Skip to main content

Work experience

2010 - Present

Lecturer

Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Sports and Nutrition

2010 - Present

Head of the professional bachelors study programme "Nutrition" and academic master's study programme "Nutrition Science" at Riga Stradiņš University

Faculty of Public Health and Social Welfare

2005 - Present

Head of the Study Programme

Faculty of Public Health and Social Welfare

2003 - Present

Head of the Study Programme

Faculty of Rehabilitation

1996 - Present

Consultant doctor at Plastics and Ethics surgery clinic

1994 - 2010

National Rehabilitation Center (NRC) “Vaivari” – Nutritionist

1997 - 2004

Head of Public Relations at the Latvian Food Center

1998 - 2002

TV show ,,Lolitas receptes" creator and host

1993 - 1994

Specialist – consultant at LMA health school

1985 - 1989

Doctor at Riga Addiction Medicine dispensary

1984 - 1985

Doctor at Riga Centers of Emergency medical care

Education and training

2002 - 2005

Studies at RSU for doctors degree on Nutrition Science

1989 - 1993

Traineeship in Clinical Dietetics at Institute of Experimental and Clinical Medicine (LEKMI)

1984 - 1985

Intership at Riga centers of Emergency medical care

1978 - 1984

Riga Stradiņš University, Faculty of Medicine

1967 - 1978

Jelgavas 2nd Secondary School

Achievements

Scientific Activities

2010-present - Thesis concerning the iodine deficiency in Latvia​

2011 - present - Participating in National research program No.4 „"Development of New Preventive, Treatment, Diagnostic Means and Methods, Biomedical Technologies for Improvement of Public Health" sub project No. 3.4. "Study of complications caused by Diabetes and biological efficiently of cardiovascular medicine" part 2; implementation

2013 - Participating in the Congress of Baltic Association for Rehabilitation at the plenary session

2013 - 7th international conference ,, Diabetes and Obesity" organizing, participating in the scientific committee, presenting a lecture

2013 - ​Participating in the plenary session at the conference – Inter-branch cooperation for a healthy Vidzeme

2012 - ​Participating in the plenary session at the first international conference ,,Health and Nutrition" in Riga​


Continuing education and professional development courses

2013. – 2014. Classes on Pedagogy

2012. – 2014. Academy of Intelligence, Rīga Stradiņš University

2000. Studies " Public Relations: Theory and Practice "

1985. – 1986.Study course on Addiction Medicine

Participation in social and professional organizations


2009 - present

Cooperating with RSU Innovation and Technology Transfer Centre students and academy staff. Personally participating in the Riga Food innovation booth

2009 – present

Founder and Chairwoman of Diet and Nutrition Specialists Association of Latvia

2002 - present

Member of the Nutrition Council at the Ministry of Health of the Republic of Latvia

2011

Participating in the project Seniors awareness about healthcare

2011

Participating in the project of Latvia and Switzerland Healthy Nutrition for Seniors

2009– 2011

Cooperating with Food and Veterinary Office Food Center and Fund medical education and scientific research project National Food Content Database Development and Establishment of Informative Platform

2010 – 2011

Participating in the two year treaty (2010/2011) between World Health Organization and Latvian Ministry of Health as part of the Healthy Nutrition in Schools project

2010

Participating in state agency Public Health Agencies training for school cooks and municipally representatives about health nutrition ( 15 trips to regions)

2009 September

Participating as a national expert EFSA European Food Safety Authority National Experts Meeting on Dietary Reference Values, Barcelona

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Professional Bachelor, Full-time studies, Nutrition

Rīga Stradiņš University, Professional Bachelor, Part-time studies, Nutrition

Riga Stradiņš University, academic master's study programme "Nutrition Science"​

Head of the study programme

Head of the professional bachelors study programme "Nutrition" and academic master's study programme "Nutrition Science" at Riga Stradiņš University

Supervised study course

Clinical Practice II

Clinical Practice III

Food and Nutrition

Food products production

Food quality and food additives

Healthy Food Preparation

Nutritional education

Obesity and its Prevention

Obesity and its treatment

Todays news in diet therapy

Diet in disease prevention

Nutrition and oral health

Women`s Health and Nutrition

Head of study course

Obesity and it`s prevention

Obesity and it`s treatment

Nutrition During the Process of Prevention of Diseases

Lectured study course

Obesity and its prevention

Obesity and its treatment

Nutrition During the Process of Prevention of Diseases​

Nutritional education

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Qualification paper:3

Bachelor thesis:46

Master`s thesis: 15

Reviewed:

Master's thesis:26

Bachelor thesis: 27

Publications

Research articles​​

A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / I.Konrade, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.124-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neimane, Lolita Vija. Diētu mode / L.V.Neimane; pierakst. Z.Dzalbe // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 76.-79.lpp.

Neimane, Lolita Vija. Pazīstami plaša spektra darbībā / L.V.Neimane // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 92.-94.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā – aizmirstas problēmas klīniskās konsekvences : [par joda deficītu un tā novēršanu] / I.Konrāde, M.Dambrova, I.Strēle, L.Neimane, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 29.-32., 34.-35.lpp.

Saliņa, Ieva. Dakter, ko jūs sakāt par šo diētu? : [par pH diētu un eksperimentālās diētas ietekmi uz organisma skābju-sārmu līdzsvaru] / I.Saliņa, L.Neimane // Medicus Bonus. - Nr.16 (2014, janv./febr./marts), 49.-51.lpp.

Jodsāls īpatsvara novērtējums Latvijas grūtnieču un skolēnu uzturā kā indikators nodrošinājumam ar jodu populācijā / L.V.Neimane, M.Grundmane, I.Strēle, M.Apinis, V.Veisa, A.Lejnieks, I.Konrāde // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.-296.lpp.

Abstracts​​

Body coposition analysis in patients with benign oesophageal stenosis / I.Roderte, L.Neimane, E.Bodnieks, J.Pokrotnieks // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.58.

Evaluation of obesity in patients with type 2 diabetes when proper dietary recommendations are followed [Elektroniskais resurss] / A.Nikolajeva, I.Sedleniece, A.Oborska, L.Neimane // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.29, on CD-ROM.

Iodine deficiency and health [Elektroniskais resurss] / L.Neimane, I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.10, on CD-ROM.

Luksa, Nellija. Perception of bitter substance phenylthiocarbamide (PTC) and its associations with nutrition preference / N.Luksa, L.V.Neimane, L.Piekuse // 7th International Conference on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, Oct.24-25, 2013) : Final Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2013. - P.43.

Grundmane, Māra. Jodu saturošu produktu īpatsvars Latvijas grūtnieču uzturā / M.Grundmane, L.Neimane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 164.lpp.

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē / L.Neimane, M.Makrecka, I.Strēle, A.Lejnieks, M.Dambrova, I.Konrāde ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.lpp.

Neimane, Lolita Vija. Rīga Stradiņš University students' experience and evaluation of the 24-hour test starvation once a week / L.V.Neimane // 8th World Congress on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, July 2-3, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2015. - P.41.

Books and brochures​​

Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Z.Zariņš, L.Neimane, E.Bodnieks. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 422 lpp.

Other information

Good Computer Skills (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Drivers license category B

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Jeļena Koļesņikova
Director of Study Programme, Academic Staff, Manager
Daiga Behmane
Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Director of Study Programme
Jeļena Ļubenko
Academic Staff, Leading Researcher
Inese Stars
Academic Staff, Leading Researcher
Agita Melbārde-Kelmere
Assistant Professor (acting), Director of Study Programme