Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Rehabilitācijas nodaļas vadītāja, Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas klīnikas vadītāja p.i.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

2002 - pašlaik

Asisetenta p.i.

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2000 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

1996 - 2013

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

1998 - 2002

stundu pasniedzējs

Rehabilitācijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

2008 - 2012

Doktorantūras nodaļā

Rīgas Stradiņa universitāte

1994 - 1998

Rezidentūra rehabilitoloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1990 - 1994

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija

1988 - 1990

Sankt-Peterburgas pediatrijas institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes


PAPILDUS IZGLĪTĪBA2016.g. BaSCOS kongress 7th

2016.g.​ personāla un administratīvā vadība ārstniecības struktūrvienībās

2016.g.​ Ārstniecības personu atbildība tiesībās

2016.g. Zinātnisko publikāciju sagatavošana (RSU)

2016.g. RSU 15. Zinātniskā konference

2015.g 8th Baltic Congress of Neurology

2015.g. RSU 14. Zinātniskā konference

2015.g. 4th Baltic and North Sea Conference on PRM

2014.g. 5thInternational interdisciplinary scientific conference Society Health Welfare

2014. g. „Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā" (RSU)

2014. g. 8th World Congress for NeuroRehabilitātion

2014.g. RSU 13. Zinātniskā konference

2014.g. Postpolio sindroms (RSU seminārs)

2013.g. 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation

2013. g. 7. Latvijas Ārstu kongress

2013. g. Zinātniskā ārstu konference "Gerontoloģiskās konsekvences ārsta praktiskajā darbā"

2013.g. Apmācība jaunās pilnveidotās darbspēju noteikšanas sistēmas pamatprincipos, metodikā un speciālistu pienākumos sistēmas pielietošanā.

2013.g. RSU 12. Zinātniskā konference

2012.g. Latvijas 1.Insulta kongress

„2012.g. Statistika pētnieciskajā darbā- metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas" RSU kursi

2012. g. RSU 11. Zinātniskā konference,

2012.g. Latvijas Rehabilitācijas Ārstu 2. kongress, Rīga

2011.g. Conference"Optimizing the Management of Spastic Patients"(World Federation fot Neurorehabilitation)

2011.g. 2 Baltic and North Sea Conference on Physical Medicine and Rehablitation

2011.g. RSU 10. Zinātniskā konference

2011.g. RSU Tālākizglītības fakultāte, Valodu centra rīkotie kursi

Pētniecības darbības virzieni


  • Insults
  • Nespēja
  • Rehabilitācija

Vadītie studiju kursi


Klīniskā rehabilitoloģija

Veselības aprūpe un medicīniskā rehabilitoloģija​

Klīniskā rehabilitoloģija

Docētie studiju kursi

Klīniskā rehabilitoloģija

Veselības aprūpe un medicīniskā rehabilitoloģija

Rezidentu apmācīna​ (klīniskā un semināri)

Klīniskā rehabilitoloģija

Rehabilitoloģijas pamati

Sāpju medicīna

Veselības aprūpe un rehabilitācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

​kvalifikācijas darbi: 3

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 3

Projekti

2014-2016. gg. Dalība Veselības ministrijas darba grupā „Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanas un priekšlikumu izstrāde"

2012.-2013.gg. Rīgas domes Labklājības departamenta projekts "Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana bērniem ar īpašam vajadzībām"​

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.


1995 - pašlaik

​ Biedrība "Latvijas Ārstu rehabilitologu biedrība"

"Latvijas Ārstu biedrība"

Apbalvojumi un atzinības


2014. g. Veselības ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu veselības nozares izglītības attīstībā ​Publikācijas

Raksti​​

Kritienu riska izvērtēšana un tā saistība ar funkcionēšanas traucējumiem RAKUS stacionāra “Gaiļezers” pacientiem ar cerebrovaskulārām slimībām / U.Bambīte, I.Mihejeva, A.Vētra ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 13.-18.lpp.

Mihejeva, Illa. Correlation between urinary incontinence and localization of brain lesion and severity of neurological lesion caused by a stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00020-p.1-00020-p.7. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Mihejeva, Illa. Correlation between urinary incontinence and severity of neurological lesion caused by stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.77-82.

Mihejeva, Illa. Urīna nesaturēšana pēc smadzeņu infarkta un tās saistība ar bojājuma lokalizāciju / I.Mihejeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 136.-140.lpp.

Mihejeva, Illa. Urīna nesaturēšana pirmajos mēnešos pēc smadzeņu infarkta / I.Mihejeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 335.-341.lpp.

Tēzes​​

Funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija ar ilgstoši nedzīstošām brūcēm / K.Irbe, J.Civako, I.Mihejeva, A.Vētra // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 247.lpp.

Malnutrīcijas riska novērtēšana intensīvās terapijas profila nodaļās, lietojot modificēto NUTRIC skalu / I.Mihejeva, A.Vētra, D.Kalnačs ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 243.lpp.

C3-C4 spinal cord incomplete injury : acute rehabilitation for better functional outcome / A.Trusina, J.Civako, A.Vētra, I.Mihejeva // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.786. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kritienu riska izvērtēšana insulta slimniekiem stacionārā RAKUS " Gaiļezers" / U. Bambīte, I.Mihejeva, A.Vētra ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 337.lpp.

Risk of fall assessment of stroke patients in Riga East Clinical University Hospital "Gaiļezers" / U.Bambīte, I.Mihejeva, A.Vetra ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.787. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Agrīnās mobilitātes pasākumi akūtajā rehabilitācijā kritiski slimiem pacientiem funkcionālo un kognitīvo traucējumu novēršanai - nākotnes perspektīvas Latvijā / A.Vētra, I.Mihejeva, V.Liguts...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 357.lpp.

Disfāgijas biežums insulta slimniekiem / D.Baško, I.Mihejeva, A.Vētra, A.Vojevodina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 365.lpp.

Family involvement in acute rehabilitation of a patient with traumatic C3-C4 spinal cord incomplete injury (case report) / I.Mihejeva, A.Vētra, A.Trusina ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.79.

Funkcionēšanas traucējumi pacientiem pēc pārciesta insulta / I.Mihejeva, An.Vētra, D.Stirāne, E.Kiukucāne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 348.lpp.

Mihejeva, Illa. Funkcionāla atveseļošanās pacientiem ar urīna nesaturēšanu vienu gadu pēc insulta / I.Mihejeva, An.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 349.lpp.

Svara sadalījums uz pēdām pusaudžiem ar mugurkaula skoliotiskiem izliekumiem 10-13 gadu vecumā / D.Stirāne, D.Bindemanis, An.Vētra, A.Vētra, I.Mihejeva // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 129.lpp.

Mihejeva, Illa. Functional recovery for patients with post-stroke urinary incontinence 6 months after stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.864. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihejeva, Illa. Pēcinsulta urīna nesaturēšanas saistība ar bojājuma lokalizāciju / I.Mihejeva, A.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 352.lpp.

Mihejeva, Illa. The correlations between clinical types of post-stroke urinary incontinence and brain lesion location and neurologic symptoms / I.Mihejeva, A.Vetra // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.67.

Mihejeva, Illa. Urīna nesaturēšana pirmajos mēnešos pēc insulta / I.Mihejeva, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 331.lpp.

Mihejeva, Illa. Urinary incontinence 3 months after acute stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.409-410. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Guna Bērziņa
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Marita Spuntele-Kondrjakova
Docētāja, Mācību speciāliste