Pārlekt uz galveno saturu

Apraksts

Darba pieredze

2021 - pašlaik

Dekāns

Juridiskā fakultāte, Rīgas Stradiņa Universitāte

2013 - 2021

Prodekāns

Juridiskā fakultāte, Rīgas Stradiņa Universitāte

2011 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Juridiskā fakultāte, Projektu izstrādes un pētniecības laboratorija, Rīgas Stradiņa Universitāte

2009 - 2021

Asociētais profesors

Banku augstskola

2009 - pašlaik

Konsultants

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes loceklis

2008 - 2018

Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras vadītājs

Banku augstskola

2001 - 2003

Juridiskās pārvaldes vadītājs

A/s „Komercbanka Baltikums”

2003 - 2009

Docents

Banku augstskola

2000 - 2001

Vadošais jurists

A/S „Saules banka”

1998 - 2000

Galvenais jurists

Valsts ieņēmumu dienests

1995 - 1998

Eksaminācijas centra vadītājs

Naturalizācijas pārvalde

Izglītība

2003 - 2008

Doktora grāds tiesību zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē

Latvijas Universitāte

1998 - 2000

Maģistra diploms. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinībās

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Stāžēšanās AS "Latvijas gaisa satiksme" un "BDO law" - 2019.gads (200h apmērā)

Finanšu nozares stratēģiskās attīstības forums: “Konkurētspējīga valsts finanšu politika globālajā tirgū” Rīgā, 2019.gada 21.maijā

 

ISACA Latvijas nodaļas un CERT.LV konference – 8 CPE stundas-. Rīgā, 2014.gada 16.oktobrī

 

J.Grasis Staff training at Budapest Business School, Hungary 10.-14.09.2012

 

J.Grasis Staff training at Technical University Politecnicodi Bari, Italy, 15.-12.09.2012

 

Eiropas Komisijas īpašās programmas “Civiltiesības” projekta “Civiltiesību jaunākās un nākotnes attīstības tendences Eiropas Savienības ietvaros” konference “Nereģistrētas partnerattiecības Eiropas Savienībā” Rīgā, 2009.gada 26.-27.novembrī

 

„Trastu aplikšana ar nodokļiem" International Tax Academy kursi Amsterdamā, 2008.gada septembrī

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Starptautiskās tiesības; starptautiskās privāttiesības; starptautiskās nodokļu tiesības​

 

Konferences

 

Piedalīšanās konferencēs​:

2019.gada 24.oktobrī 13th International Scientific Methological-Practical Conference “Sustainable Regional Development: Economical , Management, Law and Technology Possibilities 2019”, Klaipēdā ar referātu "Implementation of the Sustainable Development Goals in the Republic of Latvia"

2019.gada 27.septembrī Kharkiv III Legal Forum 2019, ar referātu “Legal regulation of cryptographic and digital assets in the EU state – case of the Republic of Latvia”

2019.gada 25.aprīlī RSU Juridiskās fakultātes, Baltijas Stratēģisko pētījumu centram, Latvijas Juristu biedrības, Siedlicas Dabas un humanitāro zinātņu universitātes, Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūta, Juridiskās koledžas un Jaroslava Mudrā Nacionālās juridiskās universitātes starptautiski zinātniski praktiskā konference “Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas” ar referātu “VDK priekšteča – MGB veiktās represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1949.gada 25.martā”.

2019.gada 2.aprīlī RSU International Interdisciplinary Conference on Social sciences PLACES ar referātu “Recovery of the Latvian gold rezerves in foreign banks after restauration of independence – fresh look from the international public law“.

2018.gada 7.-9. novembrī starptautiskā konference „International Symposium Law-Commerce- Economy”, Vysokije Tatri, Slovākija ar referātu "Fiduciary deals and property in the legal system of Latvia".

2018.gada 10.-12.oktobrī 7th International Interdisciplinary Scientific Conference Society.Health.Welfare” at RSU ar referātu "Legal status of the Honorary Consular Officers: Theory and Practise in Latvia".

2018.gada 23.martā ASBBMC konference ar referātu "Anti-money laundering in Latvia – lessons from the past".

2018.gada 22.martā 2018.gada RSU zinātniskā konference ar referātu "Naudas atmazgāšanas novēršanas problēmas Latvijā: vēsturiskais mantojums un nākotne".

2017.gada 28.-31.martā 4th International Multidisciplinary Scientific conference on Social Sciences &Arts SGEM ar referātu "Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes".

2016.gada 22.aprīlī Banku augstskolas un RISEBA 9.ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference ASBBMC 2016 “Biznesa ilgtspējas izaicinājumi digitālajā laikmetā” ar referātu "The problems of the jurisdiction in the Cyberspace".

2016.gada 20.aprīlī Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes, Drošības un politikas attīstības institūta (Zviedrija), Tallinas augstskola Nord (Igaunija) starptautiskā konference „ Mūsdienu sabiedrības jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas” ar referātu „Vai „zaļo cilvēciņu” parādīšanās NATO dalībvalstī iedarbina 5.pantu: starptautisko tiesību aspekti”.

2015.gada 24.aprīlī, 8th International Scientific Conference „Information Society and Modern Business" in Ventspils University College, ziņojums "The improvement of the trust instrument in Latvia – necessity for export of the financial products".

2015.gada 23.aprīlī, International Scientific Conference at Riga Stradins University „Topical Problems of Security Reinforcement; political, Social, Legal aspects", ziņojuma temats "Russia intervention in Crimea from the perspective of international law"

2014.gada 24.-25.aprīlī RISEBA 7th ANNUAL International scientific conference “BUSINESS AND UNCERTAINTY: CHALLENGES FOR EMERGING MARKETS”, ziņojuma temats: “Comparision of solving State Default: cases of Iceland, Latvia and Cyprus”

2014.gada 15.oktobrī RTU 55.starptautiskā zinātniskā konference, sekcija „Nacionālā ekonomika un uzņēmējdarbība", ziņojuma temats "​Vai progresīvā ienākuma nodokļu sistēma ietekmē valsts konkurētspēju?"

2013.gada 25.aprīlī RSU starptautiskā zinātniskā konference „Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas", ziņojuma temats​ "Inovatīva tehnoloģiju attīstība un tiesības: SMS kreditēšanas analīze"

2012.gada 23.februārī RSU starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālie tiesību jautājumi noziedzīgu nodarījumu apkarošanā ekonomikā", ziņojuma temats​ "Sākuma deklarēšanās Latvijā un tās ietekme uz ēnu ekonomiku"

2012.gada 26.-27.aprīlī 5th International Scientific Conference “Information Society and Modern Business” Ventspilī, ziņojuma temats: “Initial Declarations by the Natural persons in Latvia: too late or never late?

2010.gada 8.aprīlī RSU Juridiskās fakultātes, Baltijas Stratēģisko pētījumu centra, Mykolas Romeris universitātes (Lietuva), Drošības un politikas attīstības institūta (Zviedrija), Nord Academy (Igaunija) organizētā starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos", ziņojuma temats "​Kredītņēmēju aizsardzības nepieciešamība krīzes apstākļos"

2010.gada aprīlī BA konference „Business competiveness in local and foreign markets: challenges and expierences, ziņojuma temats​ "Vai mazas valstis var bankrotēt?"

2010.gada 1.decembrī RSU Juridiskās fakultātes, Baltijas Stratēģisko pētījumu centra, Mykolas Romeris universitātes (Lietuva), Drošības un politikas attīstības institūta (Zviedrija), Valsts policijas galvenās kriminālpolicijas pārvaldes organizētā starptautiski zinātniski praktiskā konference „Organizētā noziedzība un noziedzīgās organizācijas: teorētiskās un organizatoriski taktiskās problēmas. Pašreizējais fenomens un attīstības tendences", ziņojuma temats: "​Trasta instrumenta izmantošana noziedzīgo nodarījumu veikšanā"

2007.gada 26.-27.septembrī Banku augstskolas 9.ikgadējā starptautiskā konference „Rīgas dialogi: biznesa un finanšu izcilība strauji augošas ekonomikas apstākļos”, ziņojuma temats: „Trust as a great financial instrument”

2007.gada 23.oktobrī Latvijas Policijas akadēmijas zinātniski – praktiskā konference „Trasts un noziedzīgi iegūtu līdzekļu slēpšana”, ziņojuma temats: „Saskaņā ar ārvalsts likumu izveidota trasta izmantošana Latvijā”.

2006.gada 12.-13.oktobrī, Rīga Banku augstskolas 8.ikgadējā starptautiskā konference „Rīga kā starptautisks finanšu centrs: iespējas un izaicinājumi”, ziņojuma temats ​„Trust as a financial instrumenti in the European Civil law country"

2004.gada 10.-11.septembris 12th International conference „Business and Economic Development in Central and Eastern Europe" in Brno , ziņojuma temats​"Direct taxation in the European Union: need for harmonization?"

2004.gada 20.-22.aprīlī Jean Monnet conference in Riga "Beyond EU Enlargement 2004. Responding to Challenges , ziņojuma temats​ "An Enlarged Europe: Need for Direct Tax Harmonization"

2003.gada 10.-11.oktobrī I starptautiskā zinātniski - praktiskā konference „Aktuāli naudas – kredīta politikas jautājumi”, Pinska, Baltkrievija, ziņojuma temats: „Trasts kā naudas – kredīta politikas instruments” (krievu valodā)

 

Mācību atbalsta materiāli

 

Sagatavoti studiju kursu "Diplomātiskās tiesības", "Starptautiskās privāttiesības", "Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas" un "Starptautiskās un diplomātiskās tiesības" mācību materiāli E-studijās.

 

 

Vadītie studiju kursi

Eiropas Savienības banku jomas regulējums

Starptautiskās privāttiesības

Starptautiskās tiesības

Starptautiskās un diplomātiskās tiesības

Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas

Eiropas tiesības

Docētie studiju kursi

Diplomātiskās tiesības

Eiropas Savienības banku jomas regulējums

Eiropas tiesības

Starptautiskās privāttiesības

Starptautiskās un diplomātiskās tiesības

Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas

Starptautiskās publiskās tiesības

Civiltiesības

Elektroniskā komercija un nodokļi

Starptautiskās bēgļu tiesības

Starptautiskās humanitārās tiesības

Svešvaloda jurisprudencē

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Manis vadītie aizstāvētie promocijas darbi:

1) R.Fila. Eiropas Savienība kā tiesību subjekts: problēmas un risinājumi. Aizstāvēts 2014. gada 21. februārī RSU Juridiskās zinātnes promocijas padomes sēdē.

2)R.Neilands. Hipotēkas institūts un tā pilnveidošanas iespējas Latvijas tiesībās. Aizstāvēts 2017. gada 27. jūnijā RSU Juridiskās zinātnes promocijas padomes sēdē.

3)L.Bočs. ES finanšu sektora tiesiskais regulējums: problēmas un iespējamie risinājumi. Aizstāvēts 2019. gada 12. martā RSU Juridiskās zinātnes promocijas padomes sēdē.

 

 

Projekti

 

Līdzdalība pētnieciskajos/izglītojošajos projektos​

Workshop “From fiduciary deals to trust operations in Latvian commercial banks: overview of trust-like legal instruments in Latvia” LIUC-Università, Kastanella/Itālija 15.02.2018

 

Lietuvas valsts stipendija studiju kursa “International Business Law” nolasīšanai Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipēda, Lietuva, 2018.gada pavasara semestrī

 

Lietuvas valsts stipendija studiju kursa “International Business Law” nolasīšanai Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipēda, Lietuva, April-May, 2017

 

Latvian -Swiss programme „Consumer Insolvency Proceedings in the European Countries”, expert, January, 2014

 

Nordplus Horizontal 2014 – 10153 „Business Startups in Baltic Region”, April 14.-17, 2015

 

Vadošais pētnieks, Juridiskā fakultāte, Projektu izstrādes un pētniecības laboratorija

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperts kopš 2011.gada​

 

Publikācijas

 

Grasis, Jānis. Implementation of the Sustainable Development Goals in the Republic of Latvia. Vadyba. Journal of Management, 2019 No.2. p.111-117. Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

 

 

Grasis, Jānis. Fiduciary deals and property in the legal system of Latvia / J.Grasis // Právo, obchod, ekonomika, VIII / edited by J.Suchoža, J.Husár, R.Hučková. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2018. - P.159-167. Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grasis, Jānis. Recognition of trust instrument in the continental law system countries and possible introduction in Latvia / J.Grasis // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2018) (Vienna, Austria, March 19-21, 2018) : Conference Proceedings. - Vienna, 2018. - Vol.5, Issue 1.1, p.277-284. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grasis, Jānis. Nepilsoņu jautājuma risināšanas problemātika no starptautisko tiesību viedokļa [Elektroniskais resurss] / J.Grasis // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.3(9) (2017), 33.-39.lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 25.maijā. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Grasis, Jānis. Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes / J.Grasis // 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM2017) (Vienna, Austria, March 28-31) : Proceedings. - Vienna, 2017. - Book 1, Vol.1, p.511-518. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Šliažiene, Renata; Grasis, Jānis. The comparison of the legal environment of business in Latvia and Lithuania / R.Šliažiene, J.Grasis // Vadyba = Journal of Management. - No.2 (2017), p.151-157. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/20.pdf

 

 

Grasis, Jānis. Compliance of the Latvian Personal Income Tax System to Preamble of the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia and International Obligations of the Republic of Latvia. Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia “Constitutional Values in Contemporary Legal Space”I 16–17 November, 2016 p.263.-271. Web of science data base.

 

 

Beleviča, Milana. General anti-avoidance rule in Latvian tax law [Elektroniskais resurss] / M.Beleviča, J.Grasis // Acta Universitatis Danubius. Juridica [Elektroniskais resurss]. - Vol.12, No.1 (2016), p.97-105. - Resurss aprakstīts 2017.g. 15.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article… Starptautiski citējamā izdevumā

 

 

Grasis, Jānis. Trust regulation in the Czech Republic : the model law for introduction of the trust instrument in the Republic of Latvia? [Elektroniskais resurss] / J.Grasis // Proceedings of the International Conference "European integration – realities and perspectives" (EIRP Proceedings) [Elektroniskais resurss]. - Vol.11 (2016), p.46-54. - Resurss aprakstīts 2017.g. 27.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/… citējamā izdevumā.

 

Grasis, Jānis. Krievijas intervence Krimā: vērtējums no starptautisko tiesību viedokļa [Elektroniskais resurss] / J.Grasis // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(2) (2015), 5.-8.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Bojārs, Juris. Necessity of the introduction of the progressive income tax system : a case of Latvia / J.Bojārs, J.Grasis // Economics, social sciences and information management : proceedings of the 2015 International Congress on Economics, Social Sciences and Information Management (ICESSIM 2015) (Bali, Indonesia, March 28-29, 2015) / editors F.L.Gaol, F.Hutagalung. - Boca Raton : CRC Press, 2016. - P.85-89. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grasis, Jānis. The protection of creditors, within insolvency case of the commercial bank / J.Grasis // US-China Law Review. - Vol.12, No.4 (2015, Apr.), p.320-328. Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grasis, Jānis. Trasts un naudas atmazgāšanas novēršana : problēmas un risinājumi / J.Grasis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.4 (2014, okt./nov./dec.), 37.-43.lpp.

Grasis, Jānis. Valsts teritorijas iegūšana un zaudēšana starptautiskajās tiesībās [Elektroniskais resurss] / J.Grasis // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.3(3) (2015), 22.-26.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

 

Abstrakti

 

Grasis, Jānis. Recovery of the Latvian gold reserves in foreign banks after restoration of independence – fresh look from the international public law / J.Grasis // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.46.

Grasis, Jānis. Legal status of the honorary consular officers : theory and practice in Latvia / J.Grasis // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.50.

Grasis, Jānis. Compliance of the Latvian personal income tax system to preamble of the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia and international obligations of the Republic of Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Grasis // 6th International Scientific Conference of the Faculty-of-Law-of-the-University-of-Latvia on Constitutional Values in Contemporary Legal Space (Riga, Latvia, Nov. 16-17, 2016) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Riga, 2017. - P. 261-268. - Starptautiski citējamā izdevumā - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&s…

Grasis, Jānis. The principle of good legislation – some aspects of annotation of the draft law concerning impact on national economy / J.Grasis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.43.

Grasis, Jānis. Krievijas intervence Krimā : vērtējums no starptautisko tiesību viedokļa [Elektroniskais resurss] / J.Grasis // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 35.-37.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…. - T.p. žurn. "Socrates" : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(2) (2015). - 5.-8.lpp. - Pieejams tiešsaistē: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Smilga, Mārtiņš. Latvijas valsts finanšu sistēmas drošība – starptautiskajā finanšu sadarbībā [Elektroniskais resurss] / M.Smilga ; zin. vad. J.Grasis // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 65.-73.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Grasis, Jānis. Inovatīva tehnoloģiju attīstība un tiesības : SMS kreditēšanas analīze / J.Grasis // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 45.lpp.

 

Grāmatas un brošūras

 

 

Grasis, Jānis. From Fiduciary Deals to Trust Operations in Latvian Commercial Banks / J.Grasis. - Lambert Academic Publishing, 2018. - 120 p.

Grasis J. Banku darbības tiesiskā vide. Rīga: Latvijas komercbanku asociācijas mācību centrs, 2008.

J.Grasis. Trasta tiesiskais regulējums un tā iespējamā pārņemšana Latvijā. Rīga, 2008. Zinātniskā monogrāfija.

 

Kontakti

Kolēģi

Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Lidija Juļa
Docētāja, Studiju programmas direktore
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas direktors
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks