Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Docents

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2015 - 2018

Studiju programmas vadītājs

Rehabilitācijas fakultāte

2015 - 2016

Prodekāns

Rehabilitācijas fakultāte

2010 - pašlaik

Valdes locekle un fizioterapeite

SIA "Laba prakse"

2008 - 2012

Lektors

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2005 - 2008

Valdes locekle

VSIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"

2003 - 2008

Asistents

Rehabilitācijas fakultāte, Fizioterapijas akadēmiskā skola

2000 - 2008

Vecākā fizioterapeite

VSIA / BOVU Rehabilitācijas centrs "Līgatne"

1998 - 2000

Fizioterapeits

BOVU Rehabilitācijas centrs Līgatne

Izglītība

2005 - 2011

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientu analīze biopsihosociālā modeļa ietvaros"; promocijas darba vadītājs: prof.Gunta Ancāne

2000 - 2002

Maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

1994 - 1998

Fizioterapeita grāds / Bakalaura grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2013. Interdisciplinary TMD Diagnosis and Management (P.Rudd, C.McNeill (ASV))​

2006.-2007. - Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība (Latvijas Universitāte)

2010. Mechanical diagnosis and therapy (Part A: the lumbar spine) (The McKenzie Institute International postgraduate pragramme)

2010. Kinesiology taping (basic course) (B.Larsson (Zviedrija))

2009. Clinical reasoning in the context of low back pain (M.Jones (Austrālija))

2004. Virsmas elektromiogrāfijas un v-EMG atgriezeniskās saites izmantošana neiromuskulārās izvērtēšanas ārstēšanas procesā (Gabriel E. Sella (ASV))

2000 - 2002. Europe Course Tour I un II (Beļģija), "Integrative management of Dynamic Stability and Muscle Balance disoders in the Cervical Spine"; "Movement, Stability and Low back pain. The essential role of the Pelvis."

1999.-2000. Proprioceptīvā neiromuskulārā fascilitācija (PNF) (introduction course and basic level) (R.Lee (ASV), F.Kleibrink, Vācija)

Pētniecības darbības virzieni

Hroniskas sāpes

Muguras sāpes un fizioterapija

Psihosomatiskā medicīna un fizioterapija

Biopsihosociālā rehabilitācija

Izstrādātie studiju kursi

Ergonomika, kursa darbs.

Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas.

Vadītie studiju kursi

Biomehānika

Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspekti

Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas

Ergonomika, kursa darbs

Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā

Patstāvīga praktiska darbība fizioterapijā

Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana

Fizioterapija zobārstniecībā

Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā I

Fizioterapija hronisku funkcionēšanas traucējumu gadījumā

Fizioterapija un psihiskā veselība

Pētījumu kritiska analīze, rezultātu sintēze un pārnese fizioterapijas praksē

Standartizēti novērtēšanas protokoli fizioterapijas praksē

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Biomehānika

Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspekti

Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas

Ergonomika, kursa darbs

Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā

Kinezioloģija

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Patstāvīga praktiska darbība fizioterapijā

Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana

Uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta rehabilitācija

Integrētā ārstēšanas plānošana

Fizioterapija hronisku funkcionēšanas traucējumu gadījumā

Fizioterapija zobārstniecībā

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

1998 - pašlaik Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedrs

2009 - 2015 Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšēdētāja

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Fizioterapija

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Fizioterapija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Full-time studies, Fizioterapija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Fizioterapija

Publikācijas

Raksti​​

Heize, Ilze. Outpatient physiotherapy services in Latvian regional hospitals : characteristics of receivers, the volume of services and source of funding / I.Heize, D.Smite // SHS Web of Conferences : Proceedings. - EDP Sciences, 2019. - Vol.68 (2019), article. No.02004, [7 p.]. - 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2018). - DOI: 10.1051/shsconf/20196802004

Individualized home-based exercise program for idiopathic pulmonary arterial hypertension patients : a preliminary study / L.Butane, D.Smite, M.Sablinskis, A.Skride // Cor et Vasa. - Vol.61, Issue 4 (2019, Aug./Sept.), p.403-410. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.33678/cor.2019.037

Pahomova, Natālija. Limbs joint position sense in patients with chronic non-specific back pain [Elektroniskais resurss] / N.Pahomova, D.Smite // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.51 (2018), article No.02015, [8 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare (Part II)" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/1…

Activity of scapular muscles : comparison of open and closed kinetic chain exercises / D.Šmite, I.Upeniece, A.Runce, H.Gapeyeva // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 3.daļa, 429.-436.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Eglītis, Jurģis. Ceļa priekšējās daļas sāpju saistība ar gūžas muskuļu spēku / J.Eglītis, D.Šmite // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 247.-255.lpp.

Pahomova, Natālija. Ekstremitāšu kinestēzijas saistība ar mugurkaula lokālo aktīvo stabilitāti pacientiem ar hronisku nespecifisku muguras sāpju sindromu / N.Pahomova, D.Šmite // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 256.-265.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes virziena studentu aerobās darbaspējas = Aerobic capacity of health care students at Riga Stradiņš University / V.Arnis, I.Vīnberga, I.Upeniece, D.Šmite, M.Hoferte, A.Gauruča // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [457.]-464.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Upeniece, Irēna. Nordic walking or traditional walking in patients with intermittent claudication : a critical review / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [612].-618.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šmite, Daina. Trauksmes simptomu un muskuļu spēka testu rezultātu savstarpējā saistība pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / D.Šmite, G.Ancāne // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 38.-42.lpp.

Upeniece, Irēna. Nordic walking for patients of type II diabetes mellitus : a critical review / I.Upeniece, D.Smite, V.Arnis // Spring University / ATEE. - No.1 (2014), p.108-112. - Kopsav. latviešu val.

Tēzes​​

Butāne, Līna. Study protocol for randomised controlled trial of individualised home-based exercise programme in pulmonary arterial hypertension / L.Butāne, D.Šmite, A.Skride // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.30.

Clinical manifestation of pain central modulation disturbances in chronic low back pain patients / D.Šmite, G.Ancāne, A.Hohlova, G.Troščenkovs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.276.

Studere, Agnese. Chronic pain syndrome manifestation before and after total hip arthroplasty for patients with primary hip osteoarthritis / A.Studere, D.Šmite // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.503.

Butāne, Līna. Individualized home-based exercise program for the idiopathic pulmonary arterial hypertension patients : feasibility study / L.Butāne, D.Šmite, A.Skride // 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Vilnius, Lithuania, May 1-6, 2018) : Abstract Book. - Vilnius, 2018. - P.230.

Butāne, Līna. Individualized home-based exercise program for the idiopathic pulmonary arterial hypertension patients : multiple case study [Elektroniskais resurss] / L.Butāne, D.Šmite, A.Skride // 6th World Symposium on Pulmonary Hypertension (Nice, France, Febr.27-March 1, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Nice, 2018. - Poster No.B64. - Resurss aprakstīts 2019.g. 27.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://wsph2018.com/index.php/abstracts

Glotova, Alisa. State-funded rehabilitation service and continuity of service in Latvia for patients with unilateral lower limb amputation statistical data and patients view / A.Glotova, D.Smite // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.44.

Heize, Ilze. Outpatient physiotherapy services in regional hospitals of Latvia : characteristics of receivers, volume of services, and source of funding / I.Heize, D.Smite // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.53.

Hohlova, Anna. Integratīvas pieejas fizioterapija pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / A.Hohlova, D.Šmite // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 224.lpp.

Komule, Kristīne. Perceived needs of low back pain patients and their implications for health-related quality of life / K.Komule, D.Smite // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.64.

Pāraktīva urīnpūšļa sindroms (funkcionālie raksturlielumi un dzīves kvalitāte) : viena centra pieredze / K.Asonova, D.Šmite, V.Lietuvietis ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 144.lpp.

Parfjonova, Jana. Agrīnās mobilizācijas iekļaušana intensīvās aprūpes plānā pacientiem pēc kuņģa un zarnu trakta vēža ķirurģiskās ārstēšanas / J.Parfjonova, D.Šmite // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 219.lpp.

Šmite, Daina. Hronisku muguras lejasdaļas sāpju sindroma psihosomatiskie aspekti / D.Šmite, G.Ancāne // Zinātniskā konference "Aktualitātes un izaicinājumi sāpju pētniecībā Latvijā" (Rīga, Latvija, 2018.g. 10.maijā) : [tēzes] / Latvijas Sāpju Izpētes biedrība ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 30.-31.lpp.

Tiesnese, Līva. Ķermeņa apzināšanās pacientēm pēc mastektomijas : vairāku gadījumu analīze / L.Tiesnese, D.Šmite, S.Baltkalne // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 208.lpp.

Butāne, Līna. Individualizēta vingrojumu programma mājas vidē pacientiem ar idiopātisku plaušu arteriālo hipertensiju : vairāku gadījumu izpēte / L.Butāne, D.Šmite, A.Skride // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 244.lpp.

Keiša, Evija. Protein and/or amino acid supplementation efficiency of muscle mass and functional performance in older people : a systematic review and meta-analysis / E.Keisa, D.Smite // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.80.

Šmite, Daina. Effectiveness of hyperbaric cryotherapy on breast cancer related lymphedema reduction / D.Smite, L.Tiesnese // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.108-109.

Šmite, Daina. Relationship between limb kinesthesia and local stability of the spine in patients with chronic non-specific back pain syndrome / D.Smite, N.Pahomova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.108.

Sīpola, Evija. Vārdu krājuma novērtēšanas materiāls bērniem psihometrisko īpašību pārbaudei / E.Sīpola, D.Šmite, I. Blūmentāle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 355.lpp.

Šmite, Daina. Mugurkaula lokālās stabilitātes saistība ar ekstremitāšu kinestēziju pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm / D.Šmite, N.Pahomova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 320.lpp.

Tiesnese, Līva. Hiperbārās krioterapijas efektivitāte limfedēmas mazināšanā pacientēm pēc mastektomijas / L.Tiesnese, D.Šmite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 328.lpp.

Upeniece, Irēna. Nūjošanas nodarbību ietekme uz ķermeņa kompozīciju / I.Upeniece, I.Meirande, D.Šmite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 40.lpp.

Hohlova, Anna. Chronic pain experience and social support in seniors : a phenomenological analysis / A.Hohlova, D.Smite // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.26.

Lieldidža-Kolbina, Jeļizaveta. Physiotherapy approach and informal caregiver involvement in adult rehabilitation : narrative analysis of physiotherapists' experience / J.Lieldidza-Kolbina, D.Smite, R.Belikova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.40.

Šmite, Daina. Emotional well-being and physical functions : relationship between anxiety and muscle strenght in healthy adults / D.Smite, L.Heinacka // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.69-70.

Šmite, Daina. Trauksmes līmeņa un muskuļu spēka testu rezultātu saistība somatiski veseliem indivīdiem / D.Šmite, G.Ancāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 137.lpp.

Upeniece, Irēna. Nūjošanas ietekme uz veselības rādītājiem pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu : sistemātisks literatūras pārskats / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 460.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas direktore, Docētāja
Guna Bērziņa
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas direktore, Docētāja
Inese Znotiņa
Prodekāne, Docētāja, Studiju programmas direktore
Darja Ņesteroviča-Petrikova
Pētniece, Doktorante, Docētāja
Ēriks Švēde
Studiju programmas direktors, Docētājs
Līga Savicka
Pētnieka p.i., Doktorante