Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Acting Lecturer

RSU, Language Centre

2015 - 2016

Author

The National Library of Latvia

2013 - 2015

Latin teacher

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

2007 - 2013

Contract work: text correction and editing

2011 - 2011

Guide in the Researchers' Night

University of Latvia, Faculty of Humanitues

Education and training

2012 - Present

Doctoral (PhD) studies in Linguistics

University of Latvia, Faculty of Humanities

Metaphorical Terms in Ancient Greek Medical Texts

2010 - 2012

Master’s degree of Humanities in Philology

University of Latvia, Faculty of Humanitues

2007 - 2010

Bachelor's degree of Humanities in Philology

The University of Latvia, Faculty of Humanities

1995 - 2007

General Secondary Education

Talsu Valsts ģimnāzija

Achievements

Conferences


International Scientific conference Baltic Languages and White Nights. Local Meanings in Language, lasījuma tēma The vertical direction in Greek verbs (Rīga 20.–21.06.2016)​


International Summer School for Greek Language, History and Culture / Tο Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA) (Institute for Balkan Studies, University of Thessaloniki, 25.07.– 22.08.2010)

Supervised study course

Pharmaceutical Terminology in Latin

Pharmacy Terminology in Latin

Head of study course

Pharmaceutical Terminology in Latin

Lectured study course

Medical Terminology in Latin

Pharmaceutical Terminology in Latin

Projects

Dalība LU pētniecības projektā Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti: Aristoteļa „Rētorika" (tulkojums, zinātnisks komentārs, pētījumu kopa) (2012–)

Dalība LU akadēmiskās attīstības projektā Jaunas studiju infrastruktūras izveide: Latīņu – latviešu vārdnīcas atjaunošana un digitalizēšana (2014–)

Līdzdalība LU doktorantūras skolā Letonika un starpkultūru pētījumi (2012–)

Publications

Research articles

​...par aizrautību, atvērtību, mīlestību... Jorans Sonnevi „Mazas skaņas; viena balss" (publicēts LU literāro tekstu vietnē UBI SUNT, 2013)

Pavisam citādā un spilgtā pasaulē. „Mana vectēva Korkuda grāmata" (publicēts LU literāro tekstu vietnē UBI SUNT, 2013)

Metaforas kognitīvā funkcija Galēna traktātā „Par ēdienu spēju" (publicēts LU HZF Klasiskās filoloģijas katedras un Hellēnistikas centra rakstu krājumā Antiquitas Viva 4. Studia Classica, 2014)

Daži vārddarināšanas paņēmieni Galēna traktātos (publicēts LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājumā Valoda: nozīme un forma. 6. Valodas sistēma un lietojums, 2015)

Medicīnas valoda Senajā Grieķijā un tās attīstība (publicēts LU Latviešu valodas institūta žurnālā Linguistica Lettica 23, 2015)

Ziemeļblāzmas atspulgs. „Eddas dziesmas" (publicēts LU literāro tekstu vietnē UBI SUNT, 2016)

Metafora sengrieķu medicīnas tekstos: Galēns (publicēts antīkās vēstures, klasiskās filoloģijas un antīkās filozofijas vietnē ANTIQUITAS.LV, 2016)

Galēns par ārstu-filozofu (iesniegts publicēšanai DU Humanitārās fakultātes zinātnisko rakstu krājumam Kultūras studijas 8. sējumam)

Galēns par valodu un sofismiem (iesniegts publicēšanai LiepU zinātnisko rakstu krājumam Vārds un tā pētīšanas aspekti 20. laidienam)

Contacts

Related news