Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - pašlaik

Lektors

Rīgas Stradiņa Universitāte Eiropas studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra

2010 - 2013

Bakalaura studiju programmas ''Politika un valsts pārvaldība'' vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte Eiropas Studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra

Izglītība

2007 - 2010

PhD Cand

Rīgas Stradiņa universitāte

2003 - 2006

MBA - maģistra grāds biznesa vadībā

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

2003 - 2005

Maģistra grāds komunikācijas zinātnē

Latvijas Universitāte

1999 - 2003

Bakalaura grāds politikas zinātnē

Papildu informācija

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ akadēmiskā bakalaura studiju programma ''Politika un valsts pārvaldība''

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte akadēmiskā bakalaura studiju programma ''Politika un valsts pārvaldība"​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

''Politikas analīze''

''Ievads salīdzinošajā politikā''

''Valsts pārvaldes pamati''

''Latvijas valsts pārvalde un cilvēkresursu vadīšana''

''Sabiedrības un organizāciju psiholoģija''

''Valsts pārvaldes ētika''

''Politiskais menedžments un mārketings''

''Politiskie režīmi''

 

Vadītie studiju kursi

 

Ievads studijās un specialitātē

Latvijas valsts pārvalde un personāla vadīšana

Politiskie režīmi

Valsts pārvaldes pamati

 

 

Latvijas valsts pārvalde un personāla vadīšana

Politiskie režīmi

Docētie studiju kursi

 

Latvijas valsts pārvalde un personāla vadīšana

Politiskie režīmi

Ievads studijās un specialitātē

Valsts pārvaldes pamati

Sabiedrības un organizāciju psiholoģija

 

Latvijas valsts pārvalde un personāla vadīšana

Politiskie režīmi

Sabiedrības un organizāciju psiholoģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi

bakalaura darbi

studiju darbi

kursa darbi

recenzētie:

bakalaura darbi

​​maģistra darbi

 

Publikācijas

 

17.,18.03.2016.

''Māra Kučinska veidotā Ministru kabineta iespējamo rekrutācijas modeļu novērtējums''- RSU 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2016.

21.,22.03.2013.

''Latvijas politiskās elites cirkulācijas tendences (1993-2010)'' – RSU 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīga: RSU, 2013.- 354. lpp.

29.,30.03.2012.

''Latvijas Republikas Saeimas deputātu un no to vidus rekrutētās parlamentārās elites etniskās struktūras salīdzinājums'' – RSU 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes. Rīgā: RSU, 2012. – 377. lpp.

06.2012.

„Ethnic Minorities in the Political Elite: Myths and Reality, Past and Future of Latvia", I.Kreituse, L.Metla-Rozentāle – Collection of Scientific Papers 2011, Research Articles – Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology, Social Policy and Social Work, Law. Rīga: RSU, 2012, pp.27-35

12.-15.05.2011.

Tēzes 10th International Workshop. Ethnicity and power: international conflicts, terrorism and new threats for global security. Participation of Ethnic Minorities in the Political Elite: Latvian Case. (Together with Dr.hist., Professor Ilga Kreituse)

14.,15.03.2011.

Tēzes RSU Zinātniskajai konferencei''LR Ministru prezidentu (1990-2010) rekrutācijas rezultātu atbilstība ideālā politiķa tēla konceptam''

18.,19.03.2010.

Tēzes RSU Zinātniskajai konferencei. ''Izglītības faktora loma Latvijas politiskās elites rekrutācijā un ietekme uz tās darba kvalitāti''

06.2010.

''Parlamentārās koalīcijas veidošanas principi Latvijā: I.Godmaņa valdības deklarācijas un valdību veidojošo 9.Saeimā ievēlēto partiju programmu salīdzinošā analīze'' – Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti.

03.2010.

''Recruitment criteria for prime ministers in republic of Latvia after the resumption of country independence'' - starptautiskā zinātnisks izdevums Punctum Temporis, Polija.

01.2010.

Tēzes The Ist International Science Conference from the cycle: ''Punctum Temporis''. ''Recruitment criteria for prime ministers in republic of Latvia after the resumption of country independence''.

09.2010.

''Parlamentārās koalīcijas veidošanas principi un to ietekme uz ekonomiskās situācijas attīstību Latvijā'' - Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti.

 

Kontakti

Kolēģi

Ilga Kreituse
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Ieva Kalve
Docētāja
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs