Skip to main content

Work experience

2011 - Present

Associate Professor

Faculty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry

2008 - 2011

Assistant professor

Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry Riga Stradins University (RSU)

2005 - 2008

Lecturer

Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry Riga Stradins University (RSU)

1979 - 2005

Assistant

Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry Latvian Medical Academy

Education and training

2015

Certificate in subspeciality of Dental Prosthetist 30/10/2015 – 30/10/2020

2012

Certificate in Dentistry, RSU, valid till 26/11/2017

2007

Degree of Doctor of Medicine

Title of the doctoral thesis: Experience in Use of Implants in Dental Prosthetics Scientific supervisors: Dr.hab.med. Andrejs Skagers, Dr.med. Una Soboleva Riga Stradins University

2002 - 2004

1st level Professional Higher Education Diploma in Law

Riga College of Law

1977 - 1979

Clinical internship in the Department of Surgical Stomatology

Riga Medical Institute

1972 - 1977

Doctor – Stomatologists diploma

Riga Medical Institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

25.08.2016 - 27.08.2016 Participation in the Efficiency training course "Application of Lasertechnologies in Dentistry". Tallinn, Estonia.

​2016. Participation in the international medical exhibition Medbaltica. Riga, Latvia

​04.06.2016 Participation in the Efficiency course in Pedagogics "Learning Environment-how to make it effective and motivating".

​2016. Participation in the 15th Riga Stradins University Scientific Conference. Riga, Latvia

​09.04.2016 Participationin the Post-graduate Efficiency course in Clinical Psychology "Successful Communication with Patients". RSU, Riga, Latvia​

2015. Participation in the 14th Riga Stradins University Scientific Conference. Riga, Latvia

​2014. Participation in the 13th Riga Stradins University Scientific Conference. Riga, Latvia.

31.10.2013- 02.11.2013 Participation in the Efficiency course in the Implantology Training Center. Bego company, Limburg, Germany.

​21.09.2013 Participation in the 7th Congress of Latvian Physicians. Riga, Latvia.

​28.08.2013-31.08.2013 Participation in the FDY Congress. Istanbul, Turkey

​06.06.2013-09.06.2013 Participation in MIS Global Conference "From Science to Practice-How to Make It Simple". Cannes, France

​21.03.2013-22.03.2013 Participation in the 12th Riga Stradins University Scientific Conference. Riga, Latvia

​19.10.2012-20.10.2012 Participation in the 4th Scientific Dental Conference. Tartu, Estonia

​01.06.2012- 02.06.2012 Participation in the International Odontology Conference organized by Lithuanian Dental Chamber. Druskininkai, Lithuania

​29.03.2012-30.03.2012 Participation in the 11th Riga Stradins University Scientific Conference. Riga, Latvia.

14.09.2011-17.09.2011 Participation in the FDY Congress, Mexico

​15.06.2011-16.06.2011 Participation in the International Dentistry Conference Pierre Fauchard Academy. Paris, France.

​18.11.2010-19.11.2010 Participation in the efficiency course "Concept, Indication and Handling of the Ankylos Implant System". Frankfurt, Germany.

​2010/2011 Participation in the 9th and 10th Riga Stradins University Scientific Conferences. Riga, Latvia

​12.11.2010-13.11.2010 Participation in the conference "Challenges and Achievements in Restorative and Functional Dentistry." Kaunas, Lithuania.

​15.10.2010-16.10.2010 Participation in the conference "Novelties in the Odontological Practice". Druskininkai, Lithuania

​04.,11.,18.03.2010. Participation in the study program "Information Technology Skills and Electronic Resources in Medicine" Faculty of Further Education. RSU, Riga, Latvia.

​05.06.2009–06.06.2009 Participation in the conference "Patient Care in Odontology". Trakai, Lithuania.

​28.09.2009–02.10.2009 Training course in Dental Implantology "Train the Prosthetic Consultant". Bremen, Germany.

​25.06.2009–26.05.2009. Training course on dental materials "Operatory". GC company, Leuven, Belgium

​07.05.2009 – 10.05.2009 Participation in the conference "Biomaterials and Bioingeneering for Oral and Maxillofacial Surgery." RSU, Riga, Latvia.

​03.12.2009 –05.12.2009 Participation in the conference "Achievements in Esthetic Dentistry". Kaunas, Lithuania

​12.12.2008–13.12.2008 Participation in the conference "Esthetics and Functions in Odontology." Kaunas, Lithuania

​13.03.2008 – 14.03.2008 Poster presentation in the 7th Riga Stradins University Scientific Conference, Riga, Latvia.

​2007. Poster presentation "Evaluation of the Prosthodontic Field for Implant –based Dentures". Scientific Conference of the Baltic states, Riga, Latvia.

​2007.Poster presentation "Late Results of Implant Based Dental Prosthetics". Germany-Poland Scientific Conference in Dentistry. Warsaw, Poland.

​12.01.2007–13.01.2007 Training course "Structure and Implementation of Objective Structured Clinical Examination". RSU, Riga.

​2006. Participation in the 1st International Conference on Dental Systems. Semados company, Bremen, Germany

​2006. Participation in the 6th Congress of Periodontology. Madrid, Spain

​26.06.2005-03.07.2005 Courses on Restorative Dentistry and Prosthetics. International Dental Education Center, Elwangen, Germany.

​2005. Report "Activities of the Latvian Dental Association". Conference organized by the German Dental Chamber, Cologne, Germany

​2005. Report "Activities of Latvian Dental Association in the Context of EU." 2nd GermanyPoland Symposium in Stomatology, Warsaw Medical Academy. Poland.

​2004. Informative training courses in Dental Technologies. Kawo, Ivoclar, Vivadent companies, Germany.

​2003. Report "Outcomes and Experience in Dental Implantology". University of Rostock, Germany

​2003. Participation in the 5th International Congress "Legislation and Ethics in Dentistry". Craighton University, Omaha, USA.

​2003. Course on Materials and Technologies of Removable Dentures. Budapest, Hungary.

​2003. Courses on Implantology. Vilnius, Lithuania.

​1999. Course on Dental Prosthetics. University of Helsinki, Finland.

​1997; 2004. Intensive Surgical and Prosthetics course in Dental Implantology. Dentsply Friadent companies, Manheim, Germany

​1995; 2002. Dental Implantology training courses. Bego company, Bremen, Germany​


Organizing of courses for dentists


​2000-Present: organized and lead Efficiency courses for dentists on the following topics: Questions on implantology; technological aspects; patient selection and treatment applying different dental implant systems.​

Field of research

Complicated prosthetics for traumatic and congenital maxillofacial injuries

Dental implantology and the related prosthetic solution options and possibilities

Application of implants in prosthetics​

Supervised study course

Biomaterials in Dental Prosthetics

E-learning study courses for students "Cements", "Impression materials (Elastomers)",

"Alginates", "Temporary crown materials".​

Lectured study course

Practical clinical study course and seminars for 3rd -5th year students of the Faculty of Dentistry

Study course " Biomaterials for Dental Prosthetics" for 1st and 5th year students of the Faculty of Dentistry

2008- 2016 Practical clinical study course for international 3rd – 5th year students​

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

18 papers:

Reviewed:

18 papers:

Publications

Research articles​​

Kursīte, Lelde. Uz zobu implantiem balstīto pārklājprotēžu dažādo konstruktīvo risinājumu analīze augšžoklī un apakšžoklī / L.Kursīte, G.Žīgurs // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2014), 9.-13.lpp.

Ekstrakcijas brūču pildīšana ar kaulaudus aizvietojošiem biomateriāliem / A.Skaģers, G.Žīgurs, A.Jakovļevs ...[u.c.] // Zobārstniecības Raksti.. - Nr.1 (2013), 5.-8.lpp.

Seikstule, Laine. Uztura paradumu maiņa personām ar implantātu balstītām izņemamām zobu protēzēm / L.Seikstule, A.Skaģers, G.Žīgurs // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2013), 6.-8.lpp.

The influence of the design of removable dentures on patient's voice quality / K.Broka, A.Vidzis, J.Sokolovs (sen.), J.Grigorjevs, G.Zigurs // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.1 (2013, March), p.20-25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šapals, Alvis. Estētiskās restaurācijas un implantu pielietošanas iespējas un tehnoloģijas / A.Šapals, G.Žīgurs // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2012), 17.-19.lpp.

Žīgurs, Guntis. Uz implantātiem balstītu izņemamo zobu protēžu pielietojuma izvērtējums dažāda vecuma grupām Latvijas populācijā / G.Žīgurs // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2011), 7.-8.lpp.

Žīgurs, Guntis. Uz implantiem balstītu apakšžokļa pārklājprotēžu rotācija / G.Žīgurs // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2011), 10.lpp.

Saidovs, Rustams. Periimplantīts / R.Saidovs, A.Skaģers, G.Žīgurs // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2010), 5.-12.lpp.

Abstracts​​

Mākslīgo zobu izvietojuma atbilstība protezējamā lauka anatomiskajiem orientieriem pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, A.Vidžis, V.Cauce, G.Žīgurs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 230.lpp.

Late outcomes of jaw angiosarcoma / A.Skagers, E.Kornevs, G.Selga, G.Salms, G.Zigurs // 12th Joint Symposium Riga-Rostock "Head and neck oncology: treatment and reconstruction options" (Riga, Latvia, May 9-10, 2014) : Abstracts Book. - Riga, 2014. - P.73-74.

Vēlīnie klīniskie rezultāti pēc vienmomenta augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšanas un zobu implantācijas / Ģ.Šalms, A.Skaģers, A.Bīgestāns, E.Korņevs, G.Lauskis, G.Žīgurs ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 303.lpp.

Koniska stara datortomogrāfija augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšanas un zobu implantācijas vēlīno rezultātu izvērtēšanā / Ģ.Šalms, L.Neimane, A.Skaģers, G.Žīgurs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 298.lpp.

Memberships

2013- Present Member of the Certification Commission of the Latvian Medical Association

2007- Present Executive Director, Board member of the Latvian Dental Association​

​​2004- Present Organizer and member of the editorial board of the annual journal for dentists "Zobārstniecības raksti".

2004- Present Editorial board member of the annual journal "Stomatologija. Baltic Dental and Maxillofacial Journal". Kaunas, Lithuania​

1996- Present Chairman of the Commission of Work Quality and Expertise

​2003- 2008 Member of the Evaluating Commission of the International Students Scientific-Research

Competition. Copenhagen, Denmark

1994- 2007 President of the Latvian Dental Association​

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Akota
Head of the Department, Academic Staff
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ingrīda Čēma
Head of the Department, Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Ilga Urtāne
Academic Staff, Chair of the Board
Andris Ābeltiņš
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Egita Senakola
Director of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Ģirts Šalms
Academic Staff, Board Member
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues