Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Lektora p.i.

RSU, Valodu centrs

2015 - 2016

Autore

Latvijas Nacionālā bibliotēka

16.10.–02.11.2015, 03.12.–10.12.2015, 19.01.–02.02.2016, 06.09.–10.10.2016​​

2013 - 2015

Latīņu valodas skolotāja

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

2011 - 2011

Gide

LU HZF

Gide Zinātnieku nakts pasākumā​​

2007 - 2013

Līgumdarbi

Līgumdarbi: tekstu korektūra un rediģēšana​​.

Izglītība

2012 - pašlaik

Doktoranturas studijas

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Valodniecības DSP

2010 - 2012

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Klasiskās filoloģijas MSP

Saņemta Latvijas Universitātes Fonda Profesora E. Felsberga piemiņas stipendija 2010./2011. akadēmiskajā gadā.)

2007 - 2010

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Klasiskās filoloģijas BSP

Saņemta Vītolu fonda Talsu novada fonda stipendija 2007./2008. un 2008./2009. akadēmiskajā gadā un Vītolu fonda Pasaules Brīvo latviešu apvienības stipendija 2009./2010. akadēmiskajā gadā.)

1995 - 2007

Vispārēja vidējā izglītība

Talsu Valsts ģimnāzijā, humanitārā un sociālā virziena programmā

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016. gads

 • ​5. starptautiskā klasiskās filoloģijas biennāles konference Antiquitas Viva 2016: Vārds vārdnīcā un tekstā, lasījuma tēma Galēns par novecojušiem vārdiem hipokratiskajā korpusā (Rīgā 07.–08.04.2016)
 • ​LU, LiepU un VeA Valodniecības doktorantu seminārs, lasījuma tēma De ordine librorum jeb galēniskais korpuss Galēna skatījumā (Rīgā 20.05.2016)​
 • International Scientific conference Baltic Languages and White Nights. Local Meanings in Language, lasījuma tēma The vertical direction in Greek verbs (Rīgā 20.–21.06.2016)​

2010. gads

 • ​International Summer School for Greek Language, History and Culture / Tο Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA) (Institute for Balkan Studies, University of Thessaloniki). Dalība no 25.07.– 22.08.2010.​​

Vadītie studiju kursi

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Farmācijas terminoloģija latīņu valodā

Projekti

 • ​Dalība LU pētniecības projektā Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti: Aristoteļa „Rētorika" (tulkojums, zinātnisks komentārs, pētījumu kopa) (2012–)
 • Dalība LU akadēmiskās attīstības projektā Jaunas studiju infrastruktūras izveide: Latīņu – latviešu vārdnīcas atjaunošana un digitalizēšana (2014–)
 • Līdzdalība LU doktorantūras skolā Letonika un starpkultūru pētījumi (2012–)

Publikācijas

 • ​...par aizrautību, atvērtību, mīlestību... Jorans Sonnevi „Mazas skaņas; viena balss" (publicēts LU literāro tekstu vietnē UBI SUNT, 2013)
 • Pavisam citādā un spilgtā pasaulē. „Mana vectēva Korkuda grāmata" (publicēts LU literāro tekstu vietnē UBI SUNT, 2013)
 • Metaforas kognitīvā funkcija Galēna traktātā „Par ēdienu spēju" (publicēts LU HZF Klasiskās filoloģijas katedras un Hellēnistikas centra rakstu krājumā Antiquitas Viva 4. Studia Classica, 2014)
 • Daži vārddarināšanas paņēmieni Galēna traktātos (publicēts LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājumā Valoda: nozīme un forma. 6. Valodas sistēma un lietojums, 2015)
 • Medicīnas valoda Senajā Grieķijā un tās attīstība (publicēts LU Latviešu valodas institūta žurnālā Linguistica Lettica 23, 2015)
 • Ziemeļblāzmas atspulgs. „Eddas dziesmas" (publicēts LU literāro tekstu vietnē UBI SUNT, 2016)
 • Metafora sengrieķu medicīnas tekstos: Galēns (publicēts antīkās vēstures, klasiskās filoloģijas un antīkās filozofijas vietnē ANTIQUITAS.LV, 2016)
 • Galēns par ārstu-filozofu (iesniegts publicēšanai DU Humanitārās fakultātes zinātnisko rakstu krājumam Kultūras studijas 8. sējumam)
 • Galēns par valodu un sofismiem (iesniegts publicēšanai LiepU zinātnisko rakstu krājumam Vārds un tā pētīšanas aspekti 20. laidienam)

Kontakti

Saistītās ziņas