Skip to main content

Work experience

2007 - Present

Lecturer

Rīgas Stradiņa Universitāte, Faculty of European Studies, Department of Political Science

2010 - 2013

Head of Bachelor's Study Programm ''Politics and Public Administration''

Rīgas Stradiņa Universitāte Faculty of European Studies, Department of Political Science

Education and training

2007 - 2010

PgD Cand

Rīga Stradiņš University

2003 - 2006

Master’s degree of business andministration (MBA)

Riga International School of Economics and Business Administration

2003 - 2005

Master's degree of communication

The University of Latvia

1999 - 2003

Bachelor's degree in political science

Rīgas Stradiņa Universitāte

Achievements

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, academic Bachelor's study programme''Politics and Public Administration"

Supervised study course


Political Analisys

Introduction in Comparative Politics

Basic of Public Administration

Political Regimes

Public Administration and Human Resource Management in Latvia

Introduction in studies and speciality

Psychology of Society and Organisations​

Ethics in Public Administration

Political Management and Marketing

Head of study course

Basic of Public Administration

Political Regimes

Public Administration and Human Resource Management in Latvia

Introduction in studies and speciality

Lectured study course

Basic of Public Administration

Political Regimes

Public Administration and Human Resource Management in Latvia

Introduction in studies and speciality

Psychology of Society and Organisations​

Public Administration and Human Resource Management in Latvia

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Master's theses

Bachelor theses

Study papers

Cours papers

Reviewed:

Master's theses

Bachelor theses

Publications

17.,18.03.2016.

''Māra Kučinska veidotā Ministru kabineta iespējamo rekrutācijas modeļu novērtējums''- RSU 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2016.

21.,22.03.2013.

''Latvijas politiskās elites cirkulācijas tendences (1993-2010)'' – RSU 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2013.- 354. lpp.

29.,30.03.2012.

''Latvijas Republikas Saeimas deputātu un no to vidus rekrutētās parlamentārās elites etniskās struktūras salīdzinājums'' – RSU 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīgā: RSU, 2012. – 377. lpp.

06.2012.

„Ethnic Minorities in the Political Elite: Myths and Reality, Past and Future of Latvia", I.Kreituse, L.Metla-Rozentāle – Collection of Scientific Papers 2011, Research Articles – Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology, Social Policy and Social Work, Law. Rīga: RSU, 2012, pp.27-35

12.-15.05.2011.

Tēzes 10th International Workshop. Ethnicity and power: international conflicts, terrorism and new threats for global security. Participation of Ethnic Minorities in the Political Elite: Latvian Case. (Together with Dr.hist., Professor Ilga Kreituse)

14.,15.03.2011.

Tēzes RSU Zinātniskajai konferencei''LR Ministru prezidentu (1990-2010) rekrutācijas rezultātu atbilstība ideālā politiķa tēla konceptam''

18.,19.03.2010.

Tēzes RSU Zinātniskajai konferencei. ''Izglītības faktora loma Latvijas politiskās elites rekrutācijā un ietekme uz tās darba kvalitāti''

06.2010.

''Parlamentārās koalīcijas veidošanas principi Latvijā: I.Godmaņa valdības deklarācijas un valdību veidojošo 9.Saeimā ievēlēto partiju programmu salīdzinošā analīze'' – Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti.

03.2010.

''Recruitment criteria for prime ministers in republic of Latvia after the resumption of country independence'' - starptautiskā zinātnisks izdevums Punctum Temporis, Polija.

01.2010.

Tēzes The Ist International Science Conference from the cycle: ''Punctum Temporis''. ''Recruitment criteria for prime ministers in republic of Latvia after the resumption of country independence''.

09.2010.

''Parlamentārās koalīcijas veidošanas principi un to ietekme uz ekonomiskās situācijas attīstību Latvijā'' - Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti.

Contacts

Related news

Colleagues

Ilga Kreituse
Head of the Department, Academic Staff
Tatjana Muravska
Academic Staff, Head of Study Programme
Marta Urbāne
Head of Study Programme, Academic Staff
Māris Andžāns
Academic Staff, Head of Study Programme
Romāns Putāns
Head of Study Programme, Head of the Department, Academic Staff
Kristaps Zaļais
Mentor, Head of Study Programme, Manager of business incubator
Kristīne Blumfelde-Rutka
Academic Staff, Head of Study Programme
Māris Cepurītis
Head of Study Programme, Academic Staff
Mārtiņš Daugulis
Head of Study Programme, Academic Staff