Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Head of the Clinic

Rīga Psychiatry and Narcology Centre Outpatient Clinic in Pārdaugava

2020 - Present

University teacher

Rīga Stradiņš University, Department of Psychiatry and Narcology

2000 - Present

Lecturer

Latvian Psychiatric Association

Lectures to General Practitioners and psychiatrists on current events in psychiatry​​

2017 - 2020

Lecturer

Rīga Stradiņš University, Department of Psychiatry and Narcology

1999 - 2017

Assistant

Rīga Stradiņš University, Department of Psychiatry and Narcology

1999

Psychiatrist

Rīga Psychiatry and Narcology Centre Outpatient Clinic in Pārdaugava

1998 - Present

Investigator, co-investigator

Latvian Medical Association

Participating in clinical trials

1995 - 1999

Trainee doctor

Rīga Psychiatry and Narcology Centre

1992 - 1995

Doctor’s assistant

Rīga Psychiatry and Narcology Centre

1987 - 1992

Hospital attendant

Ādaži Hospital

Education and training

2004 - 2004

Certified forensic psychiatrist

Rīga Psychiatry and Narcology Centre

2004 - 2006

Basic course of psychodynamic psychotherapy

Vilnius University

2001

Commencement of doctorate studies

Riga Stradiņš University

1999

Certified doctor - Psychiatrist in acute female department, from 2001 in acute male department

Mental Health Care Centre (Riga, Latvia)​​

1995 - 1999

In-service training period

Rīga Psychiatry and Narcology Centre

1988 - 1995

Medical Doctor

Medicine Academy of Latvia

Faculty of comprehensive medicine

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

* April, 2019 - EPA 2019 Congress, Warsaw, Poland

* October, 2018 - The 31st ECNP congress, Barcelona, Spain

* June, 2018 - 32nd Nordic Congress of Psychiatry, Reykjavik, Iceland

* May, 2017 - The WPA Interzonal congress, Vilnus, Lithuania

* March, 2017 - The 25th European Congress of Psychiatry, Florence, Italy​

* September, 2016 - The 29th ECNP Congress, Vienna, Austria

* September, 2008 - European psychoneuropharmacology congress in Barcelona (Spain)

* May, 2006 - American Psychiatric Association Congress. Toronto (Canada)

* September, 2005 - World Congress of Psychiatry in Cairo (Egypt)

* May, 2003 - Living better with psychosis for life. Meeting in Marbella, Spain.

September, 2003 - European psychoneuropharmacology congress in Prague (Czech)

* August, 2002 - Fellow of the World Congress of Psychiatry in Yokohama, (Japan)

* December, 2001 - The 2nd International Christmas Symposium on Bipolar Disorders

* July, 2001 - AstraZeneca Serquel trial 5077IL/0104 Meeting . Rating skills training Monte-Carlo (Monaco)

* June, 2001 - Introduction to clinical drug research (basic course). Vienna (Austria)

* March, 2001 - "Global neuroscience summit" Seville (Spain)

* January, 2001 - "Good clinical practice." Seminar in Latvian Drug Agency (Valsts Zāļu aģentūra), Riga

* November, 2000 - Conference "Improvement without impairment at bipolar affective disorders". Certification of rating skills (PANSS, YMRS, MADRS, GAS) Brussels (Belgium)

* September, 2000 - European psychoneuropharmacology congress in Munich (Germany)

* 2000 - Medicine Academy of Latvia and Umeo (Sweden) University training program for young psychiatrists, Professional seminars in Latvia, Lithuania and Estonia.

Supervised study course

Diagnostics and Treatment of Psychical Disorders in Primary Care

Head of study course

Diagnostics and Treatment of Psychical Disorders in Primary Care

Lectured study course

Diagnostics and Treatment of Psychical Disorders in Primary Care

Psychiatry

Psychiatry and Mental Health Care

Memberships

* November, 2007 - President of Latvian Psychiatric Association​

* December, 2001 - Member of the Board of Latvian Psychiatric Association​

* April, 1999 - Member of the Board of Young Psychiatrists' Division at Latvian Psychiatrists Association


Publications

Tērauds, Elmārs. Psihiatrisko pacientu pārvaldība. Ģimenes ārsts vaicā, psihiatrs atbild / S.Opmane, L.Četverga, R.Vintere, E.Tērauds // Doctus. - Nr.3 (204), (2018, marts), 29.-33.lpp.

Tērauds, Elmārs. Depresija: pētījumi un prakse / I.Stoma, E.Tērauds // Doctus. - Nr.10 (2016), 27.-30.lpp.​​

Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas 2015 / E.Tērauds, E.Rancāns, R.Andrēziņa, B.Kupča, G.Ancāne ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 40.-48.lpp.

Garīgā veselība : kā mazināt aizspriedumus? / E.Tērauds, M.Taube, O.Bundža, E.Aumeisters // Doctus. - Nr.10 (2015, okt.), 66.-69.lpp.

Lielo (endogēno) depresiju smago gadījumu klīnika un ārstēšanas iespējas / A.Krūmiņš, E.Tērauds, B.Brokāne-Čekstere, B.Kupča // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2015, aug.), 64.-66.lpp.

Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma diagnostikas un korekcijas rekomendācijas bērniem un pusaudžiem / Ņ.Bezborodovs, L.Ķevere, E.Tērauds, R.Andrēziņa // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 44.-49.lpp.

Zārde, Inga. Sezonāli garastāvokļa traucējumi / I.Zārde, Ņ.Bezborodovs, E.Tērauds // Doctus. - Nr.11 (2013, nov.), 10.-13.lpp.

Iznovs, Jevgenijs. Medikamentu mijiedarbība psihiatrijā / J.Iznovs, I.Zārde, E.Tērauds // Doctus. - Nr.2 (2012, febr.), 39.-42.lpp.

Miegs un miega traucējumi : [par miega traucējumu veidiem un to ārstēšanu] / E.Tērauds, I.Zārde, R.Andrēziņa, D.Līce // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2012), 43.-50.lpp.

Rancāns, Elmārs. Psychiatry in Latvia : a journey through the past three centuries / E.Rancāns, E.Tērauds, M.Taube // Nordic Journal of Psychiatry. - Vol.66, N 6 (2012, Dec.), p.428-432. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tērauds, Elmārs. Neatliekamā palīdzība psihiatrijā / E.Tērauds, R.Andrēziņa // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2012), 65.-69.lpp.

Tērauds, Elmārs. Psihiski traucējumi Latvijā un Eiropā. Depresijas aktualitāte : [par saslimstību ar psihiskām slimībām, depresijas patoģenēzi un ārstēšanu] / E.Tērauds, L.Štāne, L.Grauda // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2012), 24.-29.lpp.

Zārde, Inga. Trauksme, ar to saistītās problēmas un to pārvaldība / I.Zārde, E.Tērauds // Doctus. - Nr.12 (2012), 9.-15.lpp.

Tērauds, Elmārs. Depresija un citas nopietnas saslimšanas : rakstu sērija "Depresija un somatiskās saslimšanas" / E.Tērauds, I.Zārde // Doctus. - Nr.1 (2011, janv.), 10.-12.lpp.

Tērauds, Elmārs. Bipolāri afektīvie traucējumi, ārstēšanas aktualitātes : [par maniakāli depresīvo psihozi] / E.Tērauds, L.Štāne // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2010), 22.-[27.]lpp.

Tērauds, Elmārs. Depresija koronārās sirds slimības pacientiem / E.Tērauds, I.Zārde // Doctus. - Nr.11 (2010, nov.), 11.-16.lpp.

Tērauds, Elmārs. Depresija un cukura diabēts : rakstu sērija "Depresija un somatiskās saslimšanas" / E.Tērauds, I.Zārde // Doctus. - Nr.12 (2010, dec.), 12.-16.lpp.

Tērauds, Elmārs. Šizofrēnijas neirobioloģiskās teorijas un ārstēšanas aktualitātes : [par konf. Francijas Kultūras centrā (30.apr.)] / E.Tērauds // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2010), 47.lpp.

Zārde, Inga. Otrās paaudzes antipsihotisko līdzekļu lietošanas iespējas psihiatrijā / I.Zārde, E.Tērauds // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2010), 42.-44., 46.-47.lpp.

Abstracts​​

Štāne, Laura. Šizoafektīvo traucējumu īstermiņa un ilgtermiņa prognoze Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā / L.Štāne, E.Tērauds, M.Caune // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 339.lpp.

Tērauds, Elmārs. Spiritual well-being and suicidal ideation in patients with major depressive disorder and paranoid schizophrenia / E.Terauds, E.Selevica, E.Strika // 11th European Conference on Psychological Assessment (Riga, Latvia, Aug.31-Sept.3, 2011) : Book of Programme-Abstracts / University of Latvia ; European Association of Psychological Assessment. - Riga, 2011. - P.167.

Rusaka, Marija. Structure of the mental health care system and psychiatric training in Latvia : [abstract] / M.Rusaka, E.Terauds // World Psychiatric Association Regional Meeting "Traditions and Innovations in Psychiatry" (St. Petersburg, Russia, June 10-12, 2010). - St. Petersburg, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Books and brochures​​

Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas / autoru kolektīvs: E.Tērauds, E.Rancāns, R.Andrēziņa, B.Kupča, G.Ancāne, I.Ķiece, Ņ.Bezborodovs ; Latvijas Psihiatru asociācija. - Rīga : Latvijas Psihiatru asociācija, 2015. - 52 lpp.

Praktiskā psihofarmakoterapija : metodiskas rekomendācijas ģimenes ārstiem un psihiatrijas rezidentiem / sagatavojuši R.Andrēziņa, E.Tērauds. - Rīga, 2015. - 33 lpp. - "Materiāls sagatavots ar AS Grindeks palīdzību."

Tērauds, Elmārs. Rekomendācijas psihiatrisko pacientu terapijā [Elektroniskais resurss] / E.Tērauds, R.Andrēziņa, I.Zārde. - Rīga : SIA PS Media, 2013. - 168. - E-grāmata pieejama: http://issuu.com/morganfrankru/docs/morganfrankpsiho?e=7412…

Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem / E.Rancāns, E.Tērauds, J.Zaļkalns, M.Taube ... [u.c.]. - Rīga : RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, 2012. - [5], 30 lpp.

Tērauds, Elmārs. Psihisko un uzvedības traucējumu agrīna diagnostika primārajā veselības aprūpē : mācību materiāls / E.Tērauds ; Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2010. - 43 lpp. - Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.2.3. papildinājuma aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekts "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai".

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director
Edvīns Miklaševičs
Academic Staff, Director
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff