Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Acting Head of Physical and Rehabilitations medicine Clinic

Riga East university hospital

2013 - Present

Head of Rehabilitation department

Riga East university hospital

2000 - Present

Acting Assistant

Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

1997 - 2013

Physician of Physical and rehabilitation medicine

National Rehabilitation Center "Vaivari"

Education and training

2008 - 2012

Doctoral study

Rīga Stradiņš University

1994 - 1997

Post-graduate study of Rehabilitation medicine

Rīga Stradiņš University

1988 - 1994

Medical Doctor’s Diploma

Riga Stradiņš University

Achievements

Field of research

stroke

disability

Supervised study course

Clinical Rehabilitation

Health care and rehabilitation

Lectured study course

Basics of Rehabilitation

Clinical Rehabilitation

Health care and rehabilitation

Pain Medicine

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

qualification papers: 3

Reviewed:

qualification papers: 5

Memberships

Society " Latvian doctors of Rehabilitation medicine"

Awards and recognitions

2014. Certificate of Recognition of the Ministry of Health

Publications

Research articles​​

Kritienu riska izvērtēšana un tā saistība ar funkcionēšanas traucējumiem RAKUS stacionāra “Gaiļezers” pacientiem ar cerebrovaskulārām slimībām / U.Bambīte, I.Mihejeva, A.Vētra ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 13.-18.lpp.

Mihejeva, Illa. Correlation between urinary incontinence and localization of brain lesion and severity of neurological lesion caused by a stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00020-p.1-00020-p.7. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Mihejeva, Illa. Correlation between urinary incontinence and severity of neurological lesion caused by stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.77-82.

Mihejeva, Illa. Urīna nesaturēšana pēc smadzeņu infarkta un tās saistība ar bojājuma lokalizāciju / I.Mihejeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 136.-140.lpp.

Mihejeva, Illa. Urīna nesaturēšana pirmajos mēnešos pēc smadzeņu infarkta / I.Mihejeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 335.-341.lpp.

Abstracts​​

Funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija ar ilgstoši nedzīstošām brūcēm / K.Irbe, J.Civako, I.Mihejeva, A.Vētra // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 247.lpp.

Malnutrīcijas riska novērtēšana intensīvās terapijas profila nodaļās, lietojot modificēto NUTRIC skalu / I.Mihejeva, A.Vētra, D.Kalnačs ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 243.lpp.

C3-C4 spinal cord incomplete injury : acute rehabilitation for better functional outcome / A.Trusina, J.Civako, A.Vētra, I.Mihejeva // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.786. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kritienu riska izvērtēšana insulta slimniekiem stacionārā RAKUS " Gaiļezers" / U. Bambīte, I.Mihejeva, A.Vētra ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 337.lpp.

Risk of fall assessment of stroke patients in Riga East Clinical University Hospital "Gaiļezers" / U.Bambīte, I.Mihejeva, A.Vetra ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.787. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Agrīnās mobilitātes pasākumi akūtajā rehabilitācijā kritiski slimiem pacientiem funkcionālo un kognitīvo traucējumu novēršanai - nākotnes perspektīvas Latvijā / A.Vētra, I.Mihejeva, V.Liguts...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 357.lpp.

Disfāgijas biežums insulta slimniekiem / D.Baško, I.Mihejeva, A.Vētra, A.Vojevodina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 365.lpp.

Family involvement in acute rehabilitation of a patient with traumatic C3-C4 spinal cord incomplete injury (case report) / I.Mihejeva, A.Vētra, A.Trusina ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.79.

Funkcionēšanas traucējumi pacientiem pēc pārciesta insulta / I.Mihejeva, An.Vētra, D.Stirāne, E.Kiukucāne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 348.lpp.

Mihejeva, Illa. Funkcionāla atveseļošanās pacientiem ar urīna nesaturēšanu vienu gadu pēc insulta / I.Mihejeva, An.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 349.lpp.

Svara sadalījums uz pēdām pusaudžiem ar mugurkaula skoliotiskiem izliekumiem 10-13 gadu vecumā / D.Stirāne, D.Bindemanis, An.Vētra, A.Vētra, I.Mihejeva // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 129.lpp.

Mihejeva, Illa. Functional recovery for patients with post-stroke urinary incontinence 6 months after stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.864. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihejeva, Illa. Pēcinsulta urīna nesaturēšanas saistība ar bojājuma lokalizāciju / I.Mihejeva, A.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 352.lpp.

Mihejeva, Illa. The correlations between clinical types of post-stroke urinary incontinence and brain lesion location and neurologic symptoms / I.Mihejeva, A.Vetra // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.67.

Mihejeva, Illa. Urīna nesaturēšana pirmajos mēnešos pēc insulta / I.Mihejeva, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 331.lpp.

Mihejeva, Illa. Urinary incontinence 3 months after acute stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.409-410. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Related news

Colleagues

Aivars Vētra
Academic Staff, Manager
Signe Tomsone
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Guna Bērziņa
Head of the Department, Academic Staff
Daina Šmite
Academic Staff, Director of Study Programme
Ruta Balode
Academic Staff
Ilze Blūmentāle
Director of Study Programme, Academic Staff
Daiga Bruzgule
Academic Staff
Dace Driba
Academic Staff
Velga Gaļanska
Academic Staff
Zane Liepiņa
Director of Study Programme, Academic Staff
Darja Ņesteroviča
Researcher, Doctoral student, Academic Staff
Daiga Pulmane
Academic Staff
Zane Rožkalne
Academic Staff