Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Pneumonologist

SIA Riga East Univeristy hospital - Tuberculosis and Lung disease centre

2015 - Present

Acting Assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology (Department of Infectology and Dermatology till 2019)

2013 - 2016

Doctor

SIA Riga East University hospital, Tuberculosis and Lung disease centre

Education and training

2014 - 2016

Pneumonology

The University of Latvia

2011 - 2014

Internal medicine

Rīga Stradiņš University

2005 - 2011

Medical Doctor’s Diploma

Rīga Stradiņš University

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

Participation and oral presentations on Latvian Tuberculosis and lung disease association meetings, Rīga Stradiņš University organised conferences, Tbnet organised sessions, attendance of ERS courses, ATS conference including:

Participation - third Baltic States Symposium "Strengthening the people-centred model of tuberculosis care for better diagnosis and treatment outcomes", Riga, Latvia, november 23-24, 2018.

Participation and oral presenation - "VII - th National Congress of Phthisiatricians, TBNET Post-graduate course", Saint Petersburg, Russia, november 15-16, 2018.

Participation in European Respiratory society courses "Respiratory infections", Lisbon, Portugal, june 21-23, 2018.

Participation in "ATS International conference 2018", San Diego, USA, may 18-23, 2018.

Participation in seminar - "IPF preceptorship 2017", Telaviv, Israel, november 27 - 28, 2017.

Participation and oral presentation - RSU conference "HIV/AIDS somatiskie, psihiskie un tiesiskie aspekti", Riga, Latvia, november 25, 2017.

Participation and oral presentation - TBnet Academy, Odessa, Ukraine, may 29 - 1st of june, 2016.

Field of research

Non-tuberculous mycobacterial lung disease

Lectured study course

Infectious Diseases

Infectious diseases and tuberculosis

Infectious Diseases I

Infectology and Dermatology

Infectology

Infectious diseases and epidemiology

Infectious Diseases II

Supervised and reviewed student research papers

Reviewed:
Master's theses: 2

Memberships

Latvian Tuberculosis and lung disease association - member

TBnet organization member

European Respiratory society (ERS) - member

Publications

Research articles​​

Netuberkulozo mikobaktēriju ierosinātas plaušu slimības / G.Balode, L.Kukša, A.Nodieva, S.Gintere, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2018, janv.), 20.-24.lpp.

Vasiļjeva, Ginta. Sliktas prognozes riska faktori hospitalizētiem pacientiem ar sadzīvē iegūtu
pneimoniju / G.Vasiļjeva, I.Stuķēna, A.Krūmiņa // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares
pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 98.-105.lpp.

Assessment of value of fatigue severity and symptoms in patients with chronic fatigue
syndrome/myalgic encephalomyelitis and fibromyalgia [Elektroniskais resurss] / A.Krumina, G.Vasiljeva, A.Ivanovs, S.Gintere, L.Kovalchuka, S.Rasa, S.Chapenko, M.Murovska, L.Viksna, I.Logina // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.36
(2014, Dec.), p.5866-5877. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=628&id=12

Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu Enterobacteriacae dzimtas baktēriju ierosinātās
nozokomiālās infekcijas ķirurģiskā klīnikā / U.Caune, G.Vasiļjeva, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie
raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga,
2014. - 282.-290.lpp

Skutelis, Antons. Bezrecepšu medikamenti ģimenes ārstu praksē / A. Skutelis, G.Vasiļjeva // Latvijas
Ārsts. – Nr.5 (2014, maijs), 15.-16.lpp.

Abstracts​​

Relationship between N-acetyltransferase phenotype and hepatotoxicity of antituberculosis drugs in Latvian tuberculosis patients / A.Vīksna, V.Igumnova, I.Pole, G.Balode, I.Ozere, R.Ranka // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.205.

Valtere, Elīna Spectrum of radiological findings of non-tuberculous mycobacterial lung disease in Latvia [Elektroniskais resurss] / E.Valtere, G.Balode, L.Kuksa // European Congress of Radiology (Vienna, Austria, March 1-5, 2017) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Vienna, 2017. - Poster No.C-2191. - Resurss aprakstīts 2018.g. 16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ecronline.myesr.org/ecr2017/index.php?p=recorddetail…

Sliktas prognozes riska faktori pacientiem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / G.Vasiļjeva, I.Stuķēna,
D.Žentiņa, A.Krūmiņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas
Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 151.lpp.

Difterijas slimnieku klīniski epidemioloģiskais un specifiskās terapijas datu izvērtējums un situācijas
kopskats sabiedrības veselības kontekstā / A.Krūmiņa, G.Vasiļjeva, I.Lucenko, L.Vīksna // 2011.gada
Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga,
2011.- 215.lpp

Contacts

Colleagues

Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff