Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Associate Professor

Dept. of Neurology and Neurosurgery, Riga Stradins University

2008 - Present

Head of Dept. of Neurology

P.Stradins Clinical University Hospital

2008 - Present

Neurologist

P.Stradins Clinical University Hospital

2009 - 2016

Assist. Professor

Department of Neurology and Neurosurgery, Rīga Stradiņš University

2001 - 2007

Neurologist

Riga East Clinical University Hospital

Education and training

2001 - 2004

Dr. med.

Rīga Stradiņš University

Doctoral thesis " "The recurrence and outcome of cerebral infarction: correlations with risk factors, stroke subtypes, ultrasonological, radiological and laboratory parameters""; Scientific supervisor professor Gertrude Enina

1997 - 2001

Residency training in Neurology

Rīga Stradiņš University

1991 - 1997

Medical Doctor’s Diploma

Riga Stradins University

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2016. European Academy Congress in Neurology, Copenhagen, Denmark;

2015. European Stroke Conference, Vienna, Austria;

2015. Nordic Stroke Conference, Malmo, Sweden;

2014. World Stroke Congress, Istanbul, Turkey​;

Regular Conferences, organised by Latvian Society of Neurologists

Field of research


  • Stroke
  • Cerebrovascular diseases

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, study programme "Neurology"

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, study programme "Neurology"

Supervised study course

Neurology

Topical Problems in Neurology

Lectured study course

Neurology

Topical Problems in Neurology

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

doctoral theses: 3

qualification papers: 5

Reviewed:

qualification papers: 6

Projects

Researcher: project BIOMEDICINE "Research of personalised monitoring, diagnosis and treatment of atherosclerosis processes, subproject 5.1.4.


Memberships

President of Latvian Society of Neurologists

President of Latvian Stroke Society

Board Member of Nordic Stroke Society

Member of the European Academy of Neurology

Member of World Neurologists Association

Publications

Research articles​​

Acute ischemic stroke endovascular treatment of patients with large vessel occlusions / A.Balodis, E.Miglāne, A.Millers, K.Kupčs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 205.-210.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta insulta mūsdienīgas diagnostikas un mazinvazīvas ārstēšanas iespējas Latvijā / E.Miglāne, K.Kupčs, A.Millers ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 50., 52.-54., 56.lpp.

Health-related quality of life among patients with severe carotid artery stenosis / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 237.-242.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

History of academic neurology in Latvia / E.Miglāne, I.Logina, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 278.-282.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ischemic stroke due to middle cerebral artery M1 segment occlusion : Latvian Stroke Register data / E.Miglāne, A.Millers, A.Balodis, E.Pūcīte ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 274.-277.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kardiovaskulāro notikumu risks pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 122.-136.lpp.

Problems of cardioembolic stroke primary and secondary prevention in the Latvian population / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 199.-204.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Reperfūzijas terapija akūta cerebrāla infarkta gadījumā - faktori, kas ietekmē ārstēšanas metodi un rezultātu / E.Miglāne, A.Millers, K.Kupčs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 104.-115.lpp.

Computed tomography perfusion measurements for definition of lesions in early acute stroke [Elektroniskais resurss] / M.Radzina, G.Krumina, K.Kupcs, E.Miglane // Open journal of clinical diagnostics [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.1 (2013), p.1-5. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.scirp.org/journal/ojcd/

Miglāne, Evija. Akūti neiroloģiski simptomi - vai vienmēr insults ? / E.Miglāne, S.Sabeļņikova // Medicus Bonus. - Nr.12 (2013, jūn.), 20.-25.lpp.

Perfusion computed tomography relative threshold values in definition of acute stroke lesions [Elektroniskais resurss] / M.Radzina, G.Krumina, K.Kupcs, E.Miglane // Acta radioloca short report [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, No.3 (2013, Apr.), p.[1-4]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://arr.sagepub.com/content/2/3/2047981613486099.full.pd…

Datortomogrāfijas perfūzijas relatīvās robežvērtības agrīna akūta insulta diagnostikā / G.Krūmiņa, K.Kupčs, E.Miglāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 182.-189.lpp.

Multimodāla datortomogrāfiska izmeklēšana agrīna akūta insulta diagnostikā un terapijas taktikas plānošanā / G.Krūmiņa, K.Kupčs, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 397.-405.lpp.

S-100 proteīns kā cerebrāla infarkta plašuma un iznākuma prognostisks marķieris / Z.Priede, V.Ķēniņa, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 86.-90.lpp.

Abstracts​​

Antiagregantu rezistence pacientiem ar išēmisku cerebrālu infarktu / R.Ošiņš, E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers, I.Logina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 85.lpp.

Išēmiska insulta endovaskulāra ārstēšana pacientiem ar maģistrālo artēriju oklūziju mugurējā cirkulācijas baseinā / A.Balodis, E.Miglāne, K.Kupčs ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 100.lpp.

Kardioemboliska cerebrāla infarkta ilgtermiņa rezultāti Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 74.lpp.

NIHSS-LV izstrāde un validācija / E.Miglane, A.Stepens, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 68.lpp.

Pirmie rezultāti maģistrālā kriptogēna cerebrāla infarkta slimnieku monitorēšanā ar Reveal ierīci / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 72.lpp.

Primārā un sekundārā profilakse pacientiem ar cerebrālu infarktu un priekškambaru fibrilāciju Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 78.lpp.

Simptomātiskas un asimptomātiskas nozīmīgas miega artērijas stenozes salīdzinājums / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 17.lpp.

Acute ischemic stroke endovascular treatment of patients with large vessel occlusions / A.Balodis, E.Miglāne, K.Kupčs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta išēmiska insulta iznākumu ietekmējošie faktori pacientiem pēc trombektomijas / A.Balodis, E.Miglāne, K.Kupčs ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 345.lpp.

Cerebrālā infarkta ārstēšanas rezultāti dažādās vecuma grupās / E.Miglāne, A.Millers, A.Balodis, K.Kupčs ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 180.lpp.

Cerebrāla infarkta sekundārās profilakses novērtējums : 2010.–2014. gada Insulta reģistra datu bāzes analīze / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 85.lpp.

Cerebrovaskulāro notikumu riska, smaguma un iznākuma atkarība no summārās radiācijas, atmosfēras spiediena, relatīvā mitruma, gaisa temperatūras, sezonalitātes un mēness fāzēm / E.Miglāne, R.Ošiņš, J.Dadzīte, A.Millers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 128.lpp.

Clinical aspects in real life patients with atrial fibrillation and different oral anticoagulants : [abstract] / B.Lurina, E.Miglane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), poster No.1672. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical aspects in real-life patients with atrial fibrillation and different oral anticoagulants / B.Luriņa, K.Jurjāns, E.Miglāne, O.Kalējs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A9. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Collateral blood supply in acute stroke [Elektroniskais resurss] / A.Balodis, K.Kupcs, E.Miglane ...[et al.] // Insights into Imaging. [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, Issue 1, Suppl.1 (2015, March), abstr. No.C-1460. - ECR 2015 - Annual European Congress of Radiology (Vienna, Austria, March 4-8, 2015) : Book of Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s13244-015-0388-y

Different oral anticoagulants in real-life patients with atrial fibrillation : clinical aspects and problems / B.Lurina, E.Miglane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.312. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hyperglycaemia effect on therapy outcome for patients with ischemic stroke / E.Miglāne, E.Pūcīte, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Imaging related predictors of favorable outcome in acute ischemic stroke treated by thrombectomy [Elektroniskais resurss] / A.Balodis, K.Kupcs, E.Miglane ...[et al.] // Insights into Imaging [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, Issue 1, Suppl.1 (2015, March), p.S339. - ECR 2015 - Annual European Congress of Radiology (Vienna, Austria, March 4-8, 2015) : Book of Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s13244-015-0387-z

Ischemic stroke due to middle cerebral artery M1 segment occlusion : Latvian Stroke Register data / E.Miglāne, E.Pūcīte, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A24-A25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kardioemboliska cerebrāla infarkta profilakses problēmas Latvijas populācijā pacientiem ar ātriju fibrilāciju / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 327.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 186.lpp.

Kombinētās terapijas – intravenozas trombolīzes un mehāniskas trombektomijas – pielietošana pacientiem ar cerebrālu infarktu / E.Miglāne, A.Millers, A.Balodis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 88.lpp.

Pamošanās insultu ārstēšanas iespējas un iznākums / T.Muravska, I.Jaunpaule, E.Miglāne, A.Millers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 172.lpp.

Primary and secondary prevention among patients with initial and recurrent stroke in Latvia [Elektroniskais resurss] / R.Valante, E.Miglane, E.Pucite, Z.Priede, A.Millers // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.39, Suppl.2 (2015, May), p.244. - 24. European Stroke Conference (Vienna, Austria, May 13-15, 2015) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2015_039_S2/index.html. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Primary and secondary stroke prevention for patients with atrial fibrillation in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Jurjāns, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede // Journal of Neurological Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.357, Suppl.1 (2015, Oct.), p.e396-e397. - Abstracts from the World Congress of Neurology (WCN) (Santiago, Chile, Oct.31-Nov.5, 2015). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022510X/357/s…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Progresējošs cerebrāls infarkts un tā riska faktori / J.Dadzīte, R.Ošiņš, E.Miglāne, A.Millers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 119.lpp.

Reperfusion therapy results among patients with initial and recurrent cerebral infarction in Latvia [Elektroniskais resurss] / E.Miglane, E.Pucite, A.Balodis, K.Kupcs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.39, Suppl.2 (2015, May), p.290. - 24. European Stroke Conference (Vienna, Austria, May 13-15, 2015) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2015_039_S2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The frequency of depressive symptoms in patients with severe carotid artery disease / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A14. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A14-A15. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / O.Kalejs, A.Strelnieks, I.Konrade, E.Miglane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ārpus darba laika stacionēšanas ietekme uz insulta terapiju un tās iznākumu Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikā : retrospektīvs pētījums / R.Valante, A.Gudreniece, E.Miglāne, A.Millers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 129.lpp.

Balta, Anita. Biežākās hospitālās komplikācijas pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu un to ietekme uz insulta iznākumu / A.Balta, E.Miglāne, A.Millers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 367.lpp.

Balta, Anita. Ko insulta slimnieks zina par savu slimību? / A.Balta, E.Miglāne, A.Millers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 366.lpp.

Cerebrovascular incident and risk factor assessment in patients with transient ischemic attack : [abstract] / R.Valante, E.Miglane, A.Millers ...[u.c.] // International Journal of Stroke. - Vol.9, Suppl.3 (2014, Oct.), p.309. - 9th World Stroke Congress (Istanbul, Turkey, Oct. 22-25, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Insulta reģistrs - trīs gadu pieredze Latvijā / E.Miglāne, A.Millers, R.Valante ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 97.lpp.

Mechanical thrombectomies performed in acute ischaemic stroke patients in Paula Stradins Clinical University hospital during 2010 - 2013 [Elektroniskais resurss] / A.Balodis, K.Kupcs, H.Kidikas, E.Miglane // Insights into Imaging [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.1, Suppl. (2014, March), p.S269. - European Congress of Radiology (Vienna, Austria, March 6-10, 2014) : Book of Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://link.springer.com/journal/13244/5/1/suppl/page/1

Overview of Latvian Stroke Registry : [abstract] / R.Valante, E.Miglane, A.Millers ...[et al.] // International Journal of Stroke. - Vol.9, Suppl.3 (2014, Oct.), p.171. - 9th World Stroke Congress (Istanbul, Turkey, Oct. 22-25, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas cerebrālā infarkta slimnieku reperfūzijas terapijas efektivitātes raksturojums : Insulta reģistra datu analīze / E.Miglāne, A.Millers, V.Ķēniņa, K.Kupčs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 98.lpp.

Stroke due to large vessel occlusion, used recanalization therapy and its outcome in Pauls Stradins Clinical University Hospital. Stroke registry data overview : [abstract] / R.Valante, E.Miglane, A.Millers ...[et al.] // International Journal of Stroke. - Vol.9, Suppl.3 (2014, Oct.), p.171. - 9th World Stroke Congress (Istanbul, Turkey, Oct. 22-25, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ziemele, Guna. Insults un TIL pacientiem, kas jaunāki par 50 gadiem / G.Ziemele, E.Miglāne, A.Millers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 368.lpp.

Atkārtotu cerebrovaskulāru incidentu un riska faktoru korekcijas novērtējums pacientiem ar tranzitoru išēmisku lēkmi / S.Valtiņa-Briģe, I.Ivanova, L.T.Šumilova, E.Miglāne // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 132.lpp.

Endovascular thrombectomy as a method of acute ischemic stroke treatment [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Balodis, K.Kupcs, H.Kidikas, E.Miglane // ECR 2013 (European Society of Radiology) (Vienna, Austria, March 7-11, 2013) : [e-posters] [Elektroniskais resurss]. - Poster C-2461. - Resurss aprakstīts 2014.g. 15.apr. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://dx.doi.org/10.1594/ecr2013/C-2461

What is the role of extracranial carotid artery stenosis in evaluation of brain CT perfusion in acute stroke? [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Radzina, G.Krumina, K.Kupcs, E.Miglane // ECR 2013 (European Society of Radiology) (Vienna, Austria, March 7-11, 2013) : [e-posters] [Elektroniskais resurss]. - Poster C-1778. - Resurss aprakstīts 2014.g. 15.apr. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://dx.doi.org/10.1594/ecr2013/C-1778

Association of protein S100ß and NSE with efficient trombolytic therapy and higher risk of hemorrhagic transformation after trombolytic therapy in acute stroke [Elektroniskais resurss] / Z.Priede, V.Kenina, E.Miglane, A.Millers ...[et al.] // 21. European Stroke Conference (Lisbon, Portugal, May 22-25, 2012) : Abstract E-book [Elektroniskais resurss]. - P.621. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.aprīlī. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esc-archive.eu/lisbon2012/ebook12/index.html#/1/

Computed tomography perfusion aspects in early acute stroke : [abstract] / K.Kupcs, E.Miglane, G.Krumina ...[et al.] // 4th Baltic Congress of Radiology (Vilnius, Lithuania, Oct.11-13, 2012). - Vilnius, 2012. - P.16.

CT brain perfusion patterns in acute stroke, correlation to extracranial vessel stenosis / M.Radzina, G.Krumina, K.Kupcs, E.Miglane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 51.lpp.

Role of CT perfusion relative threshold values in diagnostics of acute stroke [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Radzina, G.Krumina, K.Kupcs, E.Miglane // ECR 2012 (European Society of Radiology) (Vienna, Austria, March 1-5, 2012) : [e-posters] [Elektroniskais resurss]. - Poster C-1708. - Resurss aprakstīts 2013.g. 29.aprīlī. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://ipp.myesr.org/esr/ecr2012/index.php?v=posterd&poid=1…

S100B proteīna un neironu specifiskās enolāzes asociācija ar trombolītiskās terapijas efektivitāti un hemorāģisku transformāciju pēc trombolītiskās terapijas akūta insulta gadījumā / Z.Priede, V.Ķēniņa, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 122.lpp.

CT perfusion relative threshold values in acute stroke / G.Krumina, K.Kupcs, E.Miglane ...[et al.] // 16th Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Tallinn, Estonia, Sept.28-Oct.1, 2011) : Abstract Book. - Tallinn, 2011. - P.65.

Datortomogrāfijas perfūzijas robežvērtības akūta išēmiska insulta slimniekiem / M.Radziņa, G.Krūmiņa, K.Kupčs, E.Miglāne // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 100.lpp.

Čiško, Darja. Dislipidēmija un tās saistība ar citiem smadzeņu infarkta riska faktoriem, infarkta subtipu un iznākumu / D.Čiško, E.Miglāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 99.lpp.

Gudreniece, Anželika. Miokarda bojājuma marķieru paaugstināšanās cerebrālā infarkta slimniekiem - saistība ar insulta riska faktoriem, patoģenēzi, cerebrālā infarkta plašumu un iznākumu / A.Gudreniece, E.Miglāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 78.lpp.

Hyperhomocysteinemia association with diabetes mellitus and coronary heart disease in the patients group with stroke : [abstract] / V.Kenina, P.Auce, Z.Priede, E.Miglane, A.Millers // XIX European Stroke Conference (Barcelona, Spain, May 25-28, 2010). - Barcelona, 2010. - Poster N 160.

NIHSS LV reliability in different patient subgroups / J.Jagodzinska, D.Volceka, A.Stepens, E.Miglane // 5th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Vilnius, Lithuania, May 14-16, 2010) : Abstract Book. - Vilnius, 2010. - P.174.

Pieredze trombolītiskās terapijas pielietojumā pacientiem ar akūtiem išēmiskiem smadzeņu asinsrites traucējumiem / A.Millers, E.Miglāne, O.Minibajeva, E.Pūcīte // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 119.lpp.

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff