Skip to main content

Apraksts

Work experience

2013 - 2018

Dean

Rīga Stradiņš University, Faculty of Dentistry

2003 - Present

Professor

Administrative Management, Study Administration, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics

Education and training

1976 - 1980

Dr.med.sc./ Doctoral study

Riga Medical institute, Faculty of Stomatology

1973 - 1976

Residency

Riga Medical Institut, Department of Orthopedical Stomatology

1968 - 1973

Replace with qualification awarded

Riga Medical institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

2006-2016. Participation in European Orthodontic Society congresses

2006; 2008; 2010; 2012; 2014; 2016. Participation in Baltic Orthodontic Society congresses

2006-2016. Participation in Riga Stradiņš University Scientific conferences

2014-2016. Participation ADEE (Association for Dental Education in Europe) congresses

2010-2016. Participation in congress on Temporomandibular Joint in Juvenile Idiopathic Arthritis

2006-2016. Participation in different professional continuing education courses

 

Field of research

 

 

  • Morphogenesis of dentofacial anomalies and individualized treatment planning;
  • Clinical, radiological and immunohistological investigations of maxillofacial deformities;
  • Radiological and immunohistological investigations of hard and soft tissue of maxillofacial deformities
  • Skeletal and soft tissues dysmorphology of the maxillofacial deformities related to treatment results.

 

Supervised study programme

 

 

Riga Stradiņš University, study programm "Dentistry"

 

Head of the study programme

 

Rīga Stradiņš University, study programm "Dentistry"

 

Head of study course

 

Study course "Orthodontics"

 

Lectured study course

Introduction into Speciality

Orthodontics

Supervised and reviewed student research papers

 

 

Supervised:

doctoral theses: 9

Students research papers: 10

Reviewed:

doctoral theses: 4

Students research papers: 11

 

Projects

 

2006 - Scientific project "Morphogenesis of dentofacial anomalies and individualized treatment planning". Project manager

2007 - Scientific project "Radiological clinical and immunohistological investigations of hard and soft tissue of maxillofacial deformities". Project manager

2009-2012. Scientific project nr. 09.1408 "Three dimensional and immunohistological investigations of hard and soft tissue of maxillofacial deformities". Project manager

2013 - till now. RSU Project "Skeletal ans soft tissues dysmorphology of the maxillofacial deformities related to treatment results". Project manager

 

Memberships

 

Member of the Latvian Orthodontic Association

Member of the Latvian Dentist Association

Member of the Baltic Orthodontic Association

Member of the European Orthodontic Society

Member of the World Federation of Orthodontists

Member of the American Association of Orthodontists

Expert of the Latvian Scientific Council

 

 

Awards and recognitions

 

 

Royal College of Surgeons of Edinburgh, Gold medal for international collaboration in training of residency students.

Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh ad hominem.​

An Honorary Fellowship of the University of Wales College of Medicine.

Order of the Three Stars, V class.

 

 

Publications

 

Research articles​​

 

Gržibovskis, Māris. Today's understanding about bone aging / M.Grzibovskis, M.Pilmane, I.Urtane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.12, N 4 (2010), p.99-104. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Specific signaling molecule expressions in the interradicular septum in different age groups / M.Grzibovskis, I.Urtane, M.Pilmane, I.Jankovska // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 3 (2011), p.81-86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Temporomandibulārās locītavas kaulaudu morfoloģijas izmaiņu novērtējums konusstara datortomogrāfijas attēlos pacientiem ar dentofaciālām anomālijām / Z.Krišjāne, I.Urtāne, G.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 313.-319.lpp.

The stability of bilateral sagittal ramus osteotomy and vertical ramus osteotomy after bimaxillary correction of class III malocclusion / A.Abeltins, G.Jakobsone, I.Urtane, A.Bigestans // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.39, N 8 (2011, dec.), p.583-587. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The prevalence of TMJ osteoarthritis in asymptomatic patients with dentofacial deformities : a cone-beam CT study / I.Urtane, G.Krumina, L.Neimane ...[et al.] // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Vol.41, N 6 (2012, June), p.690-695. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mandibular condyle characteristics in juvenile idiopathic arthritis patients compared with control group by cone beam computed tomography assessment / H.Al-Shwaikh, I.Urtane, V.Stanevica, Z.Davidsone // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.92-98.

Temporomandibulāro locītavu artrīta diagnostika un lokālā terapija juvenila idiopātiska artrīta slimniekiem / V.Staņēviča, Z.Dāvidsone, I.Urtāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 7.-11.lpp.

Validation of a Latvian and a Russian version of the Oral Health Impact Profile for use among adults / J.Pugaca, I.Urtane, P.Pirttiniemi, I.Rogovska // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.16, No.3 (2014, Sept.), p.83-86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The relationship between mandibular rotation and osseous structure of the TMJ in pre-surgery orthognathic patients : a cone beam CT study / Z.Krisjane, I.Urtane, K.Gardovska, I.Jankovska, G.Krumina // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.17, No.2 (2015, June), p.41-47. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Urtāne, Ilga. Zobārstniecības akadēmiskās izglītības izveidošana Latvijā / I.Urtāne // Kārlis Barons un viņa laikmets Latvijas zobārstniecībā, 1865-1944 / Rīgas Stradiņa universitāte. Stomatoloģijas institūts. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 67.-[80.]lpp.

 

Abstracts​​

 

Assessment of TMJ osseous morphology in orthognatic patients related on iCAT data : [abstract] / I.Urtane, Z.Krisjane, K.Zepa, L.Neimane // 110th Annual Session "Passion for excellence" (Washington, DC, USA, Apr.30-May 4, 2010) : On-site Program / American Association of Orthodontists. - Washington, 2010. - Poster N 321.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu kvantitatīvā novērtējuma metodika alveolārajā kaulā dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, M.Pilmane, I.Urtāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 303.lpp.

Jankovska, Iveta. Osteopontin and osteocalcin in maxilla tissue in skeletal Class III patients : [abstract] / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtane // 110th Annual Session "Passion for excellence" (Washington, DC, USA, Apr.30-May 4, 2010) : On-site Program / American Association of Orthodontists. - Washington, 2010. - Poster N 141.

Jankovska, Iveta. Transformējošā augšanas faktora ß ekspresija pacientiem ar Angle II un Angle III klases dentofaciālām deformācijām / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 297.lpp.

Kondilārā morfoloģija ortognātiskās ķirurģijas pacientiem / Z.Krišjāne, I.Urtāne, K.Zepa, L.Neimane // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 300.lpp.

Musculoskeletal features in patients with skeletal Class I, Class II and Class III malocclusions : [abstract] / K.Zepa, I.Urtane, G.Krumina, Z.Krisjane // 110th Annual Session "Passion for excellence" (Washington, DC, USA, Apr.30-May 4, 2010) : On-site Program / American Association of Orthodontists. - Washington, 2010. - Poster N 341.

Muskulomandibulāro struktūru īpatnības pacientiem ar skeletālu Angle I klases sakodienu / I.Urtāne, K.Zepa, G.Krūmiņa ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 301.lpp.

Osteopontin and osteocalcin in bone of skeletal class III patients / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtāne, A.Bīgestāns, Ģ.Šalms, G.Lauskis // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.30.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums periodonta saitēs septa interradicularis dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 39.lpp.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums septa interradicularis dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 323.lpp.

Jankovska, Iveta. Characterization of regeneration/growth factors, degeneration factors and apoptosis in jaw bones and soft tissues of patients with dentofacial deformities : [abstract] / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xiii. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jankovska, Iveta. Kaula morfoģenētiskā proteīna 2/4 ekspresija pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām / I.Jankovska, I.Urtāne, M.Pilmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 324.lpp.

Jankovska, Iveta. Reģenerācijas/augšanas , deģenerācijas faktoru un apoptozes raksturojums žokļu kaulos un smaganu audos pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām / I.Jankovska, I.Urtāne, M.Pilmane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 43.lpp.

Krišjāne, Zane. Assessment of condylar morphology using cone beam computed tomography in patients with dentofacial anomalies / Z.Krisjane, I.Urtane, L.Neimane // 87th Congress of the European Orthodontic Society (Istanbul, Turkey, June 19-23, 2011) : Abstract Book. - Istanbul, 2011. - P.150-151.

Krišjāne, Zane. Assessment of TMJ skeletal morphology in orthognatic patients : [abstract] / Z.Krisjane, I.Urtane, L.Neimane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xiv. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neimane, Laura. Magnetic resonance imaging of temporomandibular joint in juvenile idiopathic arthritis patients / L.Neimane, S.Dzelzite, I.Urtane // 24th Annual Meeting and Refresher Course of the European Society Head and Neck Radiology (ESHNR) (Brugge, Belgium, Sept.8-10, 2011) : Abstract Book. - Brugge, 2011. - Abstr. N 00035.

Specific signaling molecule assessment in the interradicular septum in different age groups : [abstract] / M.Grzibovskis, I.Urtane, M.Pilmane, I.Jankovska // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xi. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The assessment of TMJ osseous morphology for osteoarthritic features in patients with dentofacial deformities / Z.Krisjane, I.Urtane, G.Krumina, L.Neimane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 53.lpp.

Urtāne, Ilga. Assessment of transverse maxillary deficiency by CBCT in Class II and Class III patients : [abstract] / I.Urtane, A.Bigestans, L.Neimane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xx. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums septum interradiculare un periodonta saitēs dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 304.lpp.

Influence of cyclooxygenase-1 polymorphisms on urinary 11-dehydrothromboxane B2 levels in patients undergoing stent implantation : [abstract] / I.Urtane, G.Latkovskis, M.Dambrova ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.34, N 1 (2012, Febr.), p.254-255. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Muskuloskeletālo struktūru īpatnības pacientiem ar skeletālu Angle I, II un III klases sakodienu / I.Urtāne, G.Krūmiņa, J.Pavaine ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 309.lpp.

Soft tissue changes after bimaxillary orthognathic surgery to correct a class III malocclusion / A.Abeltins, G.Jakobsone, I.Urtane, G.Salms // 88th Congress of the European Orthodontic Society (EOS) (Santiago de Compostela, Spain, June 18-23, 2012) : Abstract Book. - Santiago de Compostela, 2012. - P.165-166.

Urtāne, Ilga. Structural incompatibility of the mandibular condyle and fossa in skeletal class II patients : a CBCT study / I.Urtane, Z.Krisjane, L.Neimane // 22nd Congress of the Nordic Orthodontic Society (NOS) (Oslo, Finland, Aug.22-25, 2012) : Program and Abstracts. - Oslo, 2012. - P.30.

Disorders of osseous structure of TMJ in children with juvenile idiopathic arthritis - CBCT study / I.Jankovska, I.Urtane, V.Stanevica ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 293.lpp.

Gržibovskis, Māris. Specific signalling molecule expression in periodontal ligaments in different age groups / M.Gržibovskis, M.Pilmane, I.Urtāne // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.57.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums alveolārā izauguma kaulā un periodonta saitēs septum interradiculare dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 288.lpp.

Surgically assisted orthodontic : [abstract] / I.Urtane, A.Abeltins, D.Osleja, A.Bigestans // 8th Congress of the Baltic Orthodontic Association (Tallinn, Estonia, May 24-25, 2013). - Tallinn, 2013. - P.17-18.

Temporomandibular joint involvement in children with juvenile idiopathic arthritis / Z.Dāvidsone, R.Šantare, Z.Krišjāne, I.Urtāne, V.Staņēviča // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.72, Suppl.3 (2013, June), p.1002. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Temporomandibulāro locītavu artrīta diagnostika un terapija juvenila idiopātiska artrīta pacientiem / V.Staņēviča, Z.Dāvidsone, I.Urtāne ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 215.lpp.

TMJ disorders in orthognatic surgery patients in association with type of facial growth type [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Urtane, Z.Krisjane, A.Bigestans, G.Salms // 89th Congress of the European Orthodontic Society (Reykjavik, Iceland, June 26-29, 2013) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 7.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.eventure-online.com/eventure/publicAbstractView…

Al-Shwaikh, Hadeel. Features of osseous structure of TMJ in children with juvenile idiopathic arthritis - CBCT study / H.Al-Shwaikh, I.Urtane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 318.lpp.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums alveolārā izauguma kaulā un periodonta saitēs septum interradiculare dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 333.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Akota
Head of the Department, Academic Staff
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ingrīda Čēma
Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Andris Ābeltiņš
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Egita Senakola
Director of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Ģirts Šalms
Academic Staff, Chair of the Board
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues