Skip to main content

Work experience

2004 - Present

assistant

RSU Department of Prosthetic Dentistry

2001 - Present

certified dentist (AE-21689), certified prosthodontist (A-22003)

SIA 4Z Dental Practice

2000 - 2003

teacher

RSU Department of Oral Pathology

1999 - 2002

residency in the prosthetic dentistry

RSU, Institute of Stomatology

1986 - 1999

physician in drug addictions

BO VU Center of Narcology

1985 - 1986

physician-internship

RRPNS

Education and training

2007 - 2011

Affirmation. Doctoral Studies in Medicine, 120 CP

RSU Riga Stradiņš university, Department of Doctoral Studies

1999 - 2002

Diploma in Prosthetic Dentistry

RSU Riga Stradiņš university, Faculty of Postgraduate Education

1995 - 1999

Diploma of Dentist (DDS)

LMA/ RSU Riga Stradiņš university

1994 - 1995

Basic course of Social Work, 20 credit points

University of Goteborg

1985 - 1986

Diploma of physician-psychiatrist

Riga Medical Institute, Internship

1979 - 1985

Medical Doctors Diploma

RMI, Riga Medical Institute

Achievements

Preclinical Prosthetic Dentistry


Rīga Stradiņš University, 2nd level professional study programme "Dentistry"

Lectured study course

Prosthetic Dentistry

Preclinical Course in Prosthetic Dentistry

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

qualification papers: 8

Reviewed:

5

6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences, April 29-May 1, 2011, Riga, Latvia:

Stašenko jana, Indriksone Ilze. The assessment of tooth preparation skills for fixed prosthodontics in a preclinical setting.

International Student Conference Health and Social Sciences, March 16, 2016, Riga, Latvia:

Brīdiņa Gunta. Biomechanical parameters of plastic teeth prepared for PFM crowns in the preclinical setting.

Memberships

Latvian Association of Dentists

Publications

Research articles​​

Radiographic assessment of findings in the maxillary sinus using cone-beam computed tomography / I.Dobele, L.Kise, P.Apse, G.Kragis, A.Bigestans // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.4 (2013, Dec.), p.119-122. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krāģis, Kārlis. Pulpas devitalizēšanās galvenie iemesli, slīpējot vitālus zobus kroņiem un tiltveida protēžu balstiem / K.Krāģis, G.Krāģis // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2012), 9.-11.lpp.

Severe deep neck space infection and bilateral pneumonia of odontogenic origin : a case report / I.Dobele, G.Kragis, G.Salms, P.Apse // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.121-123.

Abstracts​​

Radioloģiskas periimplantāta kaula līmeņa izmaiņas BioHorizons® un XiVE® dentāliem implantātiem – retrospektīvs pētījums / K.Krāģis, P.Apse, Ģ.Šalms, G.Krāģis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 223.lpp.

Krāģis, Gints. Mūsdienu dentālo implantātu komplikācijas : literatūras pārskats / G.Krāģis, K.Krāģis, L.B.Furset // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 330.lpp.

Augšžokļa dobuma gļotādas hiperplāzijas saistība ar sānu zobu un periodonta audu patoloģiju konusstara datortomogrāfijas izmeklējumos / I.Dobele, G.Krāgis, A.Bīgestāns, P.Apse, L.Ķīse // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 301.lpp.

Baltic States otolaryngologists view on pre-sinus floor elevation referral : [abstract] / I.Dobele, L.Kise, G.Krāgis, P.Apse, G.Salms // 24th Congress of the European Rhinologic Society (ERS) & 31st International Symposium of Infection and Allergy of the Nose (Toulouse, France, June 17-21, 2012). - Toulouse, 2012. - P-038.

Dobele, Ilze. Partially edentulous patient with periodontal, endodontal and sinonasal disease sheduled for sinus floor elavation / I.Dobele, G.Krāgis, P.Apse // Journal of Clinical Periodontology. - Vol.39, Issue Suppl. s13 (2012), p.324-325. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Augšžokļa dobuma izmeklēšana pirms augmentācijas implantātu ievietošanas / I.Dobele, G.Krāģis, Ģ.Šalms, P.Apse, L.Ķīse // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 102.lpp.

Krāģis, Gints. Retensijas nosacījumu ievērošana preklīnikas nodarbībās slīpētajiem plastmasas zobiem / G.Krāģis, P.Apse // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 103.lpp.

Management of the rhinosinusitis patients - candidates for maxillary sinus lift prior to dental implant placement / I.Dobele, G.Kragis, G.Salms, P.Apse, L.Kise // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.52.

Interdisciplinary evaluation of candidate for maxillary sinus lift prior to dental implant placement : [abstract] / G.Kragis, I.Dobele, G.Salms, P.Apse, L.Kise // The Second International BOA Congress "New Achievements in Implant Dentistry" (Kaunas, Lithuania, Sept.10-11, 2010). - Kaunas, 2010. - [Nav norādītas lpp.]

Contacts

Colleagues

Ilze Akota
Head of the Department, Academic Staff
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ingrīda Čēma
Head of the Department, Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Ilga Urtāne
Academic Staff
Andris Ābeltiņš
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Egita Senakola
Head of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues