Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Lektore

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sporta un uztura katedra

2010 - pašlaik

Studiju programmas "Uzturs" un "Uzturzinātne" vadītāja

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

1996 - pašlaik

Ārste, konsultante

Plastiskās un estētiskās ķirurģijas klīnika

1994 - 2010

Diētas ārste

NRC "Vaivari"

1997 - 2004

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Latvijas Pārtikas centrs

1998 - 2002

Veidotāja un vadītāja

TV raidījums "Lolitas receptes"

1993 - 1994

Speciāliste, konsultante

LMA Veselības skola

1985 - 1989

Ārste

Rīgas Narkoloģijas dispansers

1984 - 1985

Ārste

Rīgas ĀMPS

Izglītība

2002 - 2005

Studijas RSU doktorantūrā uztura zinātnē

Rīgas Stradiņa universitāte

1989 - 1993

Klīniskā ordinatūra dietoloģijā

Latvijas Eksperimentālās un Klīniskās Medicīnas Institūts (LEKMI)

1984 - 1985

Internatūra

Rīgas ĀMPS

1978 - 1984

RMI Ārstniecības fakultāte

1967 - 1978

Jelgavas 2.vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2013.-2014. - Kursi pedagoģijā

2012. – 2014. - Rīgas Stradiņa universitāte, Inteliģences Akadēmija

2000. - Kursi "Sabiedrisko attiecību teorija un prakse"

1985 – 1986. - Kursi narkoloģijā

 

Zinātniskā darbība

 

2013. - Dalība ar plenārlekciju konferencē „Starpnozaru sadarbība veselīgai Vidzemei".

2013. - 2015. - 7. un 8. starptautiskās konferences ,, Diabetes and Obesity" organizēšana un dalība zinātniskajā komitejā, uzstāšanās ar lekciju.

2013. - Dalība Baltijas Rehabitologu kongresā ar plenārlekciju.

2012. - Dalība ar plenārlekciju 1. starptautiskajā konferencē Rīgā ,,Health and Nutrition".

2011. - līdz šim brīdim - Dalība Valsts pētījumu programmas Nr. 4 „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" apakšprojekta Nr. 3.4. "Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte" 2. posma īstenošanā.

2010.– līdz šim brīdim - Darbs pie promocijas darba izstrādes par joda deficītu Latvijā.

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​, pilna laika profesinālā bakalaura studiju programma "Uzturs"

Rīgas Stradiņa universitāte​, nepilna laika profesinālā bakalaura studiju programma "Uzturs"​

Rīgas Stradiņa universitāte, pilna laika akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne"

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​, pilna laika profesinālā bakalaura studiju programma "Uzturs"

Rīgas Stradiņa universitāte​, nepilna laika profesinālā bakalaura studiju programma "Uzturs"​

Rīgas Stradiņa universitāte, pilna laika akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne"

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Aptaukošanās un tās ārstēšana

Aptaukošanās un tās novēršana

Uztura mācība

Uzturmācība

Ievads specialitātē

Klīniskā prakse II

Klīniskā prakse III

Uztura zinātne un mutes veselība

Uzturs slimību profilaksē

Vispārējā rehabilitācija

 

Vadītie studiju kursi

Aptaukošanās un tās ārstēšana

Aptaukošanās un tās novēršana

Klīniskā prakse II

Klīniskā prakse III

Uztura zinātne un mutes veselība

Uzturmācība

Uzturs slimību profilaksē

Docētie studiju kursi

Aptaukošanās un tās ārstēšana

Aptaukošanās un tās novēršana

Ievads specialitātē

Klīniskā prakse III

Uztura mācība

Uztura zinātne un mutes veselība

Uzturmācība

Vispārējā rehabilitācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

bakalaura darbi:46

​maģistra darbi:15

​kvalifikācijas darbi: 3

recenzētie:

​​maģistra darbi: 26

​​kvalifikācijas darbi: 27

 

Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās

 

2015.g. oktobris - Dalība WHO ekspertu komandā.

2011. - Dalība Latvijas un Šveices projektā,,Veselības universitāte senioriem".

2011. - Dalība projektā "Senioru informētība veselības aprūpes jautājumos".

2010.-2011. Dalība Pasaules Veselības organizācijas

un Veselības ministrijas divu gadu sadarbības līguma 2010/2011. ietvaros realizētajā projektā "Veselīgu uzturu veicinošas skolas".

2010. - Dalība v/a "Sabiedrības veselības aģentūras" organizētajās reģionālajās skolu pavāru un pašvaldību pārstāvju apmācībās par veselīgu uzturu skolās (15 izbraukumi uz reģioniem).

2009. - 2011. - Sadarbība ar PVD Pārtikas centra un Fonda medicīniskās izglītības un zinātniskās izpētes projektā ,,Nacionālās pārtikas sastāva datu bāzes attīstība un informātīvās platformas izveide".

2009. - līdz šim brīdim.- Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.​

2009. - līdz šim brīdim. - Sadarbība ar RSU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu, studentu un akadēmiskā personāla piedalīšanās Riga Food zinātnes inovāciju stendā.

2009.g. septembris - Piedalīšanās kā nacionālajam ekspertam EFSA European Food Safety Authority National Experts Meeting on Dietary Reference Values, Barcelona.

2002. - līdz šim brīdim - Uztura padomes locekle Veselības Ministrijā​

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / I.Konrade, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.124-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neimane, Lolita Vija. Diētu mode / L.V.Neimane; pierakst. Z.Dzalbe // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 76.-79.lpp.

Neimane, Lolita Vija. Pazīstami plaša spektra darbībā / L.V.Neimane // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 92.-94.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā – aizmirstas problēmas klīniskās konsekvences : [par joda deficītu un tā novēršanu] / I.Konrāde, M.Dambrova, I.Strēle, L.Neimane, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 29.-32., 34.-35.lpp.

Saliņa, Ieva. Dakter, ko jūs sakāt par šo diētu? : [par pH diētu un eksperimentālās diētas ietekmi uz organisma skābju-sārmu līdzsvaru] / I.Saliņa, L.Neimane // Medicus Bonus. - Nr.16 (2014, janv./febr./marts), 49.-51.lpp.

Jodsāls īpatsvara novērtējums Latvijas grūtnieču un skolēnu uzturā kā indikators nodrošinājumam ar jodu populācijā / L.V.Neimane, M.Grundmane, I.Strēle, M.Apinis, V.Veisa, A.Lejnieks, I.Konrāde // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.-296.lpp.

 

Tēzes​​

 

Body coposition analysis in patients with benign oesophageal stenosis / I.Roderte, L.Neimane, E.Bodnieks, J.Pokrotnieks // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.58.

Evaluation of obesity in patients with type 2 diabetes when proper dietary recommendations are followed [Elektroniskais resurss] / A.Nikolajeva, I.Sedleniece, A.Oborska, L.Neimane // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.29, on CD-ROM.

Iodine deficiency and health [Elektroniskais resurss] / L.Neimane, I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.10, on CD-ROM.

Luksa, Nellija. Perception of bitter substance phenylthiocarbamide (PTC) and its associations with nutrition preference / N.Luksa, L.V.Neimane, L.Piekuse // 7th International Conference on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, Oct.24-25, 2013) : Final Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2013. - P.43.

Grundmane, Māra. Jodu saturošu produktu īpatsvars Latvijas grūtnieču uzturā / M.Grundmane, L.Neimane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 164.lpp.

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē / L.Neimane, M.Makrecka, I.Strēle, A.Lejnieks, M.Dambrova, I.Konrāde ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.lpp.

Neimane, Lolita Vija. Rīga Stradiņš University students' experience and evaluation of the 24-hour test starvation once a week / L.V.Neimane // 8th World Congress on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, July 2-3, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2015. - P.41.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Z.Zariņš, L.Neimane, E.Bodnieks. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 422 lpp.

Cita informācija

 

Labas datorprasmes (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Autovadītāja tiesības, B kategorija.

 

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks