Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Acting Assistant

Faculty of Medicine, Department of Paediatrics

1992 - Present

Medical doctor, chief of department

University Childrens Hospital,

Education and training

1986 - 1992

Medical Doctor’s Diploma

Medical Academy of Latvia

1992 - 1993

Certificate in Pediatrics

University Childrens Hospital

Achievements

Certifications

Pediatrics

Pediatric Infectology

Pediatric gastroenterology

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, 2nd level professional study programme "Pediatric gastroenterology"

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, 2nd level professional study programme "Pediatric gastroenterology".​

Lectured study course

Basics of Paediatrics (Digestive, Urinary, Respiratory, Skeletal and Muscular system)

Paediatric Diseases I (Paediatric Gastroenterology, Paediatric Pulmonology)

Paediatric Diseases IV

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:


Master's theses: 3

qualification papers: 3

Reviewed:


Master's theses: 2

qualification papers: 2

Memberships


President of Latvian Society for Pediatric Gastroenterology


Member of European Crohn and Colitis Organisation


Member of ESPEN

Awards and recognitions


2013. Certificate of Recognition of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia.Publications

Research articles​​

Puķīte, Ieva. Biežākie gremošanas trakta funkciju traucējumu simptomi zīdaiņiem un mazbērniem / I.Puķīte // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2015, nov.), 55.-58.lpp.

Vahere, Baiba. Placebo efekts : no aizlaikiem līdz mūsdienām / B.Vahere; stāsta A.Utināns, I.Puķīte, S.Purviņa, V.Pīrāgs // Doctus. - Nr.4 (2015, apr.), 59.-63.lpp.

Abstracts​​

Magnetic resonance enterography with diffusion weighted imaging (DWI) sequence helps to reveal early inflammatory changes in patients with suspect bowel disease / I.Apine, J.Pokrotnieks, I.Pukite, G.Krūmiņa ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 35.lpp.

Magnetic resonance enterography with diffusion weighted imaging (DWI) sequence helps to reveal early inflammatory changes in patients with suspect bowel disease / I.Apine, J.Pokrotnieks, M.Leja, I.Pukite, A.Supe, G.Krumina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 120.lpp.

Vilsona slimības pirmās klīniskās izpausmes bērniem vecumā līdz 18 gadiem Latvijas populācijā / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, I.Puķīte, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 162.lpp.

Kritēriji Vilsona slimības klīniskajai un molekulārajai diagnostikai / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, A.Černušenko, I.Puķīte, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 173.lpp.

Not typical North-European ATP7B gene mutation in Latvian patients with Wilson disease / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Pukite, Z.Krumina, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.23, Suppl.1 (2015, June), p.144-145. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pediatric liver transplantation - single center experience in Latvia / M.Kreile, I.Pukite, I.Kaze ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.50.

Contacts

Colleagues

Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Jana Pavāre
Dean, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Sandra Lejniece
Dean, Director of Study Programme
Ivars Vanadziņš
Academic Staff, Director
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations, Member of RSU Council
Andris Jumtiņš
Head of the Department, Academic Staff, Member of RSU Council
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Konrāde
Academic Staff, Director of Study Programme
Zanda Daneberga
Academic Staff, Lead Researcher, Deputy Chair
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff, Acting Head of Department
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff