Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Prodekāns

Juridiskā fakultāte, Rīgas Stradiņa Universitāte

2011 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Juridiskā fakultāte, Projektu izstrādes un pētniecības laboratorija, Rīgas Stradiņa Universitāte

2003 - pašlaik

Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras vadītājs, asociētais profesors

Banku augstskola

2001 - 2003

Juridiskās pārvaldes vadītājs

A/s „Komercbanka Baltikums”

2000 - 2001

Vadošais jurists

A/S „Saules banka”

1998 - 2000

Galvenais jurists

Valsts ieņēmumu dienests

1995 - 1998

Eksaminācijas centra vadītājs

Naturalizācijas pārvalde

pašlaik

Prodekāns

Juridiskā fakultāte

Izglītība

2003 - 2008

Doktora grāds tiesību zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē

Latvijas Universitāte

1998 - 2000

Maģistra diploms. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinībās

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

„Trastu aplikšana ar nodokļiem" International Tax Academy kursi Amsterdamā, 2008.gada septembrī

Pētniecības darbības virzieni

Starptautiskās tiesības; starptautiskās nodokļu tiesības​

Conferences

Piedalīšanās konferencēs​

2015.gada 24.aprīlī, 8th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business" in Ventspils University College, ziņojums "The improvement of the trust instrument in Latvia – necessity for export of the financial products".

2015.gada 23.aprīlī, International Scientific Conference at Riga Stradins University „Topical Problems of Security Reinforcement; political, Social, Legal aspects", ziņojuma temats "Russia intervention in Crimea from the perspective of international law"

2014.gada 15.oktobrī RTU 55.starptautiskā zinātniskā konference, sekcija „Nacionālā ekonomika un uzņēmējdarbība", ziņojuma temats "​Vai progresīvā ienākuma nodokļu sistēma ietekmē valsts konkurētspēju?"

2013.gada 25.aprīlī RSU starptautiskā zinātniskā konference „Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas", ziņojuma temats​ "Inovatīva tehnoloģiju attīstība un tiesības: SMS kreditēšanas analīze"

2012.gada 23.februārī RSU starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālie tiesību jautājumi noziedzīgu nodarījumu apkarošanā ekonomikā", ziņojuma temats​ "Sākuma deklarēšanās Latvijā un tās ietekme uz ēnu ekonomiku"

2010.gada 8.aprīlī RSU konference „Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos", ziņojuma temats "​Kredītņēmēju aizsardzības nepieciešamība krīzes apstākļos"

2010.gada aprīlī BA konference „Business competiveness in local and foreign markets: challenges and expierences, ziņojuma temats​ "Vai mazas valstis var bankrotēt?"

2010.gada 1.decembrī RSU konference „Organizētā noziedzība un noziedzīgās organizācijas: teorētiskās un organizatoriski taktiskās problēmas. Pašreizējais fenomens un attīstības tendences", ziņojuma temats "​Trasta instrumenta izmantošana noziedzīgo nodarījumu veikšanā"

2006.gada oktobris, Rīga Banku augstskolas konference „Rīga kā finanšu centrs" , ziņojuma temats ​„Trasts kā finanšu instruments"

2004.gada 10.-11.septembris 12th International conference „Business and Economic Development in Central and Eastern Europe" in Brno , ziņojuma temats​"Direct taxation in the European Union: need for harmonization?"

2004.gada 20.-22.aprīlī Jean Monnet conference in Riga "Beyond EU Enlargement 2004. Responding to Challenges , ziņojuma temats​ "An Enlarged Europe: Need for Direct Tax Harmonization"

Mācību atbalsta materiāli

2005. gads - 100 kb (vai lappušu skaits)- BAIS- Mērķauditorija: Studiju kursa klausītāji

Tiesību zinības- 500.lpp- BAIS

Starptautiskā nodokļu politika- 50.lpp

2008. gads - Banku darbības tiesiskā vide -106.lpp. Mērķauditorija: Tiesību zinības

Vadītie studiju kursi

Eiropas Savienības banku jomas regulējums

Starptautiskās privāttiesības

Starptautiskās tiesības

Starptautiskās un diplomātiskās tiesības

Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas

Eiropas tiesības

Docētie studiju kursi

Diplomātiskās tiesības

Eiropas Savienības banku jomas regulējums

Eiropas tiesības

Starptautiskās privāttiesības

Starptautiskās tiesības

Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas

Starptautiskās un diplomātiskās tiesības

Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas

Starptautiskās publiskās tiesības

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 5


RSU doktorantūras studijas​

Projects

Līdzdalība pētnieciskajos/izglītojošajos projektos​

Euroweek 2006, projekta tēma - biznesa plāna izstrāde, nosaukums „Back to the history", ES Erasmus

Euroweek 2007, projekta tēma - biznesa plāna izstrāde, nosaukums „Biodegvielas izmantošana", ES Erasmus

2009., 2010 gada rudens, ​ projekta tēma "Par uzņēmējdarbības formām Latvijā un intelektuālais īpašums", nosaukums "​Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās", ​LIAA​

Vadošais pētnieks, Juridiskā fakultāte, Projektu izstrādes un pētniecības laboratorija

Memberships

Latvijas Zinātnes padomes eksperts kopš 2011.gada​

Publications

Raksti​​

Beleviča, Milana. General anti-avoidance rule in Latvian tax law [Elektroniskais resurss] / M.Beleviča, J.Grasis // Acta Universitatis Danubius. Juridica [Elektroniskais resurss]. - Vol.12, No.1 (2016), p.97-105. - Resurss aprakstīts 2017.g. 15.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article…

Bojārs, Juris. Necessity of the introduction of the progressive income tax system : a case of Latvia / J.Bojārs, J.Grasis // Economics, social sciences and information management : proceedings of the 2015 International Congress on Economics, Social Sciences and Information Management (ICESSIM 2015) (Bali, Indonesia, March 28-29, 2015) / editors F.L.Gaol, F.Hutagalung. - Boca Raton : CRC Press, 2016. - P.85-89. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grasis, Jānis. Trust regulation in the Czech Republic : the model law for introduction of the trust instrument in the Republic of Latvia? [Elektroniskais resurss] / J.Grasis // Proceedings of the International Conference "European integration – realities and perspectives" (EIRP Proceedings) [Elektroniskais resurss]. - Vol.11 (2016), p.46-54. - Resurss aprakstīts 2017.g. 27.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/…

Grasis, Jānis. Krievijas intervence Krimā: vērtējums no starptautisko tiesību viedokļa [Elektroniskais resurss] / J.Grasis // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(2) (2015), 5.-8.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Grasis, Jānis. The protection of creditors, within insolvency case of the commercial bank / J.Grasis // US-China Law Review. - Vol.12, No.4 (2015, Apr.), p.320-328.

Grasis, Jānis. Valsts teritorijas iegūšana un zaudēšana starptautiskajās tiesībās [Elektroniskais resurss] / J.Grasis // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.3(3) (2015), 22.-26.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Grasis, Jānis. Trasts un naudas atmazgāšanas novēršana : problēmas un risinājumi / J.Grasis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.4 (2014, okt./nov./dec.), 37.-43.lpp.

Tēzes​​

Grasis, Jānis. The principle of good legislation – some aspects of annotation of the draft law concerning impact on national economy / J.Grasis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.43.

Grasis, Jānis. Krievijas intervence Krimā : vērtējums no starptautisko tiesību viedokļa [Elektroniskais resurss] / J.Grasis // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 35.-37.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…. - T.p. žurn. "Socrates" : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(2) (2015). - 5.-8.lpp. - Pieejams tiešsaistē: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Smilga, Mārtiņš. Latvijas valsts finanšu sistēmas drošība – starptautiskajā finanšu sadarbībā [Elektroniskais resurss] / M.Smilga ; zin. vad. J.Grasis // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 65.-73.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Grasis, Jānis. Inovatīva tehnoloģiju attīstība un tiesības : SMS kreditēšanas analīze / J.Grasis // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 45.lpp.

Kolēģi

Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Sandra Kaija
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Juris Zīvarts
Lektora p.i., Studiju programmas vadītājs
Jānis Baumanis
Vadošais pētnieks
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja