae infection : preliminary results / L.Piekuse, I.Kempa, A.Derovs, L.Vīksna, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.252-255. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Severe sepsis - clinical manifestations and pharmaco-economic analysis in an intensive care unit in Latvia / L.Brīdiņa, A.Krūmiņa, O.Šuba, V.Cauce, I.Vanags, L.Vīksna // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.237-244. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Toksoplazmoze pasaules telpā : [par toksoplazmozes epidemioloģiju, diagnostiku un ārstēšanu] / A.Krūmiņa, L.Štelce, J.Baroņenko, I.Lucenko // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2016, maijs), 37.-43.lpp.

Качество и доступность первичной медицинской помощи в Латвии. Исследование QUALICOPC = QUALICOPC performance – the quality and accessibility of primary health care in Latvia / G.Ticmane, S.Gintere, L.Kozlovska, V.Silina, L.Viksna, A.Krumina ...[et al.] // Акушерство и гинекология = Akusherstvo i Ginekologiia = Obstetrics and Gynecology. - No.5 (2016), p.110-120. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Teksts paralēli krievu un angļu valodā.

A 38-year study on Trichinella spp. in wild boar (Sus scrofa) of Latvia shows a stable incidence with an increased parasite biomass in the last decade [Elektroniskais resurss] / A.Krūmiņa, M.Kirjušina, G.Deksne ...[et al.] // Parasites & Vectors [Elektroniskais resurss]. - Vol.8:137, (2015, March.), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4351677/

Ankilostomoze - tropiska parazitāra slimība : [par āķtārpu izraisītām slimībām] / A.Krūmiņa, E.Gridjuško, S.Gintere, G.Deksne // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 57.-[61.]lpp.

Ērču encefalīta un laimboreliozes klīniski epidemioloģiskā situācija 2002.-2014.gadā Latvijā / A.Krūmiņa, G.Karelis, I.Bunce, I.Logina ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2015, febr.), 32.-[39.]lpp.

First experience and the effectiveness of immunomodulating treatment in inflammatory demyelinating CNS diseases : analysis of nine patients / G.Karelis, V.Ķēniņa, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 269.-273.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neiroinfekciju diagnostika un ārstēšana pieaugušajiem / G.Karelis, M.Liepiņš, I.Logina, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2015, maijs), 59.-64.lpp.

Polymorphisms on PAI-1 and ACE genes in association with fibrinolytic bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, A.Krumina, R.Lacis, I.Vanags ...[et al.] // BMC Anesthesiology [Elektroniskais resurss]. - No.15:122, (2015, Sept.), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4560913/

Thermal quantitative sensory testing in fibromyalgia patients / M.Mihailova, I.Logina, S.Rasa, S. Čapenko, M.Murovska, A.Krūmiņa // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 215.-222.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Varicella zoster - mūžsenais un aktuālais šodien / A.Krūmiņa, G.Karelis, S.Gintere, I.Logina ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2015, nov.), 40.-47.lpp.

Vasiļjeva, Ginta. Sliktas prognozes riska faktori hospitalizētiem pacientiem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / G.Vasiļjeva, I.Stuķēna, A.Krūmiņa // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 98.-105.lpp.

Assessment of value of fatigue severity and symptoms in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis and fibromyalgia [Elektroniskais resurss] / A.Krumina, G.Vasiljeva, A.Ivanovs, S.Gintere, L.Kovalchuka, S.Rasa, S.Chapenko, M.Murovska, L.Viksna, I.Logina // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.36 (2014, Dec.), p.5866-5877. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=628&id=12

Association between inherited monogenic liver disorders and chronic hepatitis C [Elektroniskais resurss] / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina, Z.Steinberga, A.Krumina ...[et al.] // World Journal of Hepatology [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.2 (2014, Febr.), p.92-97. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3935058/

Deksne, Gunita. Būtiskākās pārtikas parazītiskās zoonozes Latvijā / G.Deksne, M.Kirjušina, A.Krūmiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 51.-59.lpp.

Domestic drinking water systems as source of Legionella pneumophila infections in Latvia / A.Krumina, O.Valcina, D.Pule ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.48-53.

Human parvovirus B19 infection status in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and fibromyalgia / S.Rasa, S.Chapenko, A.Vanaga, M.Mihailova, I.Logina, A.Krumina, M.Murovska // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.55-63.

Immune cell subtyping in the cerebrospinal fluid of patients with neurological diseases at Rīga Eastern Clinical University Hospital "Gaiļezers" / V.Kenina, S.Donina, A.Krumina ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.18-22.

Interleikīna-10 līmenis asins plazmā beta-herpesvīrusu koinfekcijas gadījumā pacientiem ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu / S.Rasa, S.Čapenko, A.Krūmiņa, Z.Nora-Krūkle, A.Roce, M.Murovska // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 204.-211.lpp.

Mākslīgā un dabiskā ultravioletā starojuma ietekme uz ādu un sauļošanās paradumi Latvijā / A.Krūmiņa, S.Gintere, M.Avota, R.Karls ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 56.-62.lpp.

No evidence of XMRV provirus sequences in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and individuals with unspecified encephalopathy / S.Rasa, Z.Nora-Krukle, S.Chapenko, A.Krumina, S.Roga, M.Murovska // The New Microbiologica. - Vol.37, No.1 (2014, Jan.), p.17-24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Occurrence of Legionella pneumophila in water distribution systems in dental practices in Latvia / I.Akota, A.Krumina, O.Valcina ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.33-39.

Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu Enterobacteriacae dzimtas baktēriju ierosinātās nozokomiālās infekcijas ķirurģiskā klīnikā / U.Caune, G.Vasiļjeva, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 282.-290.lpp.

Sports un stājas traucējumi / S.Gintere, G.Tīcmane, M.Avota, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2014, okt.), 28.-36.lpp.

The effect of polymorphisms HLA-DR gene and associations with Tick-borne diseases / L.Kovalchuka, J.Eglite, M.Zalite, I.Logina, G.Karelis, L.Viksna, A.Krumina // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.99-105.

The frequency of HLA-DR alleles in patients with tick-borne disease from Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Kovalchuka, J.Eglite, M.Zalite, I.Lucenko, I.Logina, G.Karelis, L.Viksna, A.Krumina // Research Journal of Infectious Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.2 (2014), art. No.4. - Resurss aprakstīts 2015.g. 2.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.hoajonline.com/infectdis/2052-5958/2/4

The role of oxidative stress markers in developing of acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, A.Šķesters, A.Silova, I.Jaunalksne, E.Strīķe, A.Krūmiņa, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 200.-206.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Thyroid volume in type 2 diabetics : relationship to patients' weight and type of treatment / I.Konrade, J.Prokofjeva, M.Grube, A.Krumina // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.13-17.

Abstracts​​

Aitullina, Aleksandra. Augmented clearance in patients with colistin therapy in intensive care units / A.Aitullina, A.Krumina, S.Purvina // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.41, Issue 1 (2019, Febr.), p.310. - 47th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy "Personalised pharmacy care" (Belfast, Northern Ireland, Oct.24-26, 2018) : Abstracts.

Clinical, dermatoscopical and histopathological correlation of atypical actinic keratoses / A.Balcere, R.Karls, M.Sperga, M.Rone-Kupfere, I.Čēma, L.Vīksna, A.Krūmiņa // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.426.

Diversity and factors associated with occurrence of Legionella pneumophila in drinking water supply systems / O.Valcina, D.Pule, A Krumina ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.213.

Drjagunovs, Iļja. Clinical, laboratory and radiological findings and trends in treatment of patients with liver abscesses / I.Drjagunovs ; scientific research supervisors: A.Krūmiņa, S.Laivacuma // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, Apr.4-5, 2019) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2019. - P.125.

Effectiveness and attitude towards daylight-photodynamic therapy for the treatment of actinic keratosis / A.Balcere, E.Ozola, I.Čēma, M.Rone Kupfere, A.Krūmiņa // 28th European Academy of Dermatology-Venerology Congress (Madrid, Spain, Oct.9-13, 2019) : [Abstracts]. - Madrid, 2019. - Poster No.P1512, p.98.

Epidemiology of invasive S.pneumoniae disease in Latvian children over the period of seven years (2012–2018) / H.Čupeca, I.Grope, A.Krūmiņa, L.Savrasova, I.Zeltiņa, A.Villeruša, J.Galajeva // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.196.

Incidence of colistin induced acute kidney injury in patients with different renal functional states / A.Aitullina, A.Krumina, S.Svirskis, S.Purvina // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.400.

Intercellular adhesion molecule-1, macrophage migration inhibitory factor and plasminogen cctivator inhibitor-1 relationship to sepsis clinical severity / L.Bara, J.Eglite, P.Oss, V.Cauce, S.Gintere, L.Viksna, A.Krumina // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.231.

Invasive pneumococcal disease in Latvia in PVC10 vaccination era, 2012–2017 / L.Savrasova, A.Villeruša, H.Čupeca, I.Grope, A.Krūmiņa, J.Galajeva, I.Zeltiņa // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.198.

Microbiological and treatment considerations in patients with pyogenic liver abscesses / I.Drjagunovs, S.Laivacuma, I.Zeltiņa, A.Derovs, A.Krūmiņa // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.255.

Pankratjeva, Ksenija. Epidemiology and risk factors of Toxoplasma pregnant women, hunters and veterinarians in Latvia / K.Pankratjeva ; scientific research supervisors: A.Krūmiņa, G.Deksne // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, Apr.4-5, 2019) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2019. - P.129.

Serological evidence of toxoplasma Gondii in Latvian population with emphasis on women’s and children’s health / G.Deksne, V.Veisa, D.Rezeberga, L.Vīksna, A.Krūmiņa // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.119.

Šetlere, Linda. Use of metagenomics or 16S sequencing for faster identification of microorganisms in bronchial washings / L.Šetlere, E.Eglīte ; scientific research supervisors: A.Krūmiņa, J.Ķibilds // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, Apr.4-5, 2019) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2019. - P.128.

(State-of art) involvement of persistent viral infections in the development of nervous system diseases / S.Chapenko, S.Rasa, S.Skuja, S.Roga, I.Logina, A.Krumina, V.Groma, M.Murovska // International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia (Riga, Latvia, Febr.23, 2018) : Book of Abstracts / University of Latvia. - Riga, 2018. - P.25-26.

Aitullina, Aleksandra. Colistin concomitant use with other potential nephrotoxic drugs in intensive care units / A.Aitullina, A.Krūmiņa, S.Purviņa // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 193.lpp.

Aitullina, Aleksandra. Colistin use in critically ill patients with different renal functional state [abstract] / A.Aitullina, A.Krumina, S.Purvina // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.40, No.1 (2018, Febr.), p.299. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antibiotic and steroid use - risk factors for gut colonization with ESBL producing enterobacteria in ulcerative colitis out-patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // American Journal of Gastroenterology. - Vol.113, Suppl.1 (2018, Febr.), p.S12. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association between sun exposure history and actinic keratosis severity / A.Balcere, M.Rone-Kupfere, I.Čēma, L.Vīksna, A.Krumina // 15th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress & 7th EAAD (Euro-Asian Association of Dermatovenerologists) Congress & 18th LDVA (Latvian Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, Oct.4-6, 2018) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2018. - P.18.

Bogdanova, Marina. Analysis of surface microbiological contamination in Latvian hospitals / M.Bogdanova, A.Krūmiņa // International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia (Riga, Latvia, Febr.23, 2018) : Book of Abstracts / University of Latvia. - Riga, 2018. - P.140.

Ciprofloxacin resistance is higher in ulcerative colitis (UC) patients with more severe disease activity and more exacerbations : preliminary study results [abstract] / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.23, Issue Suppl.1 (2018, Sept.), abstract No.P06.17. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "United European gastroenterology journal". -Vol.6, Suppl.1 (2018, Oct.), p.A461.

Daylight-photodynamic therapy for the treatment of actinic keratosis in Latvia / A.Balcere, M.Rone-Kurfere, R.Karls, A.Krūmiņa // International Conference "Dermatology without borders" (Liepāja, Latvia, Aug.16-18, 2018) : Program & Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Dermatovenerologu biedrība. - Liepāja, 2018. - [2.]lpp.

Dergunova, Anastasija. Healthcare-associated infections caused by Acinetobacter baumannii in Riga East University Hospital / A.Dergunova, D.Kosjkina, I.Žiravecka ; scientific research supervisors: A.Krūmiņa, M.Liepiņš // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16-17, 2018) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.64.

Determination of HLA - DRB1, -DQA1 and -DQB1 alleles frequency in sepsis patients [Elektroniskais resurss] / L.Bridina, S.Silina, J.Eglite, A.Krumina // International Journal of Infectious Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.73, Suppl. (2018, Aug.), p.196-197. - 18th International Congress of Infectious Diseases (ICID) (Buenos Aires, Argentina, March 1-4, 2018) : [Abstracts]. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Factors associated with gut colonization and decolonization with extended spectrum beta-lactamase producing enterobacteria in ulcerative colitis patients : preliminary study results / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.6, Suppl.1 (2018, Oct.), p.A434. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Factors associated with gut colonization with extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteria (ESBL-E) in ulcerative colitis (UC) patients : preliminary study results : [abstract] / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.23, Issue Suppl.1 (2018, Sept.), abstract No.P06.06. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Frequency of HLA-DRB1 gene haplotypes in patients with multiple sclerosis in Latvian population / G.Gulbe, G.Karelis, V.Kenina, A.Krumina, A.Millers ...[et al.] // International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia (Riga, Latvia, Febr.23, 2018) : Book of Abstracts / University of Latvia. - Riga, 2018. - P.160.

Gut colonization with ESBL producing enterobacteria may worsen the health related quality of life in ulcerative colitis out-patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // American Journal of Gastroenterology. - Vol.113, Suppl.1 (2018, Febr.), p.S16. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gut colonization with extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteria (ESBL-E) might be associated with Ciprofloxacin resistance in inflammatory bowel disease (IBD) out-patients : preliminary study results [abstract] / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.23, Issue Suppl.1 (2018, Sept.), abstract No.P06.05. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "United European Gastroenterology Journal". -Vol.6, Suppl.1 (2018, Oct.), p.A460.

Implication of HHV-6 and HHV-7 infection in the pathogenesis of neurological disorders / S.Rasa, S.Chapenko, S.Skuja, S.Roga, I.Logina, A.Krumina, V.Groma, M.Murovska // Journal of Neuroimmune Pharmacology. - Vol.13, Suppl.1 (2018, Apr.), p.S71. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of Neurovirology". -Vol.24, Suppl.1 (2018, Apr.), p.S71.

Involvement of persistent viral infections in the development of nervous system diseases / S.Chapenko, S.Rasa, S.Skuja, S.Roga, I.Logina, A.Krumina, V.Groma, M.Murovska // International Scientific Conference on Medicine : 76th Conference of the University of Latvia (Riga, Latvia, Febr.23, 2018) : Book of Abstracts / University of Latvia. - Riga, 2018. - P.25-26.

Kolistīna minimālā inhibējošā koncentrācija karbapenēmu-resistentu acinetobacter baumanii infekciju gadījumā intensīvas terapijas vienībās = Minimal inhibitory concentration of colistin for treatment of carbapenem-resistant acinetobacter baumanii infection in intensive care units [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / A.Aitullina, S.Purviņa, D.Kustovs, A.Krūmiņa // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : medicīnas un veselības zinātnes sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.2, [1 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 19.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Kosjkina, Diāna. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in Latvia during period of 2012-2016 / D.Kosjkina, I.Žiravecka ; scientific research supervisors: A.Krūmiņa, G.Deksne // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16-17, 2018) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.66.

Longer disease course is associated with reduced systematic anti-inflammatory response in ulcerative colitis patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.6, Suppl.1 (2018, Oct.), p.A428.-A429. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Microbiological contamination and microbial resistance in Riga and nearby hospitals / A.Krūmiņa, S.Laivacuma, L.Vīksna, I.Zeltiņa ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 3.lpp.

Sun protection habits among actinic keratosis patients / A.Balcere, M.Rone-Kupfere, I.Čēma, L.Vīksna, A.Krumina // 15th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress & 7th EAAD (Euro-Asian Association of Dermatovenerologists) Congress & 18th LDVA (Latvian Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, Oct.4-6, 2018) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2018. - P.19.

Tiešas darbības antivirālo medikamentu efektivitātes izvērtējums hroniska C vīrushepatīta slimnieku ārstēšanā: viena terapijas centra pieredze / S.Laivacuma, I.Zeltiņa, A.Krūmiņa, L.Vīksna, M.Liepiņš, A.Derovs // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 8.lpp.

Actinic keratosis : treatment efficacy and application site reactions / A.Balcere, R.Karls, M.Rone-Kupfere, A.Krumina // 14th Congress of BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) and 2nd Vilnius Summit on Communicable Diseases (Vilnius, Lithuania,Oct. 4-7, 2017) : [Abstract Book] / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Vilnius, 2017. - P.32.

Aitullina, Aleksandra. Colistin use in critically ill patients with different renal functional state [Elektroniskais resurss] / A.Aitullina, A.Krumina, S.Purvina // 46th European Symposium on Clinical Pharmacy (Heidelberg, Germany, Oct.9-11, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Heidelberg, 2017. - Abstract No.PTO16. - Resurss aprakstīts 2017.g. 7.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.escpweb.org/sites/escp/files/page_document/ESCP_…

Aitullina, Aleksandra. Colistin use patterns in critically ill patients in Pauls Stradins Clinical University Hospital / A.Aitullina, A.Krumina, S.Purvina // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 9.lpp.

Antibiotic and steroid use - risk factors for gut colonization with ESBL producing enterobacteria in ulcerative colitis out - patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // Advances in Inflammatory Bowel Diseases (AIBD) Congress (Orlando, United States, Nov 9-11, 2017) : [Abstracts]. - Orlando, 2017. - Poster No.P-048.YI.

Balcere, Alise. Swimmer's itch : case report / A.Balcere, M.Rone-Kupfere, A.Krumina // 14th Congress of BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) and 2nd Vilnius Summit on Communicable Diseases (Vilnius, Lithuania,Oct. 4-7, 2017) : [Abstract Book] / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Vilnius, 2017. - P.36.

Brīdiņa, Linda. Biochemical and microbiological profile of patients admitted with sepsis in an intensive care unit / L.Bridina, A.Krumina // Journal of Infectious Diseases and Therapy. - Vol.5, Issue 2, (2017, May), p.48. - Proceedings of 4th International Congress on Infectious Diseases (Barcelona, Spain, May 11-12, 2017) : [Abstracts].

Ciprofloxacin resistance in ESBL producing enterobacteriaceae colonising the gut in IBD patients / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Krūmiņa, A.Lejnieks ...[et al.] // 12th Congress of European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) (Barcelona, Spain, Febr.15-18, 2017) : [Abstracts]. - Barcelona, 2017. - Poster No.P783.

Ciprofloxacin resistance in ESBL producing enterobacteriaceae colonizing the gut in IBD patients / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Krumina, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Crohn's and Colitis. - Vol.11, Suppl.1 (2017, Febr.), p.S481. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Co-occurrence of Legionella spp. and free living protozoa in drinking water supply systems in Latvia / O.Valcina, D.Pule, A.Krumina ...[et al.] // The 9th International Conference on Legionella (Rome, Italy, Sept. 26-30, 2017) : [Abstracts]. - Rome, 2017. - Poster No.9.

Current use of antibacterial agents may act as a risk factor for gut colonization with ESBL producing enterobacteriaceae in ulcerative colitis patients / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 47.-48.lpp.

Frequency of HLA DRB1 gene haplotypes in patients with multiple sclerosis in Latvian population / L.Vainsteine, G.Gulbe, G.Karelis, V.Kenina, A.Krumina, A.Millers ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 101.lpp.

Gut colonization with ESBL producing enterobacteria may worsen the health related quality of life in ulcerative colitis out - patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // Advances in Inflammatory Bowel Diseases (AIBD) Congress (Orlando, United States, Nov. 9-11, 2017) : [Abstracts]. - Orlando, 2017. - Poster No.P-065.YI.

HHV-6 and HHV-7 infection role between fibromyalgia patients in Latvia : [abstract] / A.Krumina, S.Chapenko, I.Logina, V.Kenina, S.Rasa, M.Murovska // 10th International Conference on HHV-6&7 (Berlin, Germany, July 24-26, 2017) : Program Book. - Berlin, 2017. - Poster No.9-9.

Izmantotā novērošanas stratēģija pacientei ar multipliem kuņģa 1. tipa neiroendokrīniem audzējiem un tās atbilstība vadlīnijām [Elektroniskais resurss] : tēzes / H.Dauvarte, V.Skuja, I.Zeltiņa, A.Krūmiņa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 4.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Neirocisticerkoze- diagnostisks izaicinājums klīniskajā praksē [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Brīdiņa, A.Krūmiņa, M.L.Zālīte, D.Bērziņa, L.Vīksna // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 16.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Novēlota tuberkulozes (TB) diagnostika - labāk vēlāk nekā nekad, tomēr... [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Krūmiņa, L.Kukša, L.Barkāne, M.Sperga // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Pacients ar rabdomiolīzi pēc 10 km distances skriešanas [Elektroniskais resurss] : tēzes / V.Skuja, H.Dauvarte, I.Zeltiņa, A.Krūmiņa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 4.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Pentjukova, Marija. Salmonellu izplatība humānajā, veterinārajā klīniskajā materiālā un pārtikas produktos Latvijā / M.Pentjukova, A.Krūmiņa // Veselības aprūpes pētījumi LU koledžās : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 9.martā) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 9.-11.lpp.

Procalcitonin and C-reactive protein levels are related with different blood plating of sepsis patients / L.Bridina, S.Gintere, A.Krumina ...[et al.] // 22nd WONCA Europe Conference (Prague, Czech Republic, June 28- July 1, 2017) : [Abstracts]. - Prague, 2017. - Poster No.P-658.

Relationship of blood plating Gram-positive and Gram-negative bacteria with procalcitonin and C-reactive protein in serum of sepsis patients / L.Bridina, S.Gintere, L.Mikule, J.Eglite, A.Krumina // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 23.lpp.

Younger ulcerative colitis patients with earlier disease onset more often might have gut colonisation with ESBL producing enterobacteriaceae / V.Skuja, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumiņa ...[et al.] // Inflammatory Bowel Diseases. - Vol.23, Suppl.1 (2017, Febr.), p.S37-S38. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Acute meningitis aetiology and clinical manifestations for adults [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Kucina, J.Kucina, A.Krumina, B.Rozentale // 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Amsterdam, The Netherlands, Apr.9-12, 2016) [Elektroniskais resurss] : Final Programme. - Amsterdam, 2016. - Poster No.1168. - Resurss aprakstīts 2016.g. 7.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: file:///C:/Users/andrun/Downloads/eccmid2016_abstract_1440.pdf

Antibakteriālās terapijas lietošana čūlainā kolīta un Krona slimības gadījumos : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze / A.Krūmiņa, A.Derovs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 133.lpp.

Brīdiņa, Linda. Severe sepsis clinical course and pharmaco-economic analysis / L.Brīdiņa, S.Gintere, A.Krūmiņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 145.lpp.

Brīdiņa, Linda. Smagas sepses klīniskā gaita un izmaksu analīze / L.Brīdiņa, A.Krūmiņa, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 128.lpp.

Ciprofloxacin resistance in inflammatory bowel disease patients with ESBL-producing enterobacteriaceae colonization / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.4, Suppl.1 (2016, Oct.), p.A30. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ciprofloxacin resistance in ulcerative colitis patients with gut colonization with ESBL producing enterobacteriaceae : preliminary study results / L.Piekuse, I.Kempa, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Gastro 2016: EGHS-WGO International Congress (Abu Dhabi, United Arab Emirates, Nov.17-19, 2016) : Abstract Book. - Abu Dhabi, 2016. - P.72-73.

Correlation between availability of primary health care specialists and calls to the Emergency department in Latvia. Part of international study : [abstract] / G.Ticmane, S.Gintere, L.Kozlovska, M.Kozlovska, A.Krumina // European Forum for Primary Care "Crosscutting informal care & professional primary care" (Riga, Latvia, Sept.4-6, 2016) : Programme Book & Information. - Riga, 2016. - P.41.

Digestive system diseases - a possible risk factor for worse hospitalization course in patients with ESBL producing bacteria infection / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Krumina, A.Lejnieks ...[u.c.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.14.

Digestive system diseases - the most common disease group among patients infected with ESBL producing bacteria / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Krumina, A.Lejnieks ...[u.c.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.13.

Gene HLA DRB1 alleles characterisation of MS patients in Latvian population / L.Vainsteine, G.Gulbe, L.Kovalchuk, G.Karelis, J.Eglite, V.Kenina, A.Krumina // European Journal of Neurology. - Vol.23, Suppl.1 (2016, May), p.711. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ģimenes (vispārējās prakses) ārstu sadarbība ar citiem speciālistiem pacientu vērtējumā : “QUALICOPC Latvija” pētījuma rezultāti / G.Tīcmane, S.Gintere, L.Kozlovska, A.Krūmiņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 30.lpp.

Higher disease activity in ulcerative colitis patients with ESBL producing enterobacteriaceae gut colonization : preliminary study results / V.Skuja, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.4, Issue 5, Suppl.1 (2016, Oct.), p.A245-A246. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Higher disease severity in ulcerative colitis patients with gut colonization with ESBL producing enterobacteriaceae : preliminary study results / A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Gastro 2016: EGHS-WGO International Congress (Abu Dhabi, United Arab Emirates, Nov.17-19, 2016) : Abstract Book. - Abu Dhabi, 2016. - P.71-72.

HLAII-DRB alēļu izpēte pacientiem ar ērču encefalīta fokālo formu / A.Krūmiņa, G.Karelis, J.Ignatjeva ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 138.lpp.

Human parvovirus B19 infection in patients with fibromyalgia in Latvia / S.Capenko, A.Krumina, S.Rasa, Z.Zazerska, M.Mihailova, I.Logina, M.Murovska // XVI International Parvovirus Workshop (Ajaccio, France, June 19-23, 2016) : [Abstract Book]. - Ajaccio, 2016. - P.69.

Immune-genetic characterisation of multiple sclerosis patients in Latvian population / L.Vainsteine, G.Gulbe, L.Kovalchuk, G.Karelis, J.Eglite, V.Kenina, A.Krumina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 115.lpp.

Kasparane, Lana. Neisseria gonorrhoeae antimicrobial susceptibility in skin and sexually transmitted Infection Diseases Clinical center patients in 2013-2014 / L.Kasparane, I.Mikažāns, A.Krūmiņa // Daugavpils Universitātes 58. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2016.g. 14.-15.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2016. - 57.-58.lpp.

Krūmiņa, Angelika. Parasites in dermatovenereology - global challenges / A.Krūmiņa // 4th International Meeting "Dermatology and allergology without borders" (Inciems, Latvia, Aug.13, 2016) : [Abstracts] / Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Dermatovenerologu biedrība. - Inciems, 2016. - [8.]lpp.

Occurrence, phase and status of human parvovirus B19 infection in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome / S.Rasa, S.Chapenko, A.Krumina, Z.Zazerska, M.Murovska ...[et al.] // Journal Of Clinical Virology. - Vol.82, Suppl.1 (2016, Sept.), p.S141. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pacientu ar čūlaino kolītu un Krona slimību hospitalizācijas biežuma un ilguma analīze Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā / A.Krūmiņa, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 142.lpp.

Postencefalītisks sindroms pēc ērču encefalīta / M.Lazdāne, A.Krūmiņa, G.Karelis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 141.lpp.

The effectiveness of immunomodulating treatment in steroid refractory multiple sclerosis / G.Karelis, V.Ķēniņa, A.Krūmiņa ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 40.lpp.

Vilkoite, Ilona. Endoskopiski pierādīta distāla ezofagīta korelācija ar pacientu dzimumu, sūdzībām un izplatītākajiem riska faktoriem / I.Vilkoite, A.Krūmiņa, A.Derovs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 92.lpp.

Younger ulcerative colitis patients with earlier disease onset more often might have gut colonisation with ESBL producing enterobacteriaceae : preliminary study results / A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Gastro 2016: EGHS-WGO International Congress (Abu Dhabi, United Arab Emirates, Nov.17-19, 2016) : Abstract Book. - Abu Dhabi, 2016. - P.73-74.

Brūvere, Justīne. Characteristics of herpes virus infected patients in family medicine / J.Bruvere, P.Medne ; scientific research supervisors: A.Krumina, S.Gintere // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.196-197.

Changes of thermal sensory perception in fibromyalgia patients / M.Mihailova, I.Logina, S.Rasa, S.Čapenko, A.Krūmiņa // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A11. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cilvēka parvovīrusa B19 infekcijas sastopamība un slodze pacientiem ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu un praktiski veseliem indivīdiem / S.Rasa, S.Čapenko, Z.Zazerska, A.Krūmiņa, M.Murovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 206.lpp.

Distribution of MHC-DQ haplotypes in patients with Lyme disease / J.Eglite, I.Logina, M.L.Zalite, L.Viksna, A.Krumina ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 113.lpp.

Evidence of human parvovirus B19 infection in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome / S.Rasa, S.Chapenko, Z.Zazerska, A.Krumina, M.Murovska // 31st Annual Clinical Virology Symposium and Annual Meeting of the Pan American Society for Clinical Virology (Daytona Beach, Florida, USA, Apr.26-29, 2015) : Program & Poster Abstracts. - Daytona Beach, 2015. - P.91-92.

First experience and the effectiveness of immunomodulating treatment in inflammatory demyelinating CNS diseases : analysis of nine patients G.Karelis, V.Ķēniņa, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gridjuško, Evita. Chronic enterobiasis as a co-helminthiasis to underlying hookworm infestation / E.Gridjusko ; scientific research supervisor: A.Krumina // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.179-180.

Immunogenetic analysis of patients with Lyme disease / M.Zalite, S.Gintere, L.Viksna, A.Krumina ...[et al.] // 8th International Conference on Biodiversity Research (Daugavpils, Latvia, Apr.28-30, 2015) : Book of Abstracts / Daugavpils University. - Daugavpils : Saule, 2015. - P.86.

Legionella pneumophila seropositivity associated factors in Latvian blood donors / A.Krūmiņa, O.Valciņa, D.Krastiņa ...[u.c.] // 8th International Conference on Biodiversity Research (Daugavpils, Latvia, Apr.28-30, 2015) : Book of Abstracts / Daugavpils University. - Daugavpils : Saule, 2015. - P.163.

Level of TNF-alfa in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients with beta-herpesviruses infection / S.Rasa, S.Čapenko, Z.Zazerska, A.Vilmane, A.Krūmiņa, M.Murovska // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.88-89.

Lyme disease in Latvia : immunogenetic characteristics of patients with Lyme disease / M.Zalite, S.Gintere, G.Karelis, L.Viksna, A.Krumina ...[et al.] // 14th International Conference on Lyme Borreliosis and other Tick-Borne Diseases (Vienna, Austria, Sept.27-30, 2015) : Book of Abstracts. - Vienna, 2015. - P.68-69.

Multiple sclerosis immune-genetic characterization in patients of Latvian population / G.Gulbe, G.Karelis, V.Kenina, A.Krumina, J.Eglite ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 114.lpp.

Neurosyphilis diagnostic challenges - a case report / A.Krūmiņa, S.Gintere, L.Brīdiņa, G.Karelis // Continental Dermatology. - Vol.1, No.1, Suppl.1 (2015, Sept.), p.65. - 5th EAAD (Euro-Asian Association of Dermatovenerologists) Congress "United for dermatology" (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2015) : Programme and Abstracts Book.

Optiska neiromielīta spektra slimību diagnostikas īpatnības / A.Krūmiņa, G.Karelis, V.Ķēniņa, A.Platkājis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 342.lpp.

Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu Enterobacteriacae dzimtas baktēriju antibakteriālās jutības analīze / V.Skuja, D.Rudzīte, A.Krūmiņa, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 195.lpp.

Primārās veselības aprūpes kvalitāte un pieejamības rādītāji ģimenes ārstu praksēs Latvijā : QUALICOPC Latvija pētījuma rezultāti / G.Tīcmane, S.Gintere, L.Kozlovska, A.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 398.lpp.

Purvlīce, Anete. Analysis of skin lesion causing mycroflora and antibiotic sensitivity in 2013-2014 / A.Purvlice, Z.Binde ; scientific research supervisors: I.Mikazans, A.Krumiņa // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.170-172.

Reactivation of human beta-herpesviruses-6 and -7 infection in patients with fibromyalgia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Chapenko, S.Rasa, Z.Zazerska, I.Logina, A.Kadisa, A.Krumina, E.Kashuba, M.Murovska // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstr. No.076. - Resurss aprakstīts 2016.g. 16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.cora.kenes.com/

Seroprevalence of Legionella in blood donors and occurrence of Legionella pneumophila in water distribution systems in Riga / A.Krumina, O.Valcina, D.Krastina ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 124.lpp.

Cilvēka parvovīrusa B19 infekcijas stāvoklis slimniekiem ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu un fibromialģiju / S.Rasa, S.Čapenko, M.Mihailova, Z.Nora-Krūkle, I.Logina, A.Krūmiņa, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 207.lpp.

Detection human leukocyte antigen haplotypes in Latvian patients with TBE / L.Kovalchuka, J.Eglite, T.Sidorcika, M.Zalite, G.Karelis, I.Logina, L.Viksna, A.Krumina // Tissue Antigens. - Vol.84, No.1 (2014, July), p.148. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gene HLA DRB*1 polymorphism characterization in Latvian TBE patients / L.Kovalchuka, J.Eglite, T.Sidorcika, A.Krumiņa, G.Karelis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 216.lpp.

Genotipiskā profila analīze paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošām gramnegatīvām nūjiņām / I.Kempa, L.Piekuse, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 208.lpp.

Haplotype HLA-DQ frequency distribution in Latvian patients with Lyme disease : [abstract] / L.Kovalchuka, J.Eglite, I.Lucenko, I.Logina, M.Zalite, L.Viksna, A.Krumina // Biopolymers and Cell. - Vol.30, Suppl.5 (2014), p.22. - VII International Meeting "From molecular to cellular events in human pathologies" (Riga, Latvia, Oct.17-20, 2014).

Involvement of human herpesvirus-6 infection in the development of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, fibromyalgia and encephalopathy [Elektroniskais resurss] / M.Murovska, S.Rasa, M.Cistjakovs, S.Roga, A.Krumina, I.Logina, S.Chapenko // International Union of Microbiological Societies (IUMS) Congresses (Montreal, Canada, July 27-Aug.1, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Montreal, 2014. - P.613. - Resurss aprakstīts 2015.g. 11.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.montrealiums2014.org/side_registration/iums-boa…

Laivacuma, Sniedze. Pelvic bone and hip joint hydatid disease misdiagnosed as tuberculosis : a clinical case / S.Laivacuma, A.Krumina, L.Viksna // Symposium "Innovation for the management of echinococcosis" (Besançon, France, Mar.27-29, 2014) : [Abstracts]. - Besançon, 2014. - P.154.

Molecular genetic characteristic patients with Borrelia burgdorferi infection / L.Kovalchuka, J.Eglite, M.Zalite, S.Gintere, L.Viksna, A.Krumiņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 196.lpp.

Neuromyelitis optica spectrum disorders : a case report / L.Vainšteine, G.Karelis, A.Krūmiņa ...[et al.] // 12th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, May 30-31, 2014) : Final Program and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2014. - P.40.

Neurosyphilis : a case report / A.Kostiks, L.Vainšteine, G.Karelis, A.Krūmiņa // 12th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, May 30-31, 2014) : Final Program and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2014. - P.39.

Occurrence of typical clinical symptoms and markers of human parvovirus B19 infection in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome : [abstract] / S.Rasa, S.Chapenko, A.Krumina, L.Viksna, M.Murovska // 11th Biennial International Conference Translating Science into Clinical Care (San Francisco, California, USA, March 20-23, 2014) : Conference Syllabus. - San Francisco, 2014. - P.24.

Oksidatīvā stresa marķieru nozīme dažādas smaguma pakāpes akūta respiratorā distresa sindroma slimniekiem saskaņā ar Berlīnes definīciju / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, E.Strīķe, A.Silova, A.Šķesters, A.Krūmiņa, I.Jaunalksne, I.Vanags // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 189.lpp.

Pakalnišķe, Māra. Splenic hydatid disease recorded in Riga Pauls Stradins clinical university hospital, Latvia : a case report [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Pakalniske, A.Krumina, I.Strumfa // Parasite [Elektroniskais resurss]. - Vol.21:28 (2014), p.68. - Proceedings of the International Symposium "Innovation for the management of echinococcosis" (Besançon, France, March 27-29, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4071351/. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Paraugu ņemšanas plāna nozīmīgums Legionella pneumophila kontrolei / O.Valciņa, D.Pūle, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 161.lpp.

Serologically approved parvovirus B19 infection status in viremic cases of patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and fibromyalgia / S.Rasa, S.Chapenko, A.Vanaga, M.Mihailova, A.Krumina, I.Logina, M.Murovska // 15th Biennial International Parvovirus Workshop (Bordeaux, France, June 22-26, 2014) : Abstract Book. - Bordeaux, 2014. - Abstr. No. P-15.

Sliktas prognozes riska faktori pacientiem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / G.Vasiļjeva, I.Stuķēna, D.Žentiņa, A.Krūmiņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 151.lpp.

Toksokarozes aktualitātes globālā mērogā / A.Krūmiņa, M.Kirjušina, L.Zinčenko ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 213.lpp.

Books and brochures​​

Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā ; [autori: O.Kalējs, A.Krūmiņa, V.Liguts, B.Mamaja, E.Strīķe, I.Štrumfa, L.Vīksna, I.Zeltiņa, R.Balmaks, A.Bārzdiņa, A.Derovs, I.Evansa, V.Ķēniņa, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, J.Svaža, E.Vasiļevskis, V.Cauce, L.Gavričenkova, A.Kalēja, A.Mača ... u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 1294, [1] lpp.

Krūmiņa, Angelika. Neatliekamie stāvokļi un to risināšanas iespējas HIV inficētiem un HIV/AIDS slimniekiem / A.Krūmiņa, I.Zeltiņa, L.Vīksna // Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 80.nod., 991.-[998.]lpp.

Neatliekamie stāvokļi un terapija hepatoloģijā / A.Krūmiņa, I.Zeltiņa, A.Derovs, L.Vīksna // Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 96.nod., 1188.-[1207.]lpp.

Karls, Raimonds. Aktīniskās keratozes - praktiskās rekomendācijas ārstiem / R.Karls, A.Krūmiņa, J.Ķīsis. - Rīga, 2015. - 78 lpp.

Zinčenko, Ludmila. Medicīniskā parazitoloģija / L.Zinčenko, M.Kirjušina, A.Krūmiņa. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 375 lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Jana Pavāre
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Director of Study Programme
Ivars Vanadziņš
Academic Staff, Director
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Ilze Konrāde
Academic Staff, Director of Study Programme
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate