Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - 2018

Dekāns

Zobārstniecības fakultāte

2003 - pašlaik

Profesors

Zobārstniecības fakultāte, Ortodontijas katedra

Izglītība

1968 - 1973

Zobārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

1973 - 1976

Klīniskā ordinatūra

Rīgas Medicīnas institūts

1976 - 1980

Dr.med.sc./ Aspirantūra

Rīgas Medicīnas institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2006-2016 Dalība Eiropas Ortodontu asociācijas kongresos

2006; 2008; 2010; 2012; 2014; 2016 Dalības Baltijas Ortodontu asociācijas kongresos

2006-2016 Dalības Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskajās konferencēs

2014-2016 Dalība ADEE (Eiropas Zobārstniecības izglītības asociācijas) kongresos

2010-2016 Dalība konferencēs " Temporomandibulārās locītavas artrīts bērniem ar Juveniol idiopātisko artrītu"

2006-2016 Dalības dažādos tālākizglītības profesionālajos kursos

 

Pētniecības darbības virzieni

 

* Dentofaciālo anomāliju morfoģnēze un individualizētās ārstēšanas plānošana

* Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imunohistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie pētījumi

* Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu radioloģiskā un imunohistoķīmiskā izpēte

* Sejas žokļu deformāciju skeletālo un mīksto audu dismorfisma saistība ar ārstēšanas rezultātu stabilitāti

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Zobārstniecība"​​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Ortodontija

 

Docētie studiju kursi

Ievads specialitātē

Ortodontija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 9

​studentu zinātniski pētnieciskie darbi: 10

recenzētie:

promocijas darbi: 4

studentu zinātniski pētnieciskie darbi: 11

 

Projekti

 

2006 - IZM Projekts "Dentofaciālo anomāliju morfoģnēze un individualizētās ārstēšanas plānošana"

2007 - IZM Projekts "Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imunohistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie pētījumi"

2009-2012 - IZM Projekts Nr. 09.1408 "Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu radioloģiskā un imunohistoķīmiskā izpēte", projekta vadītāja

2013 - pašlaik - RSU Projekts "Sejas žokļu deformāciju skeletālo un mīksto audu dismorfisma saistība ar ārstēšanas rezultātu stabilitāti", projekta vadītāja

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 

LZP eksperts

Latvijas Ortodontu asociācija

Latvijas Zobārstu asociācija

Baltijas Ortodontu asociācija

Eiropas Ortodontu asociācija

Pasaules Ortodontu asociācija

Amerikas Ortodontu asociācija

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Royal College of Surgeons of Edinburgh, Zelta medaļa par starptautisku sadarbību rezidentu apmācībā

Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh ad hominem

An Honorary Fellowship of the University of Wales college of Medicine

Triju Zvaigžņu Ordenis, V šķira

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Gržibovskis, Māris. Today's understanding about bone aging / M.Grzibovskis, M.Pilmane, I.Urtane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.12, N 4 (2010), p.99-104. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Specific signaling molecule expressions in the interradicular septum in different age groups / M.Grzibovskis, I.Urtane, M.Pilmane, I.Jankovska // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 3 (2011), p.81-86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Temporomandibulārās locītavas kaulaudu morfoloģijas izmaiņu novērtējums konusstara datortomogrāfijas attēlos pacientiem ar dentofaciālām anomālijām / Z.Krišjāne, I.Urtāne, G.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 313.-319.lpp.

The stability of bilateral sagittal ramus osteotomy and vertical ramus osteotomy after bimaxillary correction of class III malocclusion / A.Abeltins, G.Jakobsone, I.Urtane, A.Bigestans // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.39, N 8 (2011, dec.), p.583-587. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The prevalence of TMJ osteoarthritis in asymptomatic patients with dentofacial deformities : a cone-beam CT study / I.Urtane, G.Krumina, L.Neimane ...[et al.] // International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - Vol.41, N 6 (2012, June), p.690-695. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mandibular condyle characteristics in juvenile idiopathic arthritis patients compared with control group by cone beam computed tomography assessment / H.Al-Shwaikh, I.Urtane, V.Stanevica, Z.Davidsone // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.92-98.

Temporomandibulāro locītavu artrīta diagnostika un lokālā terapija juvenila idiopātiska artrīta slimniekiem / V.Staņēviča, Z.Dāvidsone, I.Urtāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 7.-11.lpp.

Validation of a Latvian and a Russian version of the Oral Health Impact Profile for use among adults / J.Pugaca, I.Urtane, P.Pirttiniemi, I.Rogovska // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.16, No.3 (2014, Sept.), p.83-86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The relationship between mandibular rotation and osseous structure of the TMJ in pre-surgery orthognathic patients : a cone beam CT study / Z.Krisjane, I.Urtane, K.Gardovska, I.Jankovska, G.Krumina // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.17, No.2 (2015, June), p.41-47. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Assessment of TMJ osseous morphology in orthognatic patients related on iCAT data : [abstract] / I.Urtane, Z.Krisjane, K.Zepa, L.Neimane // 110th Annual Session "Passion for excellence" (Washington, DC, USA, Apr.30-May 4, 2010) : On-site Program / American Association of Orthodontists. - Washington, 2010. - Poster N 321.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu kvantitatīvā novērtējuma metodika alveolārajā kaulā dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, M.Pilmane, I.Urtāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 303.lpp.

Jankovska, Iveta. Osteopontin and osteocalcin in maxilla tissue in skeletal Class III patients : [abstract] / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtane // 110th Annual Session "Passion for excellence" (Washington, DC, USA, Apr.30-May 4, 2010) : On-site Program / American Association of Orthodontists. - Washington, 2010. - Poster N 141.

Jankovska, Iveta. Transformējošā augšanas faktora ß ekspresija pacientiem ar Angle II un Angle III klases dentofaciālām deformācijām / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 297.lpp.

Kondilārā morfoloģija ortognātiskās ķirurģijas pacientiem / Z.Krišjāne, I.Urtāne, K.Zepa, L.Neimane // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 300.lpp.

Musculoskeletal features in patients with skeletal Class I, Class II and Class III malocclusions : [abstract] / K.Zepa, I.Urtane, G.Krumina, Z.Krisjane // 110th Annual Session "Passion for excellence" (Washington, DC, USA, Apr.30-May 4, 2010) : On-site Program / American Association of Orthodontists. - Washington, 2010. - Poster N 341.

Muskulomandibulāro struktūru īpatnības pacientiem ar skeletālu Angle I klases sakodienu / I.Urtāne, K.Zepa, G.Krūmiņa ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 301.lpp.

Osteopontin and osteocalcin in bone of skeletal class III patients / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtāne, A.Bīgestāns, Ģ.Šalms, G.Lauskis // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.30.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums periodonta saitēs septa interradicularis dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 39.lpp.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums septa interradicularis dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 323.lpp.

Jankovska, Iveta. Characterization of regeneration/growth factors, degeneration factors and apoptosis in jaw bones and soft tissues of patients with dentofacial deformities : [abstract] / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xiii. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jankovska, Iveta. Kaula morfoģenētiskā proteīna 2/4 ekspresija pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām / I.Jankovska, I.Urtāne, M.Pilmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 324.lpp.

Jankovska, Iveta. Reģenerācijas/augšanas , deģenerācijas faktoru un apoptozes raksturojums žokļu kaulos un smaganu audos pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām / I.Jankovska, I.Urtāne, M.Pilmane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 43.lpp.

Krišjāne, Zane. Assessment of condylar morphology using cone beam computed tomography in patients with dentofacial anomalies / Z.Krisjane, I.Urtane, L.Neimane // 87th Congress of the European Orthodontic Society (Istanbul, Turkey, June 19-23, 2011) : Abstract Book. - Istanbul, 2011. - P.150-151.

Krišjāne, Zane. Assessment of TMJ skeletal morphology in orthognatic patients : [abstract] / Z.Krisjane, I.Urtane, L.Neimane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xiv. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neimane, Laura. Magnetic resonance imaging of temporomandibular joint in juvenile idiopathic arthritis patients / L.Neimane, S.Dzelzite, I.Urtane // 24th Annual Meeting and Refresher Course of the European Society Head and Neck Radiology (ESHNR) (Brugge, Belgium, Sept.8-10, 2011) : Abstract Book. - Brugge, 2011. - Abstr. N 00035.

Specific signaling molecule assessment in the interradicular septum in different age groups : [abstract] / M.Grzibovskis, I.Urtane, M.Pilmane, I.Jankovska // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xi. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The assessment of TMJ osseous morphology for osteoarthritic features in patients with dentofacial deformities / Z.Krisjane, I.Urtane, G.Krumina, L.Neimane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 53.lpp.

Urtāne, Ilga. Assessment of transverse maxillary deficiency by CBCT in Class II and Class III patients : [abstract] / I.Urtane, A.Bigestans, L.Neimane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xx. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums septum interradiculare un periodonta saitēs dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 304.lpp.

Influence of cyclooxygenase-1 polymorphisms on urinary 11-dehydrothromboxane B2 levels in patients undergoing stent implantation : [abstract] / I.Urtane, G.Latkovskis, M.Dambrova ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.34, N 1 (2012, Febr.), p.254-255. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Muskuloskeletālo struktūru īpatnības pacientiem ar skeletālu Angle I, II un III klases sakodienu / I.Urtāne, G.Krūmiņa, J.Pavaine ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 309.lpp.

Soft tissue changes after bimaxillary orthognathic surgery to correct a class III malocclusion / A.Abeltins, G.Jakobsone, I.Urtane, G.Salms // 88th Congress of the European Orthodontic Society (EOS) (Santiago de Compostela, Spain, June 18-23, 2012) : Abstract Book. - Santiago de Compostela, 2012. - P.165-166.

Urtāne, Ilga. Structural incompatibility of the mandibular condyle and fossa in skeletal class II patients : a CBCT study / I.Urtane, Z.Krisjane, L.Neimane // 22nd Congress of the Nordic Orthodontic Society (NOS) (Oslo, Finland, Aug.22-25, 2012) : Program and Abstracts. - Oslo, 2012. - P.30.

Disorders of osseous structure of TMJ in children with juvenile idiopathic arthritis - CBCT study / I.Jankovska, I.Urtane, V.Stanevica ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 293.lpp.

Gržibovskis, Māris. Specific signalling molecule expression in periodontal ligaments in different age groups / M.Gržibovskis, M.Pilmane, I.Urtāne // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.57.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums alveolārā izauguma kaulā un periodonta saitēs septum interradiculare dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 288.lpp.

Surgically assisted orthodontic : [abstract] / I.Urtane, A.Abeltins, D.Osleja, A.Bigestans // 8th Congress of the Baltic Orthodontic Association (Tallinn, Estonia, May 24-25, 2013). - Tallinn, 2013. - P.17-18.

Temporomandibular joint involvement in children with juvenile idiopathic arthritis / Z.Dāvidsone, R.Šantare, Z.Krišjāne, I.Urtāne, V.Staņēviča // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.72, Suppl.3 (2013, June), p.1002. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Temporomandibulāro locītavu artrīta diagnostika un terapija juvenila idiopātiska artrīta pacientiem / V.Staņēviča, Z.Dāvidsone, I.Urtāne ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 215.lpp.

TMJ disorders in orthognatic surgery patients in association with type of facial growth type [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Urtane, Z.Krisjane, A.Bigestans, G.Salms // 89th Congress of the European Orthodontic Society (Reykjavik, Iceland, June 26-29, 2013) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 7.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.eventure-online.com/eventure/publicAbstractView…

Al-Shwaikh, Hadeel. Features of osseous structure of TMJ in children with juvenile idiopathic arthritis - CBCT study / H.Al-Shwaikh, I.Urtane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 318.lpp.

Gržibovskis, Māris. Specifisko signālmolekulu novērtējums alveolārā izauguma kaulā un periodonta saitēs septum interradiculare dažādās vecuma grupās / M.Gržibovskis, I.Urtāne, M.Pilmane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 333.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Akota
Katedras vadītāja, Docētāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Pētniece
Ingrīda Čēma
Katedras vadītāja, Docētāja
Una Soboļeva
Katedras vadītāja, Docētāja
Andris Ābeltiņš
Dekāns, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gundega Jākobsone
Katedras vadītāja, Docētāja
Egita Senakola
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Pētniece
Ilona Viduskalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Ieva Bāgante
Docētāja, Vecākā speciāliste mācību darbā